Home Tags Ggz

ggz

Wijkteam

Oud-wethouder Herman Meijer (Rotterdam) blikt terug op stadsvernieuwing: ‘Allochtonen worden niet als gewone mensen gezien’

Als wethouder drukte Herman Meijer acht jaar lang zijn stempel op de stadsvernieuwing, grotesteden- en migrantenbeleid in Rotterdam. Met de stadsetiquette, de wijkaanpak en zijn steun aan het 'opzoomeren' trok hij vaak landelijk de aandacht. 'Er zijn géén no go-area's.'

Mobiele brigades moeten verzuim bij zorginstellingen helpen beperken: Lacunes in het management

Het ziekteverzuim in de zorgsector is nog steeds te hoog, vindt demissionair staatssecretaris Margo Vliegenthart. Speciale, mobiele brigades moeten het komend jaar zorginstellingen met meer dan vijftien procent verzuim gaan bijstaan. In die teams moeten directeuren zitting nemen van instellingen die er in geslaagd zijn het verzuim omlaag te krijgen. Ondersteund door de Arbeidsinspectie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Arbo-diensten. Zitten instellingen en het personeel hierop te wachten?
Wmo

Regiovisies lijken hun langste tijd gehad te hebben: ‘Zonder resultaat dreigen partijen af te haken’

'Jullie kunnen het niet, een regiovisie maken en uitvoeren,' hield Robbert Huijsman, hoogleraar Integraal Zorgmanagement, onlangs een zaal vol betrokkenen voor. Het fenomeen regiovisies - een samenhangend plan voor de zorg op regioniveau - bestaat nu een jaar of zeven. Maar het middel lijkt besmet geraakt en synoniem geworden voor langdurige bureaucratische processen die nauwelijks iets opleveren.

Groeiende internetmogelijkheden voor vragen over gezondheidszorg: Patiënten online

Hoe staat het met de kinderziektes van hulpverlening via internet? Het aantal internetsites rond gezondheid groeit snel, maar betrouwbare en toegankelijke informatie blijft moeilijk. Tegelijkertijd wordt alles in het werk gesteld om de vragen van de patiënt centraal te stellen. 'Een databank met goede zorgverleners is een gevaarlijke ontwikkeling.'
Verslaving

Enschede-Oost moet door de noaber-aanpak weer nieuw elan krijgen. De wederopstanding van een verpauperde wijk

Hoe herover je een wijk op drugsdealers en huisjesmelkers? In Enschede-Oost past de Neighbourhood Corporation daarvoor de Noaber-aanpak toe die in Rotterdam reeds succesvol was. 'Veel gemeenten weten niet eens wat er op sociaal gebied in hun wijken gaande is.'
Verslaving

Enschede-Oost moet door de noaber-aanpak weer nieuw elan krijgen: De wederopstanding van een verpauperde wijk

Hoe herover je een wijk op drugsdealers en huisjesmelkers? In Enschede-Oost past de Neighbourhood Corporation daarvoor de Noaber-aanpak toe die in Rotterdam reeds succesvol was. 'Veel gemeenten weten niet eens wat er op sociaal gebied in hun wijken gaande is.'
Verslaving

Inzet schoolagent om criminaliteit jongeren te voorkomen: Blauw op school

'Als ik de probleemjongeren van onze school 's avonds op straat tegenkom, zie je ze denken: "Shit, dat is een wout die me van naam kent." Dat is het grote voordeel van werken op school waar je zo dicht bij de leerlingen staat. Ze zijn niet meer anoniem,' vertelt schoolagent Rob Verhoef in het Gelderse Duiven. 'Bij de jongste groep kun je nog voorkomen dat ze ontsporen.'

Kinder- en jeugdpsychiatrie trekt zich harde kritiek van Inspectie aan: ‘De luiken moeten open’

'Je moet 't scherp stellen, anders denkt men dat er niks aan de hand is,' zegt hoofdinspecteur Lucieer van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de kritiek die ze onlangs uitte op de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het medicatiebeleid, behandelplannen en medezeggenschap zouden volstrekt onder de maat zijn. De sector erkent schuld, maar vindt nuancering op z'n plaats.

Adviseur GGZ Groningen hoopt kloof tussen hulpverlening en zorgvragers te dichten: ‘Cliënten zijn geen embryo’s op sterk water’

Wat kan een medewerker empowerment in de ggz bewerkstelligen? Marlieke de Jonge, ervaringsdeskundige bij GGZ Groningen, werkt op het terrein waar hulpverlening en cliënt elkaar maar niet kunnen vinden. Zo richt ze haar pijlen op cliëntenraden ('te soft'), zorgprogramma's ('flauwekul') en vermaatschappelijking ('te eenzijdig'). 'Veel hulpverleners hebben nog een lange weg te gaan.'
Verslaving

Wet strafrechtelijke opvang verslaafden blijft omstreden: ‘Dwangmaatregel is buitenproportioneel’

De wet Strafrechtelijke opvang verslaafden, waardoor criminele verslaafden sinds april vorig jaar gedwongen worden in de gevangenis af te kicken, blijft omstreden. Inmiddels is aan 49 verslaafden deze dwangmaatregel opgelegd. 'Het gaat alleen om overlastbestrijding. Dan is twee jaar detentie buitenproportioneel.'