Home Tags Jeugdzorg

jeugdzorg

Effectieve hulpverlening of nieuwe organisatorische laag: Gezinscoach is geen wondermiddel

De gezinscoach is het nieuwste wapen om de problemen in de hulpverlening aan jeugd en gezin het hoofd te bieden. Een nieuwe pleister op een gapende wond, volgens critici. De gezinscoach kan de regie terugbrengen bij het gezin als instanties ‘uitgeholpen’ zijn, volgens voorstanders. De minister stelt in ieder geval extra geld ter beschikking voor deze functie. De oplossing voor vele hulpvragen of weggegooid geld?

Steunpunten relationeel geweld Amsterdam: De cirkel van geweld systematisch doorbreken

De Vrouwenopvang Amsterdam is een van de instellingen met een sluitend zorgaanbod voor de bestrijding van relationeel geweld. De hulp is systeemgericht, outreachend en gericht op samenwerking met instellingen en sociale omgeving van het slachtoffer. ‘Zonder samenwerking met de politie zouden wij veel inventiever moeten zijn’
Verslaving

Zwarte Golfjes bij het schoolplein

Meisjes bij het schoolplein versieren, hen volledig afhankelijk maken en ze dan de prostitutie in dwingen. Dat zijn de praktijken van de loverboys. In Zwolle hebben de gemeente en alle betrokken instanties de handen ineen geslagen om deze praktijken tegen te gaan. Om te voorkomen dat meisjes in de val van de loverboys lopen. En om te voorkomen dat jonge – vaak allochtone –jongens op het idee komen even gemakkelijk veel geld te verdienen met jonge meisjes.
Verslaving

Zwolle intensiveert loverboyproject tegen jeugdprostitutie: Zwarte Golfjes bij het schoolplein

Meisjes bij het schoolplein versieren, hen volledig afhankelijk maken en ze dan de prostitutie in dwingen. Dat zijn de praktijken van de loverboys. In Zwolle hebben de gemeente en alle betrokken instanties de handen ineen geslagen om deze praktijken tegen te gaan. Om te voorkomen dat meisjes in de val van de loverboys lopen. En om te voorkomen dat jonge – vaak allochtone –jongens op het idee komen even gemakkelijk veel geld te verdienen met jonge meisjes.
Verslaving

Bezuinigingen van VWS snijden diep in welzijns- en kennisinstellingen: De pijlers onder de sector wankelen

Totale verbijstering overheerst in de welzijnssector na het bezuinigingsbesluit van minister Hoogervorst. Hij wil ruim 127 miljoen euro bezuinigen op de subsidies van zo’n tweehonderd organisaties en instellingen. Het ministerie van VWS vindt veel subsidies niet meer van deze tijd. Alles moet gericht zijn op ‘Kennis, innovatie en meedoen’ zo staat in de VWS-nota met deze titel. ‘Maar dat is toch precies wat we doen,’ roepen de instellingen in koor.

Kabinet zet in op preventie in jeugdzorg: Extra’s voor hulpverlening, korting bij gezinsvoogdij

De sector jeugdzorg krijgt extra geld: 40 miljoen (oplopend tot 2007) voor extra productie, 8 miljoen voor preventie en 29 miljoen voor de jeugdreclassering. Daar tegenover staat (overigens op de begroting van Justitie) een grote bezuiniging voor jeugdbescherming - ruim 4 miljoen. Het kabinet geeft de jeugdhulpverlening een duwtje in de rug en beperkt tegelijkertijd het werk van de gezinsvoogden. Niet geheel goed afgestemd?
Armoede

Ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang: Investeren in de zorgketen

Wisselende geluiden over de beleidsvoornemens voor ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. De maatschappelijke opvang krijgt meer geld en spreekt over ‘een impuls’. Kortingen op psychotherapie en verslavingsreclassering zorgt bij de geestelijke gezondheidszorg voor fel verweer. ‘Dit is ronduit gevaarlijk.’
Armoede

Nederlandse Foyer de Jeunesse zoekt naar de beste vorm: De weg naar zelfstandigheid

De eerste ‘Foyer de Jeunesse’ in Nederland opende in 2001 haar deuren. Inmiddels wint dit project voor begeleid wonen voor jongeren terrein. Maar het is nog even zoeken naar de juiste vorm. ‘Er is niks tussen jongerenhuisvesting en opvang voor zwerfjongeren,’ stelt Arjen Spit van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) die de Foyers ondersteunt.

Evelien Tonkens over ‘getemde’ professionals en ‘mondige’ burgers: ‘Marktdenken roept slechtste in beiden op’

Professionals moeten zichzelf bevrijden uit de ‘klauwen van de markt en de bureaucratie’. Dat blijkt uit de nieuwe bundel artikelen ‘Mondige burgers, getemde professionals’ van Tweede Kamerlid Evelien Tonkens (GroenLinks). Vraagsturing vindt Tonkens ‘onzinnig´ en bij een fenomeen als ‘accountability’ plaatst ze vraagtekens. ‘Professionals moet je niet afrekenen op getallen, maar op verhalen.’

Vrijwilliger neemt jonge vluchteling in de stad op sleeptouw: Een ontspannen welkom

Na het jarenlange verblijf in onder meer asielzoekerscentra hebben vluchtelingen en asielzoekers vaak moeite om in Nederland een bestaan op te bouwen. Ze zijn weinig privacy gewend en hebben nauwelijks contacten. Hoe is deze impasse te doorbreken? Amsterdam bedacht een stedelijk project waarbij ze gekoppeld worden aan een ‘supporter’.