Home Tags Gehandicaptenzorg

gehandicaptenzorg

Wmo
SER laat AWBZ intact

SER laat AWBZ intact

Als het aan de Sociaal-Economische Raad (SER) ligt, blijft de AWBZ grotendeels intact. De AWBZ-zorg die is gericht op herstel na een ziekte of ongeval komt in het basispakket van de zorgverzekering. Een deel van de welzijnsvoorzieningen dat nu nog onder de AWBZ valt, moet naar de gemeenten gaan. Langdurige ouderenzorg en de zorg voor gehandicapten blijven onder de AWBZ vallen.
Belangenorganisaties verstandelijk gehandicapten verenigd

Belangenorganisaties verstandelijk gehandicapten verenigd

Verschillende belangenorganisaties van verstandelijk gehandicapten en hun ouders zijn het Platform Verstandelijk Gehandicapten gestart. Dit samenwerkingsverband wil informatie uitwisselen, hun activiteiten afstemmen en eventueel gezamenlijk optreden naar buiten.
Wmo
‘Wmo-beleid te beperkt voor chronisch zieken en gehandicapten’

‘Wmo-beleid te beperkt voor chronisch zieken en gehandicapten’

Gemeenten betrekken inwoners goed bij het maken van Wmo-beleid, concludeert onderzoeksbureau SGBO. De CG-Raad, belangenbehartiger van chronisch zieken en gehandicapten, denkt hier anders over. ‘Gemeenten stellen zich te beperkt op’.
Inkomen Wajongers moet anders worden berekend

Inkomen Wajongers moet anders worden berekend

Werken loont nauwelijks voor veel mensen met een Wajong-uitkering. De wet- en regelgeving moet zodanig worden aangepast dat werk altijd loont. Dat stellen de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad), CNV Jongeren en Jopla.
Mbo-opleiding gehandicaptenzorg gestart

Mbo-opleiding gehandicaptenzorg gestart

Het Regio College in Purmerend is gestart met een mbo-opleiding die zich specifiek richt op gehandicaptenzorg. Zowel de zorg aan verstandelijk als aan lichamelijk gehandicapten staat in deze studie centraal.
NZa wil één tarief voor dagbesteding gehandicaptenzorg

NZa wil één tarief voor dagbesteding gehandicaptenzorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid om niet langer aparte tarieven te hanteren voor intramurale en extramurale bekostiging van dagbesteding voor gehandicapten. Daarvoor in de plaats moet één geharmoniseerd tarief komen.
Het recht op gezelligheid

Het recht op gezelligheid

Zweden kent vanaf 1967 een aantal revolutionaire wetten die verstandelijk gehandicapten het recht geven op een normaal leven, en hun familie op voldoende ondersteuning. Niet langer zouden zij wonen in aparte instituten, maar midden in de samenleving, met waar nodig speciale hulp en aandacht. Deze integratietheorie van Karl Grunewald leidde destijds in heel West Europa tot een fel debat. Door Anouchka van Miltenburg.
Buurtsuper speciaal: een baanbrekende formule!

Buurtsuper speciaal: een baanbrekende formule!

De buurtsuper speciaal zet zijn opmars voort. Inmiddels zijn er vijftien winkels in kleine kernen verspreid over Nederland. De verwachting is dat er in 2008 ten minste vijftien winkels bijkomen. In totaal zullen dan 400 à 500 mensen met een beperking in deze buurtsupers werkzaam zijn.
Wmo
Ketensamenwerking in Wmo-proeftuin Breda

Ketensamenwerking in Wmo-proeftuin Breda

Kwetsbare groepen, met name mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, betrekken bij de maatschappij. Dat was het doel van de Wmo-proeftuin die in twee Bredase wijken werd uitgevoerd. De pilot wordt door VWS en VNG ondersteund.

Verstandelijk gehandicapten binnen of buiten de bossen? – Sociale integratie onder vuur

De Twentse Zorg Centra (TZC) haalden een groep verstandelijk gehandicapten vanuit de wijk terug naar de centrale instelling. Als je dat doet, begrijp je het vak niet’, zegt Frits Brink, bestuursvoorzitter van Stichting Philadelphia Zorg.