Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Nieuw regeerakkoord: ‘Aandacht voor de zorgconsument is een mijlpaal’

Voor de versterking van sociale samenhang trekt het nieuwe kabinet Balkenende IV 2,5 miljard euro uit. Voor de verpleeghuiszorg een half miljard extra. Een overzicht van de reacties uit de sectoren zorg en welzijn. ‘Het regeerakkoord is wat dubbelzinnig over zorg en ondernemerschap.’
Nieuw regeerakkoord: ‘Aandacht voor de zorgconsument is een mijlpaal’

Het nieuwe kabinet wil dat

de overheid meer dan voorheen de burgers terzijde staat. In de sociale pijler

streeft Balkenende-IV, blijkens
href=”http://www.kabinetsformatie2006.nl/Images/Coalitieakkoord%20CDA-PvdA-CU_tcm149-92516.pdf”

target=_blank name=Kabinetsformatie>het regeerakkoord


,

naar een aantal grote

projecten.

Zo

wil

de regering een offensief voor probleemwijken, het Deltaplan

Inburgering, het plan ‘Kansen voor kinderen’ en het participatieproject

‘Iedereen doet mee’. (zie:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_zw_news1_1/tsge_portlet_zw_news1_1channel/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/71561/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_nieuws/index.html”

target=_blank>Balkenende IV: Samen werken, samen leven
).

Nieuwe concepten

Op het gebied van de zorg lijkt het kabinet vooral naar stabiliteit te streven. Het wil in dialoog

met het veld de ontwikkeling van nieuwe concepten bevorderen. ‘Sleutelwoorden

daarbij zijn kleinschaligheid, inbedding in wijken en buurten,

ontbureaucratisering en ruimte voor de professional.‘

Instemming Het offensief voor de probleemwijken kan op veel

instemming rekenen van de kant van Aedes, de brancheorganisatie voor

woningcorporaties, die begin deze maand onder druk van minister Winsemius in hun

‘Antwoord aan de samenleving’ zich bereid verklaarden miljarden te steken in 140

probleemwijken. (Zie:
href=”http://www.aedesnet.nl/cgi-bin/as.cgi/0317000/c/start/file=/9317000/1f/j9vvgbaknlfwby0/vhi2p7dxb438?s0n=vgcdpqd2ksxk”

target=_blank name=Aedes>Veel herkenbare elementen ‘Antwoord’ in

regeerakkoord

)

Dialoog

De woningcorporatiekoepel

prijst het aanstaande kabinet vanwege de nagestreefde dialoog met de samenleving. ‘We gaan zo spoedig

mogelijk de dialoog aan met als uitgangspunt ons Antwoord aan de samenleving’.

(zie:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_zw_news1_1/tsge_portlet_zw_news1_1channel/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/70738/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_nieuws/index.html”

target=_blank name=Corporaties>‘Corporaties steken miljarden in

achterstandwijken’

).

Niet zonder welzijn


name=MOgroep>De MOgroep, brancheorganisatie voor onder meer welzijnswerk
, merkt op dat

corporaties het niet alleen kunnen en voor wijkverbetering het welzijnswerk

nodig hebben. ‘Een buurt draait om mensen: om binding, om meedoen, om welzijn.

Investeringen in fysieke maatregelen van sloop en nieuwbouw moet hand in hand

gaan met investeringen in sociale maatregelen. Alleen dan is er werkelijk sprake

van integratie en wijkverbetering. ’

Steun voor GGZ


href=”http://www.ggznederland.nl/actueel/persberichten/index.html” target=_blank

name=”GGZ Nederland”> GGZ Nederland
ziet de plannen rond jeugd, preventie,

langdurende zorg en verslaving als een steun voor haar eigen ideeën. Ook gaat

deze brancheorganisatie ervan uit dat de afronding van de overheveling van de GGZ

van AWBZ naar Zorgverzekeringswet doorgaat.

Het kabinet wil meer aandacht voor preventie – bijvoorbeeld van depressies

– maar onduidelijk is wat dat inhoudt. Naast de extra aandacht voor chronisch

zieken, moet ook expliciet aandacht komen voor de mensen met psychische

aandoeningen, vindt GGZ Nederland.

