Home Tags Aanbesteden

aanbesteden

Jeugdhulp

Stand in het land Arnhem

De transitie is een feit. Waar verloopt het soepel en waar wringt het nog? Deze keer: Driestroom en de gemeente Arnhem.

‘De versplintering van politieke partijen is lastig’

De transitie is een feit. Waar verloopt het soepel en waar wringt het nog? Deze keer: Combinatie Jeugdzorg en de gemeente Eindhoven.
Jeugdhulp

Minder werkdruk en meer geld voor jeugdzorgwerkers nodig

Administratieve drukte, de manier van aanbesteden en het gebrek aan investeringen in de jeugdzorg zijn de belangrijkste knelpunten in de hulp aan kinderen en jeugd. Werkgevers- en werknemersorganisaties vragen in een petitie om de situatie in de jeugdzorg te verbeteren.
Jeugdhulp

‘Wij willen in het gezin werken, niet achter het bureau’

‘We doen dit werk om mensen te helpen, maar we zij op dit moment alleen bezig met pappen en nathouden.’ Aldus jeugdwerker Mascha Hornung – Van Zelst. Jeugdzorgwerkers laten de alarmbellen af gaan.
jeugd-ggz

‘We willen allemaal dat kinderen de juiste hulp krijgen’

‘Een veelkoppig monster’, noemt Hans Andel de wachtlijsten in de jeugd-ggz. Hij is directeur en kinder- en jeugdpsychiater in de jeugd-gzz. ‘We kampen met een ernstig tekort aan specialisten. De aanbestedingen volgend jaar zouden het bestrijden van de wachtlijsten moeilijker kunnen maken.’
Wijkteam
001_RBIAdam-image-1559546.jpeg

Geldproblemen dreigen jeugdhulp te nekken

Gebrek aan geld kan leiden tot ‘het omvallen van instellingen voor specialistische jeugdhulp.’ Dat zegt Marjanne Sint, voorzitter van de Transitie Autoriteit Jeugd. De transformatie van de jeugdzorg dreigt te verzanden in bureaucratisch pingpongen. Sint pleit voor tijdelijke pot met geld.

Social returneisen soms moeilijk in te vullen

Bij aanbestedingen voor leveringen, of waarbij specialistisch werk nodig is, is de invulling van social returneisen soms erg moeilijk.
Wet- en regelgeving
'Zelfstandigen

‘Zelfstandigen, meld je bij je gemeente’

Verzorgenden en verpleegkundigen die zelfstandig werken, moeten nu al contact leggen met de gemeente willen ze in 2015 hun cliënten houden. ‘Gemeenten hebben zelfstandigen niet in beeld. Meld je bij je gemeente, anders mis je de boot en heb je straks geen werk’, zegt Francis Bolle van de beroepsvereniging V&VN.
Wmo
‘Gemeenten bedingen buitensporige kortingen op zorg’

‘Gemeenten bedingen buitensporige kortingen op zorg’

Staatssecretaris Van Rijn vindt dat gemeenten niet alleen naar de prijs moeten kijken, maar ook naar de deskundigheid en de arbeidsvoorwaarden van de professionals.
Deense lessen voor transitie Jeugdzorg

Deense lessen voor transitie Jeugdzorg

De keuze van het bekostigingsmodel en de praktisch werkende wijkteams zijn het belangrijkst in de decentralisatie van de jeugdzorg, zegt lector Jan Jaap Rothuizen.