Home Tags Probleemgezin

probleemgezin

Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Crimineel door beperking?

Licht verstandelijk beperkte jongeren zijn vaker dader van strafbare handelingen dan gemiddeld. Dat is een feit.
Wijkteam

Kansloosheid bestrijden

We proberen ouders te helpen met de gedachte dat als het de ouders goed gaat, het de kinderen ook ten goede komt.
Armoede en Schuldhulpverlening

Armoede en schuld: is er een oplossing?

Lucie Kessens
Mijn ouders vertegenwoordigen de gedachte dat armoede en schuld elke toekomstgedachte blokkeren.
Wijkteam

Multiproblemgezin gezin in Utrecht

multiproblemgezin
Op de hoek woont een multi-problem gezin. Als toegangspoort van de straat.
Wijkteam

Woonconsulent is steeds meer hulpverlener

Dorine Lips
Woningbouwverenigingen voelen steeds vaker de maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen te ondersteunen.

Benut de loyaliteit van het kind

Benut de loyaliteit van het kind
Als kind schaamde ik mij diep voor mijn ouders, omdat de buitenwereld zich schamper uitliet over mijn ouders.

Weerstand tegen maatschappelijk werk

Weerstand tegen maatschappelijk werk
Eigen kracht, naast de klant staan, de klant helpen om zelf oplossingen te vinden, soms samengevat in methodieken zoals herstelwerk, allemaal onderwerpen waarover ik spreek met sociale professionals en die ik van harte toejuich. Het is een andere manier van hulpverlenen dan die destijds bij mijn familie werd toegepast.

We krijgen straks heftige situaties in gezinnen’

‘We krijgen straks heftige situaties in gezinnen’
Jeugdwerkers gaan straks heftige situaties in gezinnen meemaken, vreest Ingrid Wood van de Belangenvereniging van Medewerkers in de Jeugdzorg (BMJ). ‘We moeten inzetten op eigen kracht, maar dat gaat lang niet altijd op.’

Uitzichtloosheid doorbreek je op de basisschool

Uitzichtloosheid doorbreek je op de basisschool
Vorige week was ik jarig. Het was een mooi verjaardagscadeau om op die dag twee workshops te geven bij de gemeente Leeuwarden in het kader van de jaarlijkse conferentie ‘Onderwijs, Jeugd en Cultuur’. Ik sprak veel professionals over het thema ‘Passend onderwijs in relatie tot de transitie jeugdzorg’.

Bevoorrecht dat ik mag meeleven met deze mensen’

Van mij is nog nooit iemand nerveus geworden
André van Velzen, gezinswerker bij Stichting Stade, werkt al jaren in de hulpverlening. De verandering van de werkwijze in de afgelopen jaren sluit helemaal aan bij zijn eigen inzichten. ‘Je gaat achter de eigen regie van het gezin aan. Als hulpverlener stel je je bescheiden op en blijf je op de achtergrond.’