Home Tags Bemoeizorg

bemoeizorg

Wijkteam
Bemoeizorg

‘Bemoeizorgteam is belangrijke schakel in zorg’

In de Teledoc Campus-documentaire ‘U hebt een probleem’ word het bemoeizorgteam BinG uit Groningen gevolgd.
Informele zorg
Marjo Brouns

Bemoei-mantelzorg

Nu is het niet het moment om stoer te doen. Pijn is een energievreter en kan je belemmeren.
Opvangvoorzieningen voor zware psychiatrische patiënten worden steeds schaarser

Gedwongen opnames fors toegenomen

Meer bemoeizorg is nodig, maar: ‘het helpt niet als psychiatrisch patiënten eerst 375 euro eigen bijdrage moeten betalen’. Dat zegt hoogleraar Niels Mulder.
Bemoeizorg of bemoeizucht

Bemoeizorg of bemoeizucht

Het outreachend werken heeft zich het afgelopen decennium ontwikkeld. Eerst was er twijfel of je jezelf wel ongevraagd mocht bemoeien? Vervolgens werd het vaak gezien als een vrijbrief voor handhaving. Nu lijkt het er op dat het, zowel in de uitvoering als in de manier waarop er naar gekeken wordt, zijn balans begint te vinden. Steeds aangescherpt door kritische zelfreflectie en, openstaand voor uitwisseling in het werkveld, begint het te verworden tot een basismethodiek voor de meest kwetsbare burgers.
Manifest Eropaf! 2.0

Manifest Eropaf! 2.0

Manifest Eropaf! 2.0 beschrijft de tien kernwaarden van outreachend werken. De uitgangspunten van deze vorm van hulpverlening - actieve bemoeizorg met cliënten in hun leefwereld - worden intussen breed gedragen. Nu komt het aan op zorgvuldige uitvoering. De auteurs willen voorkomen dat de aanpak doorschiet in rigoureuze disciplinering en onbeschaafd en respectloos ingrijpten in de persoonlijke levenssfeer.
Wijkteam
Achter de voordeur in probleemwijk Pendrecht

Achter de voordeur in probleemwijk Pendrecht

In de Rotterdamse buurt Pendrecht gaat wijkconsulent Joop Stobbe van Woonstad Rotterdam bij huurders op bezoek. De gesprekken gaan niet alleen over wonen, huur en inkomen, maar ook over schoolresultaten en eigenwaarde. ‘Ik noem het interessezorg. Bemoeizorg klinkt zo negatief.’
Verslaving
Heldere afbakening bemoeizorg ontbreekt

Heldere afbakening bemoeizorg ontbreekt

Het ontbreekt aan een heldere afbakening van de meeste programma’s in de bemoeizorg voor mensen met psychiatrische- en/of verslavingsproblemen. Dat concludeert gezondheidswetenschapper Diana Roeg van Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor transformatie in zorg en welzijn van de Universiteit van Tilburg .
Informele zorg

Pleidooi voor bemoeizorg jonge mantelzorgers

Zo’n tien procent van de kinderen van vier tot twintig jaar zorgt voor een chronisch ziek of gehandicapt familielid. Hulpverleners moeten systematisch aandacht besteden aan de vaak verborgen problemen die dat met zich mee brengt, vindt Lucia Tielen, die vorige maand hierover een conferentie organiseerde. ‘Bij hulpverleners bestaat veel schroom om zich te bemoeien met het privé-domein.’
Armoede

Publicist Jos van der Lans over de ontwikkeling van de sociale sector: ‘Een goede opbouwwerker is een toevalligheid’

In zijn boek ‘Bemoeien werkt’, dat 11 december verschijnt, pleit publicist en GroenLinks-senator Jos van der Lans pleit voor moderne bemoeizorg, outreachend werken en pro-actief handelen. Hij is kritisch over de sociale sector. In zijn laatste publicatie ‘Het woninkrijk der Bloemstraters’ constateerde hij onder meer het onvermogen van veel professionals om in de persoonlijke levenssfeer van mensen op te treden.
Verslaving

Bemoeizorg-onderzoek toont nadelen dwangopnames aan: ‘Zorgmijders zijn met tact vrijwillig te behandelen’

Veel psychiatrische patiënten en ‘zorgwekkende zorgmijders’ die in eerste instantie alle hulp afwijzen zijn met bemoeizorg wel degelijk te motiveren tot behandeling. ‘Als je deze patiënten maar tactvol en volhardend blijft benaderen zijn wettelijke maatregelen als gedwongen observatiemachtiging onnodig,’ aldus psychiater Cees van Houten na onderzoek in Utrecht.