Home Tags Signaleren

signaleren

Huiselijk geweld
1-Meldcode-iStock.jpg

Signalering huiselijk geweld is onvoldoende

De implementatie van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is nog niet in orde. Dat concludeert de Inspectie van de Gezondheidszorg naar aanleiding van eigen onderzoek.
Wijkteam
rapport Toezicht Sociaal Domein

‘Gebruik nabijheid van wijkteam na de vrouwenopvang’

Als moeder en kind uit de vrouwenopvang komen en op zichzelf gaan wonen, dan is het belangrijk om goede afspraken te maken over wie zicht blijft houden op het gezin. Vooral met het wijkteam, dat een belangrijke rol heeft. Die doorlopende hulp kan beter, constateren de inspecties Toezicht Sociaal Domein.
Mariksa-EPI.jpg

Blog: Waar bent u van?

Aan het eind van het gesprek zegt mevrouw: ‘Nou het was gezellig, maar waar bent u ook al weer van?’ ‘Buurtcoach, is dat net zoiets als de Buurtzorg?’
Wijkteam
multiprobleemgezin

Wijkteam heeft te weinig tijd voor kwetsbare gezinnen

Wijkteams worden ook ingezet voor enkelvoudige hulpvragen en hebben daarom te weinig tijd en aandacht voor complexe hulpvraag van kwetsbare gezinnen. Inspecties concluderen dat gemeenten hun beleid beter moeten vertalen naar de praktijk van de hulpverlening.
Wijkteam
kindermishandeling

Screening kindermishandeling is geen diagnose

Van de 100 positieve screeningsuitslagen bij vermoeden van kindermishandeling zouden er 92 onterecht zijn. ‘Het gaat hier om herkennen van signalen, niet om een diagnose’, aldus Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut.
Wijkteam
Vera-Hendriks-EPI.jpg

Blog: Het verborgen leed van incontinentie

Om erger te voorkomen, is het belangrijk om incontinentie op tijd te signaleren. Vaak vinden mensen het fijn als je ernaar vraagt omdat ze er zelf niet over durven te beginnen.
1-Uitbuiting-Fotolia.jpg

Te weinig expertise om uitbuiting te herkennen

Sociaal professionals signaleren (potentiële) uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit vaak niet. Belangrijkste oorzaak: gebrekkige expertise en alertheid.
Wijkteam
Boze-Burgers-Fotolia.jpg

Boze burgers hoeven elkaar niet te begrijpen

Er is steeds meer aandacht voor ‘boze burgers’. Maar hoeveel burgers voelen eigenlijk weerstand tegen de multiculturele samenleving? En welke interventies kunnen deze negativiteit verminderen?
1-sociaal-professional-iStock.jpg

Sociaal professional wordt monddood gemaakt

‘Natuurlijk hebben we sociaal professionals nodig met humor, een warme persoonlijkheid en allerlei andere houdingsaspecten. Maar dat betekent niet dat je geen kennis hoeft te hebben.’
Wijkteam

‘Draai je hoofd een kwartslag naar de mantelzorger’

Het is de taak van de professional om aan de mantelzorger te vragen: “Zorgt er iemand voor u?”.