Home Tags Samenwerken

samenwerken

Samenwerken van welzijn en zorg: ‘we willen echt hetzelfde’

Een late vijftiger, net ontslagen uit de verslavingskliniek, meldt zich bij een buurtvoorziening. Wat doe je als organisaties, bij wie je over zijn situatie te rade wil gaan, de boot afhouden?
Wijkteam
1-jeugdhulp-iStock.jpg

Marijke Vos: ‘Er is te scherp bezuinigd’

'Nu duidelijk is dat er in 2015 1,2 miljard op de plank is blijven liggen voor ondersteuning en jeugdhulp, kunnen we zeggen dat er te scherp bezuinigd is.'
Wijkteam

Congres: Het wijkteam als ogen en oren van de huisarts

Huisarts Geert-Jan van Loenen, tevens algemeen bestuurslid van de Landelijke Huisartsen Vereniging, hoopt dat wijkteams niet alleen iets willen van de huisarts, maar ook nadenken wat zij als wijkteam die huisarts hebben te bieden.
Zelfredzaamheid

Wie zorgt voor wat?

Sociaal professionals kennen de riedel: eerst kijken wat het eigen netwerk van iemand kan doen en pas daarna professionele hulp inzetten. Maar hoe kom je tot goede afspraken met dat netwerk? Zijn er taken die de familie sowieso hoort te doen?
Wijkteam

‘Bespreking in het brede wijkteam is lastig voor cliënt’

‘Er is meer durf nodig bij de aanpak van gezinsproblemen', volgens de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Informatie delen of niet?

Interdisciplinaire samenwerking vereist uitwisseling. Ook van privacygevoelige informatie. Wat doe je als je extra expertise nodig acht, maar de cliënt geen toestemming geeft om informatie te delen?
Wijkteam

Hoe is de samenwerking in jouw wijkteam?

Doe de zelftest en krijg een beeld van de samenwerking in jouw wijkteam. Wat kan beter?
Participatie

Gelukkig hebben we de familie nog

Familie is niet het vanzelfsprekende hulpje van de professional in het verlenen van ondersteuning. Hoogleraar Marian Verkerk: ‘Professionals verlenen in toenemende mate relationele zorg. Dat is niet iets waar ze in opgeleid zijn.’

‘Hoe lang mag er geklaagd worden?’

Elk team heeft te maken met groepsdruk. Volgens psycholoog Annemiek Figee is het zeer bepalend voor de kwaliteit van een team. ‘Kijk samen welke regels het sterkst zijn en welk effect ze hebben op het gedrag van individuele teamleden’.
Veiligheidshuis alleen voor extreme multiproblemen

Veiligheidshuis alleen voor extreme multiproblemen

Gemeenten, hulpverleners en justitie komen soms hardnekkige problemen tegen die niet op de reguliere manier opgelost kunnen worden. Zij kunnen dan een beroep doen op het Veiligheidshuis. De partners in het Veiligheidshuis hebben nu een Landelijk Kader opgezet dat het doel, de meerwaarde en de focus van het Veiligheidshuis beschrijft. Dat kader werd deze week gepresenteerd tijdens een landelijk congres in Rotterdam.