Home Tags Bezuinigingen

bezuinigingen

Johnny de Mol laat in zijn programma Syndroom de dromen van mensen met een handicap uitkomen.

‘Ik werk met dwarse downers’

Ilona Oskam is geen fan van het programma Syndroom, zo schrijft ze op haar Facebookpagina.
Wijkteam
dementie

Wijkverpleging heeft casemanager dementie nodig

Er is extra geld nodig in de wijkverpleging voor casemanagers dementie, voor verbetering van de zorg en minder last voor mantelzorgers.
Wmo
Bezuinigingen jeugd en zorg

Jeugd en zorg kunnen nieuwe bezuinigingen verwachten

Onderzoek onder ambtenaren wijst op nieuwe bezuinigingen in 2016 voor zorg en jeugd.
Wijkteam
wijkverpleegkundige

242 miljoen euro tekort voor wijkverpleging

Zorgorganisaties verwachten cliëntenstops door het tekort aan geld voor wijkverpleging.
Wet- en regelgeving
Algemene Rekenkamer

‘Bezuinigingen langdurige zorg (Wlz) niet goed onderbouwd’

Het is onzeker of de voorgenomen bezuinigingen op de langdurige zorg voor ouderen en chronisch zieken wel gehaald kan worden.
ggz actie tegen bezuinigingen

Na twee jaar is er weer een cao ggz

Bezuinigingen en flinke onenigheid tussen werkgevers en vakbonden hebben geleid tot een vertraging van twee jaar. In de nieuwe cao ggz is een loonsverhoging van 1,75% in 2015 en 1,25% in 2016 afgesproken.
Transformatie
Sociale Domein

‘Bezuiniging in het sociale domein is gehaald’

Door korting op de prijs voor zorg en ondersteuning hebben de gemeenten hun bezuinigingsdoelstelling gehaald. Dat zegt de Transitiecommissie Sociaal Domein.
Wijkteam
Pieter Hilhorst

‘Wijkteam moet eigen budget krijgen voor wijk’

‘Professional, denk meer na over geld. Als je hulp beter organiseert, kan het goedkoper.’
Wmo
Marjo Brouns

Zetpillen

Ik sta op vrijdagmiddag, vlak voor sluitingstijd, in de apotheek en wacht op een spoedrecept.
Vrijwilligers
Liefde in tijden van bezuiniging

Liefde in tijden van bezuiniging

Valentijnsdag is altijd goed om even stil te staan bij de liefde. Niet alleen als het goed gaat, juist in mindere tijden is aandacht voor liefde enorm belangrijk. Bijvoorbeeld als er hard bezuinigd wordt.