Home Tags Eenzaamheid

eenzaamheid

Eenzaamheid
‘Eenzaamheid is persoonsgebonden’

‘Eenzaamheid is persoonsgebonden’

Eenzaamheid onder ouderen wordt door professionals als een groot sociaal probleem ervaren. Dat blijkt uit eerdere enquêtes van MOVISIE. Daarom heeft het kenniscentrum een vragenlijst ontwikkeld om ‘eenzaamheid binnen de sociale sector' in kaart te brengen.
Eenzaamheid
'Eenzaamheid ouderen wordt serieus probleem'

‘Eenzaamheid ouderen wordt serieus probleem’

Eenzaamheid onder ouderen wordt in de toekomst een serieus probleem. Dat maakt demograaf Jan Latten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op uit demografische ontwikkelingen voor de komende decennia.
Eenzaamheid
Eenzaam worstelen met levensvragen

Eenzaam worstelen met levensvragen

Met het klimmen der jaren neemt vaak de behoefte toe om te praten over zingevingsvragen. In verpleeg- en verzorgingshuizen is de ondersteuning bij levensvragen redelijk geregeld, maar voor zelfstandig wonende ouderen niet. Eenzaamheid, depressie en angst achter de geraniums.
Eenzaamheid
'Coalitie Erbij' tegen eenzaamheid

‘Coalitie Erbij’ tegen eenzaamheid

Dertien organisaties zoals De Zonnebloem, het Rode Kruis en Humanitas hebben zich verenigd in de 'Coalitie Erbij'. Ze willen gezamenlijk maatregelen ontwikkelen om eenzaamheid onder mensen tegen te gaan.
Eenzaamheid
Marokkanen bang voor eenzaamheid in 'witte' wijk

Marokkanen bang voor eenzaamheid in ‘witte’ wijk

Veel Turkse en Marokkaanse Nederlanders zijn bang naar een 'witte' wijk, een buurt met vooral autochtone Nederlanders, te verhuizen. Ze vrezen daar eenzaam te zijn en door de buurtbewoners te worden weggekeken. Het verharde maatschappelijke klimaat voedt die angst.
Eenzaamheid
Wat de buurt niet kent…

Wat de buurt niet kent…

Als professional moet je soms goed met de neus op de feiten worden gedrukt. Immers loop je het risico je binding met het veld enkel vanaf het papier te beleven. Een voorbeeld: gisteren mocht ik kennismaken in een Bredase wijk waar onze organisatie een pilot gaat draaien. Het gaat om een leefbaarheidsproject waarbij sociale activering en preventie van eenzaamheid voorop staan.
Eenzaamheid
'Laat jonge moslims niet bungelen'

‘Laat jonge moslims niet bungelen’

Moslimjongeren zijn druk doende hun eigen identiteit vorm te geven, en daarin past ook een eigen invulling van de islam. Maar er zijn weinig instanties of rolmodellen die hen daarbij helpen. Tel daarbij het politieke klimaat op en de jongere voelt zich wel erg eenzaam.
Eenzaamheid
Nederlander is bewust van problemen

Nederlander is bewust van problemen, maar doet er weinig mee

Nederlanders zijn beter op de hoogte van sociaal maatschappelijke problemen als eenzaamheid en armoede dan voorheen. Maar we kijken steeds liever de andere kant op wanneer de problematiek te dichtbij komt. Dat blijkt uit onderzoek dat het Leger des Heils liet uitvoeren naar de betrokkenheid in de samenleving.
Wmo
Een derde van de Nederlanders is eenzaam

Een derde van de Nederlanders is eenzaam

Dertig procent van de volwassen Nederlanders voelt zich matig of erg eenzaam. Dat is de conclusie van een onderzoek naar eenzaamheid in Nederland. De cijfers staan in het boek ‘Zicht op eenzaamheid’ dat maandag gepresenteerd is tijdens de gelijknamige conferentie in Amersfoort.
Eenzaamheid

Oud en eenzaam: Eenzaamheid is een vicieuze cirkel

Sociale uitsluiting en eenzaamheid. De buurtrestaurants van VanHarte spelen hier op in. Ouderen komen er een hapje eten en een praatje maken. Uit schattingen van onderzoeksbureaus blijkt dat het met het welzijn van ouderen niet altijd positief is gesteld. Ruim één miljoen 55-plussers beschouwt zichzelf als eenzaam. Zo ook Dien Kleijnenburg (80).