Mijlpaal

De aandacht voor de zorgconsument is een mijlpaal,

stelt de
name=NPCF>Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF)


. ‘Nooit eerder gaf een kabinet blijk

van de noodzaak om de positie van de zorgconsument verder te versterken.’ Maar

er moet wel actie ondernomen worden om de premie van de burger te laten renderen

en de kwaliteit van de zorg hoog op de agenda te zetten.

Basisfilosofie

Ook
href=”http://www.actiz.nl:80/pers/view.do?contentElement.identifier.identifierId=104590″

target=_blank name=Actiz>ActiZ
, de organisatie van zorgondernemers, stelt dat

de basisfilosofie van het kabinet aansluit bij de eigen visie. Namelijk: de cliënt centraal,

kleinschalig en wijkgericht, aandacht voor de professional, ruimte

voor maatschappelijk ondernemerschap.

Opvallend is dat ActiZ geen oordeel uitspreekt over

de hoogte van de investeringen in de verpleeghuiszorg. De zorgkoepel is positief over

de vorming van Centra voor Jeugd en Gezin en de invoering van

maatschappelijke stages, die het graag wil helpen organiseren. Wel wijst ActiZ op de

dreigende arbeidsmarktproblematiek in de zorg, en hoopt dat het kabinet er oog

voor krijgt.

Dubbelzinnig

Volgens ActiZ is het regeerakkoord ‘wat dubbelzinnig’ over zorg en

ondernemerschap. ‘Waar men enerzijds schrijft geen ruimte te zien voor vrije

prijsvorming en commerciële concurrentie in de AWBZ, laat het kabinet anderzijds

alle ruimte voor ondernemerschap, privaat kapitaal en nieuwe toetreders in de

zorg.’

Perspectief

De
href=”http://www.cgraad.nl/actueel/overzicht.html” target=_blank

name=CGraad>Chronisch zieken- en Gehandicaptenraad
meent dat het regeerakkoord

perspectief biedt voor gehandicapten en chronisch zieken. Tegelijk is de raad

bezorgd over het doorzetten van de decentralisatie zónder heldere

randvoorwaarden en over het ontbreken van een visie op “integraal beleid”.

‘Allochtonen en jeugd zijn doelgroepen aan wie wel op alle levensterreinen

gedacht wordt, maar voor chronisch zieken en gehandicapten geldt dit

niet.’

Links:
href=”http://www.kabinetsformatie2006.nl/Images/Coalitieakkoord%20CDA-PvdA-CU_tcm149-92516.pdf”

target=_blank name=Kabinetsformatie>Tekst van het

coalitieakkoord
;
href=”http://www.aedesnet.nl/cgi-bin/as.cgi/0317000/c/start/file=/9317000/1f/j9vvgbaknlfwby0/vhi2p7dxb438?s0n=vgcdpqd2ksxk”

target=_blank name=Aedes>Veel herkenbare elementen ‘Antwoord’ in

regeerakkoord
;
href=”http://www.ggznederland.nl/actueel/persberichten/index.html” target=_blank

name=”GGZ Nederland”>GGZ Nederland goed te spreken over regeerakkoord
;
href=”http://www.actiz.nl:80/pers/view.do?contentElement.identifier.identifierId=104590″

target=_blank name=Actiz class=”” id=””>ActiZ: Regeerakkoord biedt goede basis voor

maatschappelijk convenant zorg
;
href=”http://www.cgraad.nl:/organisatie/20070206b.html” target=_blank name=CGraad>Regeerakkoord biedt

perspectief voor gehandicapten en chronisch zieken

Lees ook:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_zw_news1_1/tsge_portlet_zw_news1_1channel/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/71561/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_nieuws/index.html”

target=_blank>Balkenende IV: Samen werken, samen leven
(Zorg + Welzijn,

7 februari 2007),
href=”https://www.zorgwelzijn.nl:80/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/70738/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html”>Corporaties

steken miljarden in achterstandwijken
(Zorg + Welzijn, 23 januari

2007)

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.