Home Tags Gehandicaptenzorg

gehandicaptenzorg

Wmo
Zorgverzekeraars Nederland: ‘AWBZ structureel wijzigen’

Zorgverzekeraars Nederland: ‘AWBZ structureel wijzigen’

Zorgverzekeraars Nederland zegt dat er een structurele koerswijziging van de AWBZ nodig is. Uit een inventarisatie door zorgkantoren blijkt dat in alle 32 zorgregio’s knelpunten bestaan rondom de AWBZ. Het aantal patiënten neemt sneller toe dan de beschikbare financiële middelen.
Participatie
Meldlijn voor Wajongers met lager inkomen door werk

Meldlijn voor Wajongers met lager inkomen door werk

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, het platformvoor mindervaliden Jopla, CNV Jongeren en het Landelijk Platform GGZ hebben een tijdelijke meldlijn opgezet voor jonggehandicapten. Zij kunnen hier klachten indienen wanneer hun werk geen financiële vooruitgang oplevert. De organisaties willen via deze meldlijn in kaart brengen welke problemen Wajongers hebben bij inkomen uit werk.
Wmo
Bussemaker pakt bureaucratie AWBZ aan

Bussemaker pakt bureaucratie AWBZ aan

Staatssecretaris Bussemaker van VWS gaat de administratieve rompslomp voor cliënten, professionals en zorginstellingen verminderen. Ze presenteerde vandaag het actieplan ‘AWBZ: naar eenvoud in uitvoering’ om de bureaucratie in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) aan te pakken.
Gebrekkige zorg gehandicapten vereist sterkere medezeggenschap

Gebrekkige zorg gehandicapten vereist sterkere medezeggenschap

Klachten over de kwaliteit van de zorg in de gehandicaptensector worden door de instellingen onvoldoende serieus genomen. Dat vindt directeur Jo Terlouw van oudervereniging Kansplus. Cliëntenraden kunnen de zorg aan de orde stellen als ze een sterkere positie krijgen.
Nu’91: ‘Kwaliteit gehandicaptenzorg verslechtert’

Nu’91: ‘Kwaliteit gehandicaptenzorg verslechtert’

Beroepsorganisatie voor verpleging en verzorging Nu’91 luidt de noodklok over de misstanden in de gehandicaptenzorg. Volgens de organisatie staat het verhaal over mishandeling bij ’s Heeren Loo Zorggroep niet op zichzelf. Rolf de Wilde, cao-onderhandelaar bij Nu’91 zegt: ‘Agressie treffen we aan op veel instellingen. Daarnaast draaien veel ongediplomeerde medewerkers verantwoordelijke diensten. De kwaliteit van de zorg neemt af.’
’s Heeren Loo sluit afdeling in Ermelo (1 reactie)

’s Heeren Loo sluit afdeling in Ermelo (1 reactie)

’s Heeren Loo Zorggroep sluit per direct de afdeling voor verstandelijk gehandicapte jongeren met gedragsproblemen in Ermelo. Aanleiding is de mishandeling van een 19-jarige bewoonster door een autistische medepatiënt. De instelling gaat onderzoeken of bewoners van andere afdelingen ook slachtoffer zijn geworden van onderling geweld.
Meer mishandelingen bij zorginstelling ’s Heeren Loo

Meer mishandelingen bij zorginstelling ’s Heeren Loo

Bij zorginstelling ’s Heeren Loo zijn meerdere bewoners het slachtoffer geworden van mishandeling. De ouders van een verstandelijk gehandicapte jongen zeiden dat dinsdag in een uitzending van het tv-programma EénVandaag. Volgens de ouders is de mishandeling van een 19-jarige patiënte, die in juli in opspraak kwam, geen incident.
Armoede en Schuldhulpverlening
's Heeren Loo Zorggroep gaat verder met omgekeerde integratie

’s Heeren Loo Zorggroep gaat verder met omgekeerde integratie

‘s Heeren Loo Zorggroep West-Nederland gaat de locatie Het Westerhonk in Monster de komende jaren flink uitbreiden. Mensen met en zonder beperking komen samen op het terrein te wonen, een vorm van omgekeerde integratie. De raamovereenkomst tussen de zorginstelling en de gemeente is vorige week getekend.
Dementie
Onderzoek naar aandoeningen verstandelijk gehandicapten

Onderzoek naar aandoeningen verstandelijk gehandicapten

Drie instellingen voor de gehandicaptenzorg, te weten Dichterbij in Gennep, Pluryn Werkenrode Groep in Nijmegen en Siza Dorp Groep in Arnhem gaan met het UMC St Radboud medisch-wetenschappelijk onderzoek doen naar mensen met een verstandelijke handicap. Hiervoor is een consortium opgericht.
Wachtlijst funest voor tieners met een lichte verstandelijke beperking

Wachtlijst funest voor tieners met een lichte verstandelijke beperking

‘De wachttijd voor een plek bij een orthopedagogisch behandelcentrum is gemiddeld negen maanden. En deze neemt toe. Een van de problemen is de doorstroming’, zegt Suzanne Punt, manager behandelzaken van orthopedagogisch behandelcentrum De Bruggen in Den Haag.