Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Kwaliteit kinderopvang gaat steeds verder achteruit

Leidsters in de kinderopvang zijn onvoldoende opgeleid om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Dat blijkt uit het rapport ‘pedagogische kwaliteit van de opvang voor 0- tot 4-jarigen’. De groepen worden groter, deskundigheidsbevordering van de medewerkers blijft achter. De dalende kwaliteit van de kinderopvang sinds 2005 gaat verder.
Kwaliteit kinderopvang gaat steeds verder achteruit

Door Carolien Stam – De leidsters scoren vooral onvoldoende op de vaardigheden: uitleggen/praten met kinderen, hun ontwikkeling stimuleren en interactie tussen kinderen begeleiden. De kwaliteit van de interacties in de babygroepen is veel lager dan in de peutergroepen. De dalende pedagogische kwaliteit is vooral duidelijk als er meer dan gemiddeld aantal kinderen in de groep zijn. De groepsgrootte is toegenomen sinds 2005.

Representatief
Dat zijn enkele conclusies uit het rapport ‘Pedagogische kwaliteit van de opvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2008’.  Het rapport is gemaakt door het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek, waarin gezaghebbende wetenschappers plaats hebben als Louis Tavecchio en Mariannne Riksen-Walraven. Zij hebben een representatieve steekproef onder 200 kinderdagverblijven gedaan. Eerdere metingen van de kwaliteit van de kinderopvang zijn in 1995, in 2001 en in 2005 gedaan.

Interacties
In vergelijking met de eerdere metingen blijkt de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang er wederom op achteruit te zijn gegaan. In het oog springen de dalende scores op het onderdeel ‘ruimte/meubilering’ en op het onderdeel ‘Interacties’. Op de vaardigheden praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en begeleiden van interacties tussen kinderen scoorden de meeste leidsters opvallend laag. Hoewel er grote individuele verschillen zijn.

Groepsgrootte
Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de gemiddelde groepsgrootte tussen 2005 en 2008 is gestegen, vooral in de zogenoemde verticale groepen (één groep kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar). Vooral op deze groepen bleek dat hoe meer kinderen in de groep, hoe lager de kwaliteit van de interacties.

Verklaringen
De onderzoekers merken op dat niet zozeer oorzaken kunnen achterhalen, wel mogelijke verklaringen. Zij wijzen op de wet Kinderopvang, die in 2005 is ingevoerd. ‘De verwachting was dat marktwerking de kwaliteit van de kinderopvang zou verhogen. Maar de resultaten van de landelijke kwaliteitsmeting laten zien dat er in 2008 nog geen sprake van is.’ In hun rapport geven de onderzoekers ook als mogelijke oorzaak van relatief lage pedagogische kwaliteit van de kinderopvang aan: ‘…door een weinig specifiek op het omgaan met jonge kinderen gerichte opleiding en door een te weinig pedagogisch gerichte supervisie en ondersteuning op de werkvloer.’

Investeringen
Brancheorganisatie MOgroep Kinderopvang erkent dat ‘De pedagogische kwaliteit moet op een hoger niveau gebracht worden.’Maar de branche rept niet oververbetering van de opleiding, dat door de onderzoekers toch als een van de belangrijkste verklaringen naar voren wordt gebracht. MOgroep: ‘Grote investeringen in de pedagogische kwaliteit zijn de afgelopen jaren onder druk komen te staan. De branche heeft enorme capaciteitsuitbreidingen gerealiseerd, waarbij het niet gemakkelijk is om op hele korte termijn goed gekwalificeerd personeel te werven. Toch is dit niet ten koste gegaan van de wettelijke kwaliteitseisen. Ook blijkt uit de benchmark van BMKO dat ouders de kwaliteit van de opvang waarderen met een 7,9.’

Link naar het onderzoek: ‘Pedagogische kwaliteit van de opvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2008’

Meer weten? Lees dan ook de gratis Zorg + Welzijn Nieuwsbrief. Daarvoor kunt u zich hier aanmelden.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.