Home Tags Jeugdzorg

jeugdzorg

Probleemjongeren op weg naar professioneel jongerenwerk: ‘Jongeren van mijn eigen cultuur verkloten het vaak’

‘Vaak staan de jongeren met één been bij justitie en met één been in het normale leven,’ zegt docent Peer Ottink in Rotterdam over de assistent jongerenwerkers in wording. Jongeren uit de doelgroep en zonder vooropleiding zetten in speciale opleidingen hun eerste stappen in het professionele jongerenwerk. De initiatieven zijn succesvol, maar blijven niet verschoond van problemen.
Verslaving

Voorlichting haalt kinderen psychisch zieke ouders uit anonimiteit: De nachtmerrie in huis

Ruim anderhalf miljoen kinderen en jongeren onder de tweeëntwintig jaar groeien op in een gezin waarin een ouder psychische of verslavingsproblemen heeft. Goede voorlichting en opvang moeten voorkomen dat deze zogenaamde KOPP en KVO-kinderen later zelf problemen krijgen. ‘Je schaamt je rot als je zo’n vader hebt.’

Jeugdcommissaris Steven van Eijck wil jeugdzorg anders organiseren: ‘Als ministerie niet meewerkt, kan ik dat publiek maken’

Het kind centraal stellen en daaromheen de jeugdzorg organiseren. Dat is de ambitie van Steven van Eijck, in januari aangesteld als breekijzer voor de jeugdzorg. Op basis van zijn ‘visiedocument’ heeft het kabinet begin juni gesproken over de toekomstige organisatie van de jeugdzorg maken. ‘Ons advies over het jeugdbeleid zal een heel ander plaatje opleveren.’
Opvallende parallellen tussen ineenstortende welzijnsstichtingen: ‘Faillissementen zijn topje van de ijsberg’

Opvallende parallellen tussen ineenstortende welzijnsstichtingen: ‘Faillissementen zijn topje van de ijsberg’

Alcides en Welzijn Zeeburg in Amsterdam, Ondernemend Welzijn in Den Haag, Opmaat in Emmen. Met regelmaat van de klok vallen grote welzijnsinstellingen om. Andere instellingen, zoals Welzijn Noord in Rotterdam en Wing in Groningen, dreigen ook het loodje te leggen. Zet enkele tegenover elkaar, dan lijken blunders van management en lokale overheden verdacht veel op elkaar.

Model meetbaar welzijn beantwoordt aan roep bedrijfsmatig werken: De prijs per eenheid welzijnswerk

Kun je de effecten van welzijnswerk meten? ‘Ja, dat kan,’ zegt Frank Hordijk. Als je maar weet wat je meet.’ Het bureau Hordijk & Hordijk uit Culemborg ontwikkelde een model waarmee gemeenten het welzijnsbeleid kunnen afrekenen op resultaten. Ze kunnen meetbare doelen opstellen wanneer ze het beleid boven abstracte ambities uit weten te tillen.

Politiek roept om tuchtscholen voor onhandelbare jongeren: ‘Begeleiding op school gaat vaak te lang door’

Onhandelbare jongeren die in geen enkel begeleidingstraject zijn te vangen, veroorzaken een hoop ellende op school. Naar de tuchtschool ermee, betogen Tweede Kamerleden na gesprekken met ‘het onderwijsveld’. Het middel is erger dan de kwaal, vinden de ‘veldwerkers’ die moeilijke jongeren begeleiden. ‘Steek geld en energie in de begeleiding vóór het uit de hand loopt, anders is het dweilen met de kraan open.’
Armoede

Kabinet stemt in met Wet Maatschappelijke Ondersteuning: ‘Gemeentelijke verschillen onvermijdelijk’

Het kabinet heeft ingestemd met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Staatssecretaris Ross van VWS wil met de wet de gemeentelijke zorg en ondersteuning voor ouderen, gehandicapten en mensen met maatschappelijke problemen grondig moderniseren. Organisaties van gehandicapten en chronisch zieken zien grote gevaren.

Model meetbaar welzijn beantwoordt aan roep bedrijfsmatig werken: De prijs per eenheid welzijnswerk

Kun je de effecten van welzijnswerk meten? ‘Ja, dat kan,’ zegt Frank Hordijk. Als je maar weet wat je meet.’ Het bureau Hordijk & Hordijk uit Culemborg ontwikkelde een model waarmee gemeenten het welzijnsbeleid kunnen afrekenen op resultaten. Ze kunnen meetbare doelen opstellen wanneer ze het beleid boven abstracte ambities uit weten te tillen.

Extra aandacht voor leerlingen die van school veranderen: Wisselend succes voor scholieren

Scholen klagen al jaren over problemen met leerlingen die van school wisselen. Zij hebben een verhoogde kans schooluitvaller te worden. Daarom hebben in Amsterdam het psychologisch pedagogisch instituut Afra Boddaert en scholen voor voortgezet onderwijs het Switch-project in het leven geroepen. ‘Het is een laagdrempelige vorm van hulpverlening.’

‘Doelgroepenofficier’ Jan Jaap Smilde over de buurtgerichte aanpak van veelplegers: ‘De toekomst van de rechtspraak ligt niet in het buurthuis’

Minister Donner wil de subsidie voor de Justitie in de Buurt-projecten beëindigen. De Tweede Kamer verzet zich hiertegen, omdat de JIB-aanpak succesvol is. Terwijl verschillende gemeenten hun JIB-kantoren hebben gesloten, kiest Amsterdam voor intensivering van de buurtgerichte aanpak. ‘Ik ben geen voorstander van rechtspraak in het buurthuis,’ zegt Jan Jaap Smilde, officier van justitie in Amsterdam.