Home Tags Jeugdzorg

jeugdzorg

Schaarste aan accommodaties voor religieuze migranten in Amsterdam Zuidoost: Bidden in de parkeergarage

Amsterdam Zuidoost - dat eens als voorbeeld voor de combinatie van wonen, werk en recreatie moest dienen - is al weer een tijdje op de schop. Tijdens de herstructurering blijft in ieder geval één nood bestaan, een religieuze nood. De vele kerken van migrantengroepen huizen in afgeschreven gebouwen, zoals vervallen flats, scholen en parkeergarages.
Wmo

Schoolverlaters speciaal onderwijs vinden moeilijk betaald werk: Achterblijvers bij de sluitende aanpak

Slechts een op de tien leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs op Mytylscholen krijgt na school een betaalde baan. Steeds meer scholen proberen wel hun leerlingen beter voor te bereiden op regulier werk straks, maar gebrek aan regionale samenwerking staat een succesvolle doorstroming in de weg.
Verslaving

Inzet schoolagent om criminaliteit jongeren te voorkomen: Blauw op school

'Als ik de probleemjongeren van onze school 's avonds op straat tegenkom, zie je ze denken: "Shit, dat is een wout die me van naam kent." Dat is het grote voordeel van werken op school waar je zo dicht bij de leerlingen staat. Ze zijn niet meer anoniem,' vertelt schoolagent Rob Verhoef in het Gelderse Duiven. 'Bij de jongste groep kun je nog voorkomen dat ze ontsporen.'

Beware Watch Out helpt ‘de harde kern’ weer op het rechte pad: ‘Soms krijg je een dreun, dan heb je ’t verdiend’

Draaideurcriminelen, 'harde kern', jonge ventjes die de buurt terroriseren en steeds opnieuw voor steeds zwaardere vergrijpen worden opgepakt. Ze hebben allerlei namen, maar niemand heeft een oplossing voor het probleem. In Amsterdam loopt al tien jaar lang een succesvol project: Beware Watch Out. Negentig procent van de crimineeltjes komt weer op het rechte pad.

Kinder- en jeugdpsychiatrie trekt zich harde kritiek van Inspectie aan: ‘De luiken moeten open’

'Je moet 't scherp stellen, anders denkt men dat er niks aan de hand is,' zegt hoofdinspecteur Lucieer van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de kritiek die ze onlangs uitte op de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het medicatiebeleid, behandelplannen en medezeggenschap zouden volstrekt onder de maat zijn. De sector erkent schuld, maar vindt nuancering op z'n plaats.
Armoede en Schuldhulpverlening

Britse bedrijven zien sociaal ondernemerschap als bedrijfsstrategie: Van filantropie naar eigenbelang

Hoe ontwikkelt het maatschappelijk ondernemen zich in het buitenland? Een zichzelf respecterend bedrijf in het Verenigd Koninkrijk heeft tegenwoordig sociale programma's. Vooral om de aanwas van nieuw personeel veilig te stellen en als instrument tegen burn-out van medewerkers. 'Het is een punt van aandacht in de functioneringsgesprekken.'
Armoede en Schuldhulpverlening

De Vliegende Hollander halveert aantal uithuiszettingen in Amsterdam: De beklemming van een schuldenlast

'Als er werd aangebeld, dook ik met de kinderen onder het bed. Zo bang waren we voor de deurwaarders,' vertelt een Sandra van den Berg. Zij is één van de cliënten van De Vliegende Hollander in Amsterdam die uit huis gezet dreigde te worden. Nadat een schikking werd getroffen voor het aflossen van de huurschuld hoopt Van den Berg eind dit jaar weer met een schone lei te beginnen. In Amsterdam voorkomt De Vliegende Hollander in 85 procent van de gevallen ontruimingen.
Armoede en Schuldhulpverlening

Appèl op schuldeisers moet geldproblemen van jongeren verkleinen: Meenemen van lasten uit het verleden

Jongeren steken zich steeds makkelijker en dieper in de schuld. Kredieten worden in de regel makkelijk verstrekt en de kredietverleners laten de schuld flink oplopen voor ze ingrijpen. Het gaat bij jongeren, zo onderzocht het Nibud, om schulden van € 250 tot € 5000. De gemeente Utrecht roept schuldeisers op meer te doen om te voorkomen dat jongeren zich in de schulden steken. Zijn deze jongeren de volwassen met schulden van morgen?
Verslaving

Internet wint aan populariteit in de gezondheidszorg: De efficiëntie van virtueel behandelen

Twee jaar geleden concludeerde de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg dat internet de positie van patiënten aanzienlijk kan versterken, mits de informatie betrouwbaar is. Intussen heeft het consult-op-afstand sterk aan populariteit gewonnen. Virtuele therapiebehandelingen en e-maildokters rukken op. Nu wordt onderzocht hoe internet de zorg kan verbeteren. 'Face-to-face contact met behandelaars is soms nadeliger.'
LHBT

Hoogleraar multiculturele samenleving Ruben Gowricharn: ‘Strategie van assimileren is respectloos’

'Ik verdenk veel Nederlanders ervan dat, wanneer ze het over integratie hebben, ze assimilatie bedoelen. Word mijn evenbeeld! Ik ben uw lichtend voorbeeld! Dat is een houding waar ik niet goed van wordt.' Dat zegt Ruben Gowricharn over de inburgering van allochtonen. Sinds 1 januari is hij bijzonder hoogleraar 'sociale cohesievraagstukken van de multiculturele samenleving in een transnationaal perspectief'.