Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Inclusief ondernemen doe je samen

SOCIAAL BESTEK - Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt zijn er nog steeds groepen mensen die moeizaam aan het werk komen. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen, mensen met een beperking, mensen met een praktisch opleidingsniveau en statushouders. Een belangrijke oorzaak is de ‘mismatch’ in opleidingsniveau en competenties. Om het tij te keren werkt het Werkgeverservicepunt Gooi en Vechtstreek intensief samen met werkgevers.
Zorgaanbieder Vivium biedt ook plek aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Een belangrijke taak voor het Werkgeverservicepunt (WSP) Gooi en Vechtstreek is om samen met overheden en werkgevers drempels weg te nemen. Zodat iedereen kan meedoen op de arbeidsmarkt, dus ook mensen met een beperking, mensen met een praktisch opleidingsniveau en statushouders. Want werk gaat om zoveel meer dan een salaris. Het is een plek waar je je ontwikkelt, sociale contacten opdoet, waardering en feedback krijgt en werk is een plek die zelfvertrouwen kweekt.

Tekort arbeidsmarkt

Het WSP is een samenwerkingsverband tussen gemeenten en UWV en het ondersteunt werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen. De accountmanagers en adviseurs van het WSP kennen de arbeidsmarkt in hun regio door en door en hebben dagelijks contact met werkgevers. Ze adviseren en geven tips over functieprofielen, subsidiemogelijkheden bij het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de begeleiding van deze medewerkers op de werkvloer. Astrid Hoogakker, adviseur bij het WSP, richt zich met name op werkgevers in de zorg en welzijnssector. ‘In deze branche gebeurt veel, er is een tekort aan personeel en de uitdaging is om werkgevers en werknemers bij elkaar te brengen. Maar ook om werkgevers te bewegen anders te kijken naar hun personeel en naar werving in het bijzonder.’

Regionale erkenning

Eén van de werkgevers waarmee Hoogakker veel contact heeft, is Vivium Zorggroep. Bij deze zorgaanbieder met dertien vestigingen en zeventien wijkteams in de Gooi en Vechtstreek werken in totaal circa drieduizend medewerkers en duizend vrijwilligers. Vivium biedt onder meer zorg aan huis, revalidatie en intramurale zorg. In september 2019 werd Vivium Zorggroep genomineerd voor de Social Impact Award van het WSP Gooi en Vechtstreek. Deze award is een regionale erkenning voor organisaties die zich sterk maken voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Kwaliteit

Ingrid Tromp is concernadviseur P&O bij Vivium. Over kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen Vivium is ze heel helder: ‘Er kan altijd iets gebeuren in iemands leven waardoor het lastig is om in te stappen in een reguliere vacature. We hebben daarom binnen Vivium plek voor verschillende medewerkers, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij vinden het belangrijk dat ook zij hun kwaliteiten kunnen benutten en zich verder kunnen ontwikkelen. Dat werkt twee kanten op; wij betekenen iets voor hen en zij iets voor ons.’

Twee diploma’s

Iedere medewerker van Vivium krijgt scholings- en opleidingsmogelijkheden. Dit kan een opleiding zijn naar een hoger opleidingsniveau, maar ook verdieping in het vakgebied. Wanneer iemand niet direct aansluit op het reguliere opleidingscircuit zoekt Vivium naar passende mogelijkheden. Onlangs is de zorgaanbieder daarom gestart met de opleiding Zorgprofessional Plus. Tromp: ‘Het mooie van deze studie is dat je niet één, maar twee diploma’s haalt. Die van medewerker maatschappelijke zorg én een VIG-diploma, ofwel individuele gezondheidszorg.’ Vivium doet dit samen met het MBO College Hilversum en het WSP.

Opleidingsprogramma

De lessen voor deze opleiding worden bij Vivium ‘in house’ gegeven. Vivium biedt naast de methode van één dag in de week naar school en vier dagen werken, ook een leerweg die volledig in de praktijk plaatsvindt. Daarbij hoort ook scholing, maar dat gebeurt niet klassikaal; iedere student heeft zijn eigen traject. Volgens Tromp is maatwerk de kracht van dit eigen opleidingsprogramma. ‘We kijken heel goed naar wat iemand meebrengt aan ervaring en diploma’s. Dat is mede bepalend voor de duur en inhoud van het individuele programma.’ Dit maakt het voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt eenvoudiger om in te stromen. En daarmee dus ook voor de werkzoekenden van het WSP. Voor hen is een leerwerktraject zoals dat bij Vivium, of instromen op een lager niveau, een mooie springplank naar werk. Voordeel voor de werkgever is dat hij zijn vacatures vervult en dat er op lange termijn extra instroom van gediplomeerden is.

Functieprofiel

De grootste krapte op de arbeidsmarkt doet zich voor bij verzorgenden niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4. Vivium lost dit tekort onder meer op door te kijken naar andere samenstellingen en verantwoordelijkheden in functies. De zorgaanbieder krijgt daarbij ondersteuning van het WSP. Die werft bijvoorbeeld woonondersteuners en helpenden niveau 2. ‘Dat doen we niet alleen omdat de arbeidsmarkt krap is’, zegt Tromp, ‘maar ook omdat we deze instroom zien als een waardevolle aanvulling op de teams.’ De werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt werken vooral in niet-zorg functies. De meesten zijn werkzaam in de speciaal gecreëerde functie van medewerker patiëntenvervoer. Vooralsnog groeit een enkeling door. Tromp verwacht dat dit aantal op termijn wel zal toenemen. ‘Bijvoorbeeld door de kansen die onze eigen opleiding Zorgprofessional Plus biedt.’

Meer dan werving en selectie

De samenwerking tussen het WSP en werkgevers in de regio is zeer divers. Het gaat om werving en selectie, maar het gaat vaak ook verder dan dat. Tromp: ‘We werken nauw samen met het WSP op verschillende vlakken, zoals bij proefplaatsingen, bij een opleidingstraject zoals de Zorgprofessional Plus, of bij de functie van medewerker cliëntenvervoer. We hebben te maken met verschillende gemeentes en iedere gemeente heeft eigen regels. Het WSP heeft veel kennis van deze regelgeving en zij hebben vaak korte lijnen naar gemeenten. Wanneer wij tegen bepaalde vraagstukken aanlopen is het WSP in staat om dit snel voor ons op te lossen. Het is fijn dat wij die zorg niet hebben.’

Meer info: www.wspgv.nl    

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.