Home Tags Palliatieve zorg

palliatieve zorg

Het keukentafelgesprek: ‘Doodgaan verdient aandacht’

Sjan van Bergen woont in achterstandswijk De Hambaken in Den Bosch. Een gezellig ingerichte sociale huurwoning. Een handjevol vissen zwemt nieuwsgierig naar het glas van het aquarium, de regionale krant op de keukentafel. ‘Aan die tafel gebeurt alles. Met mijn vier kleinkinderen doe ik spelletjes, knutselen, schilderen, eten.’ De keuken kijkt uit op een verrassend mooie bloementuin met een rieten schommelstoel waarin ze graag historische romans leest.
Zelfredzaamheid

Informatievoorziening aan kwetsbare mensen schiet tekort

Veel mensen met een kwetsbare gezondheid weten niet dat ze zelf de zorg en ondersteuning kunnen kiezen die ze nodig hebben. En voor wie dat wél weet, is vervolgens ook te weinig informatie beschikbaar om een goede vergelijking te maken. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.
Mantelzorg

Meer geld voor vrijwilligers in palliatieve zorg

Vanaf 2017 is er 2 miljoen euro extra beschikbaar voor vrijwilligers in de palliatieve zorg.
E-health

Digitalia: Robothandschoen voor meer kracht

De IronHand is een robothandschoen die mensen met krachtverlies in de handen kan ondersteunen bij dagelijkse dingen als het openmaken van potjes en pakjes en het klaarmaken van eten. Verschillende zorgorganisaties, onderzoeksinstituten en technische bedrijven uit Zweden,
Wmo

Cliënt positief over palliatieve zorg via tablet

Kan specialistische palliatieve zorg ook via een tablet of iPad gegeven worden?
Wijkteam

Geestelijk verzorger verdient plek in zorgnetwerk’

levensvragen bij ouderen
Buiten de instellingsmuren is de geestelijk verzorger niet erg bekend.
Wijkteam

Dementiezorg ‘vergeten’ bij zorg in de wijk

Door de zorg terug te brengen naar één zorgorganisatie per wijk
De proef ‘Zorg in de wijk’ gaat ten koste van de zorg voor kwetsbare mensen. Met specialistische zorg voor dementie bijvoorbeeld, is geen rekening gehouden.

Meer geld voor palliatieve zorg thuis

hospice laatste levensfase
De palliatieve zorg kan meer thuis worden georganiseerd. Staatssecretaris Martin van Rijn stelt daar extra geld voor beschikbaar.

Wat doe je als je cliënt niet meer beter wordt?

Werkboek voor professionals en familie om het levenseinde te bespreken met mensen met een verstandelijke beperking
Een werkboek voor professionals: “Wat wil ik, als ik niet meer beter word?” Begeleiding bij het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking.
Wmo

Directe contracten zzp’ers thuiszorg mogelijk

Directe contracten zzp’ers thuiszorg mogelijk
Zorgverzekeraars en zorgkantoren kunnen vanaf 2016 individuele zzp’ers contracteren. De regels worden aangepast, zodat zelfstandigen zonder personeel bij individuele cliënten kunnen worden ingezet, zonder dat de Belastingdienst problemen maakt.