Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Informatievoorziening aan kwetsbare mensen schiet tekort

Veel mensen met een kwetsbare gezondheid weten niet dat ze zelf de zorg en ondersteuning kunnen kiezen die ze nodig hebben. En voor wie dat wél weet, is vervolgens ook te weinig informatie beschikbaar om een goede vergelijking en daarmee een goede keuze te maken. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de leden van de Tweede Kamer.
Foto: Fotolia

Op de agenda van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die wordt gevormd door leden van de Tweede Kamer, wordt donderdag 25 januari gesproken over wijkverpleging, dementie en palliatieve zorg. Een moment dat Patiëntenfederatie Nederland aangrijpt om aandacht te vragen voor informatievoorziening voor kwetsbare mensen.

Passende zorg en ondersteuning

Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland: ‘Veel mensen met een kwetsbare gezondheid weten helemaal niet dat zij zelf de zorg en ondersteuning kunnen kiezen die ze nodig hebben. En dat zij ook zelf de zorgaanbieder mogen kiezen die het beste tegemoet komt aan hun behoefte aan ondersteuning.’ Om hier verandering in te brengen, zou Veldman graag zien dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars mensen actief informeren over bijvoorbeeld de keuzevrijheid voor wijkverpleging.

Kwaliteitskader

En om vervolgens een goed onderbouwde keuze te kúnnen maken, stelt Veldman in haar brief dat er ook meer informatie over de kwaliteit van wijkverpleging beschikbaar moet zijn. ‘Daarom is het belangrijk dat er haast gemaakt wordt met de ontwikkeling van het kwaliteitskader wijkverpleging, richtlijnen én afspraken waarmee de kwaliteit van wijkverpleging zichtbaar gemaakt wordt.’


‘Voor een betere informatievoorziening moeten gemeenten veel meer gebruik maken van ervaringsdeskundigheid. Vraag de doelgroep waar ze tegenaan lopen en hoe het anders en beter kan. Dat gebeurt nu nog veel te weinig.’ Lees meer >>


Indicatiegesprek

Is er eenmaal een keuze gemaakt voor wijkverpleging van een bepaalde organisatie dan volgt er een indicatiegesprek tussen cliënt en wijkverpleegkundige. Veldman: ‘Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer thuis wonen. Daardoor worden de situatie en de zorg thuis ook complexer. Het gesprek tussen wijkverpleegkundige en cliënt is essentieel voor passende zorg. Daarbij spelen vragen zoals: wat is de situatie, waar hebben mensen hulp bij nodig, wat maakt hun leven zinvol en hoe kunnen de wijkverpleegkundige en het wijkteam hieraan bijdragen? In de praktijk blijkt dat de indicatiegesprekken helaas nog lang niet zo werken.’ Volgens Veldman rollen mensen nu vaak de wijkverpleging in waarna ze zich schikken zich naar de verpleegkundigen en verzorgenden. ‘Hierdoor ontvangen mensen met een kwetsbare gezondheid niet de zorg die past bij hun wensen en behoeften.’ Er zou wat Patiëntenfederatie Nederland betreft dus belangrijk zijn dat er afspraken met alle betrokken partijen worden gemaakt om de indicatiegesprekken te verbeteren.

Samenhangende zorg

Veldman zou verder graag zien dat er meer aandacht is voor afstemming tussen verschillende zorgaanbieders. Ze stelt dat mensen die gebruikmaken van wijkverpleging, vaak ook te maken hebben met andere zorgverleners en ondersteuners. Maar bij de contractering is er in het sociaal domein en het medisch domein niet genoeg aandacht voor samenhangende zorg, samenwerking en onderlinge afstemming tussen professionals. Veldman: ‘Dit leidt tot onnodige achteruitgang van kwetsbare mensen, onnodige verwijzing naar de tweede lijn en/of onnodige belemmeringen bij maatschappelijke participatie. Wij verzoeken de leden van de Tweede Kamer daarom de minister te vragen om met betrokken partijen afspraken en randvoorwaarden te realiseren om wijkverpleging in samenhang te contracteren.’

Levenseinde en palliatieve zorg

Tot slot wijst Veldman de leden van de Tweede Kamer op het feit dat mensen die niet meer genezen kunnen worden, vaak het gevoel hebben dat ze met lege handen naar huis gestuurd worden. ‘Patiënten en naasten geven ons aan dat ze bij het gesprek met de behandelend arts informatie missen over wat er gebeurt als er niet meer wordt behandeld. Ook schort het aan informatie hoe je palliatieve zorg regelt, wat je vergoed krijgt en waar je terecht kan.’ Het zou daarom nodig zijn dat er goede toegankelijke publieksinformatie beschikbaar wordt gesteld over palliatieve zorg.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.