Home Tags Beroepsgeheim

beroepsgeheim

Wet- en regelgeving
dossier cliënt

Zorgen om beroepsgeheim jeugdzorg

Het beroepsgeheim dreigt een wassen neus te worden, omdat zorgverleners persoonlijke gegevens aan de gemeente moeten vermelden.
Wijkteam
beroepsgeheim

‘Ambtenaar in wijkteam kent geen beroepsgeheim’

In het wijkteam zit de ambtenaar van de sociale dienst naast de sociale professional. Hoe kun je dan je zorgen over een kind delen?
Wet- en regelgeving
Mag je persoonlijke gegevens van een cliënt doorsturen naar de afdeling financiën van de gemeente?

Gegevens cliënt mogen niet naar gemeenten

In de jeugd ggz mogen professionals geen gegevens over de zorg aan hun cliënten verstrekken aan gemeenten, stelt het CBP.
Wijkteam
Wanneer mag je het beroepsgeheim doorbreken?

Wanneer mag je het beroepsgeheim doorbreken?

In een wijkteam kan je om informatie over een cliënt worden gevraagd. Weet dan, dat je een geheimhoudingsplicht hebt.
Wet- en regelgeving
Iedereen schrikt van wat probleemgezin kost

Iedereen schrikt van wat probleemgezin kost

De gemeente Zwijndrecht en gemeente Hendrik Ido Ambacht weten tot op straatniveau waar welke zorg naar toe gaat. En voor hoeveel geld. ‘Iedereen schrikt als er aan een gezin meer dan 500.000 euro wordt uitgegeven.’
Wet- en regelgeving
‘Gemeenten vinden beroepsgeheim ouderwets’

‘Gemeenten vinden beroepsgeheim ouderwets’

Het beroepsgeheim voor sociale professionals komt onder druk te staan nu de gemeenten nieuwe zorgtaken krijgen. Dat zegt Lies Schilder, directeur van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) in Graadmeter.
Wet- en regelgeving
GGZ Nederland ondersteunt bij doorbreken beroepsgeheim

GGZ Nederland ondersteunt bij doorbreken beroepsgeheim

De Algemene Ledenvergadering van GGZ Nederland heeft de 'handreiking beroepsgeheim' en de 'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' aangenomen. Met deze documenten wil GGZ Nederland professionals ondersteunen bij de afwegingen rond beroepsgeheim en melding van vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld.
Wet- en regelgeving
Beroepsgeheim doorbreken niet wenselijk

Beroepsgeheim doorbreken niet wenselijk

Het is geen goed idee om het mogelijk te maken het medisch beroepsgeheim te doorbreken als een verdachte weigert zich psychisch te laten onderzoeken. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is bang dat mensen hierdoor alle (geestelijke) hulpverlening uit de weg gaan. Verdachten weigeren vaak aan psychisch onderzoek mee te werken, om de kans te verkleinen dat zij tbs opgelegd krijgen.
Wet- en regelgeving
‘Door beroepsgeheim is juist veel ellende voorkomen’

‘Door beroepsgeheim is juist veel ellende voorkomen’

De ggz is verbijsterd hoe het beroepsgeheim deze week is aangevallen in de zaak Tristan van der V. Het Openbaar Ministerie (OM) vindt het ‘jammer’ dat de ggz-instelling Rivierduinen geen inzage wil geven in het medisch dossier van de schutter. ‘Flauw om te zeggen’, vindt Marleen Barth van GGZ Nederland in de Volkskrant, want het beroepsgeheim is het recht van de patiënt.
Wet- en regelgeving
Veiligheid kind gaat voor beroepsgeheim

Veiligheid kind gaat voor beroepsgeheim

Het wordt voor gezinsvoogden mogelijk om alle informatie te krijgen die nodig is om de veiligheid van een kind zeker te stellen. Dat staat in een voorstel van Nine Kooiman (SP) waarmee de Tweede Kamer vorige week heeft ingestemd.