Home Tags Aanbesteden

aanbesteden

Informele zorg
Eerste Kamer stemt in met Wmo

Eerste Kamer stemt in met Wmo

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De senatoren hadden aanvankelijk veel vragen over de nieuwe taken die gemeenten krijgen door de wet, maar staatssecretaris Clémence Ross van Volksgezondheid wist de bezwaren weg te nemen.
Wmo
Cao Thuiszorg straks ook voor schoonmaakbedrijf

Cao Thuiszorg straks ook voor schoonmaakbedrijf

Schoonmaakbedrijven die huishoudelijke zorg aanbieden, moeten zich straks houden aan de cao Thuiszorg. Dat is de uitkomst van een overleg tussen vakbond CNV Publieke Zaak en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze algemeen verbindend verklaarde afspraak moet voorkomen dat straks valse concurrentie ontstaat met de thuiszorg.
Rekenkamer: 'Subsidiebeheer VWS onder de maat'

Rekenkamer: ‘Subsidiebeheer VWS onder de maat’

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is nog steeds niet in staat de verstrekking van subsidies goed te organiseren. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in de beoordeling van het beleid van het ministerie over 2005 vandaag tijdens Verantwoordingsdag.

Opluchting over kritisch rapport Amsterdamse welzijnssector

De financiële positie van Amsterdamse welzijnsinstellingen is zwak. Daarnaast hebben de stadsdelen onvoldoende zicht op de maatschappelijke relevantie van activiteiten die zij organiseren. De conclusies van de Rekenkamer Amsterdam lijken hard. ‘Maar dit rapport is geen slag in het gezicht van één van beide partijen.’

Tilburgse welzijnsinstelling wil rigoureuze ingreep in werkwijze: De bezem door het warenhuis

In haar beleidsvisie 2002-2005 kondigde de Tilburgse welzijnsinstelling De Twern een ‘totale omslag in het denken en doen’ aan. Betrokkenen vonden dat het welzijnwerk was ingedut. Doelstelling is onder meer om alleen nog te werken op basis van wetenschappelijk onderzochte methoden. Ook is de ‘eerste academische welzijnswerkplaats’ vastbesloten de rollen tussen de gemeente en zichzelf om te draaien.

Directeur van de Leidse Welzijnsorganisatie Gert-Jan Cornel bestrijdt kritiek: ‘Dat ik geen draagvlak zou hebben is echt onzin’

Organisatieadviesbureau Cap Gemini Ernst & Young lichtte dit jaar de Leidse Welzijnsorganisatie door. Volgens het rapport loopt het onderhoud in verschillende buurthuizen achter en doet de directie te weinig aan sturing van de buurthuiscoördinatoren. Directeur Gert-Jan Cornel zou te weinig aandacht hebben voor de interne bedrijfsvoering. Intussen is de LWO wel genomineerd voor de Jaarprijs van de Maatschappelijke Ondernemersgroep.
Wmo

Directeur verzekeraar Zilveren Kruis pleit voor aanbesteding in de zorg: ‘Voor deze zorgvernieuwing komen instellingen in de benen’

VNO-NCW en de PvdA willen dat ziekenhuizen zich inschrijven voor de circa honderd miljoen gulden wachtlijstgeld die dit jaar beschikbaar is. Daarmee hopen ze de wachtlijsten weg te werken. Maar aanbesteden in de zorg is geen nieuw verschijnsel. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis liet vorig jaar al instellingen dingen naar een bedrag van 5,5 miljoen voor het beste plan voor extra ouderenzorg. 'Instellingen worden alerter op wens van de klant,’ zegt Guus van Montfort, directeur zorg van Zilveren Kruis.