Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties15

Hoe hard groeide het pgb dan wel?

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) berekende dat het persoonsgebonden budget jaarlijks met 25 procent gestegen is. Volgens budgethoudersorganisatie Per Saldo kloppen die cijfers niet. Wie heeft er gelijk en wat betekent dat voor de bezuinigingen?
Hoe hard groeide het pgb dan wel?

Pro
‘Vooraf wil ik stellen dat wij ons rapport De opmars van het pgb gemaakt hebben, voordat de hele discussie over het pgb losbarstte. In ons onderzoek hebben we naar het totaal van de persoonsgebonden budgetten gekeken, dus zowel naar die in de AWBZ als in de Wmo. Dat betekent dat onze cijfers afwijken van die van het ministerie van VWS. Want die gaan alleen over het pgb in de AWBZ. Zo zat het pgb huishoudelijke hulp eerst in de AWBZ en vanaf 2007 in de Wmo. In 1996 startte het pgb vanaf nul, in 1998 waren er 13.000 cliënten met een pgb en in 2009 rond de 160.000. Gemiddeld komt het groeipercentage over die hele periode uit op 25 procent. Maar daar vallen wel een paar kanttekeningen bij te maken. Elke keer dat er een beleidsmaatregel genomen wordt die met de toegang tot zorg te maken heeft, met andere woorden die de indicatie wat hoger legt, zie je dat ook bij het pgb de groei wat afneemt. Toen bijvoorbeeld met de pakketmaatregel begeleiding de aansprak daarop werd beperkt, nam ook de groei van het pgb af. Dat betekent dus dat met een dergelijke concrete maatregel op korte termijn de groei zowel in het pbg als in de zorg in natura kunt dempen. Het is dan ook niet aannemelijk dat het groeipercentage van jaarlijks 25 procent in de komende jaren gehandhaafd blijft. Onze aanbeveling was dan ook om vooral naar de toegang tot de zorg, de indicaties, te kijken.’

Debbie Oudijk, onderzoeker SCP

Contra
‘Het kabinet baseert zich voor zijn bezuinigingsplannen op de gegevens van het SCP. Maar dat zijn cijfers die over vijftien jaar gaan. In de eerste jaren ging die groei inderdaad heel hard. Maar de laatste jaren is die toename veel minder geworden. Als we naar de cijfers van het College voor Zorgverzekeringen kijken zien we dat er tussen eind 2008 en midden 2011 ongeveer 18.000 budgethouders zijn bijgekomen. In 2009 groeide het aantal met 15 procent, vorig jaar met 2,5 procent. Dat is heel wat minder dramatisch dan wat het kabinet ons wil voorspiegelen. De staatssecretaris wil het pgb afschaffen omdat het zo hard zou groeien. Wij willen het behouden en het juist toekomstbestendig maken. Daarvoor is nodig dat de toegangspoort op orde is. Dus geen indicatie meer op basis van een telefoontje of correspondentie. Je moet bij de mensen thuis gaan kijken. Dat voorkomt dat mensen op oneigenlijke gronden een budget krijgen. Kortom maatwerk in plaats van standaardprotocollen. Het pgb moet ook eenvoudiger in het gebruik worden, dan zijn die bemiddelingsbureautjes niet meer nodig en wordt de kans op fraude veel kleiner. Budget-houders kunnen als het allemaal wat simpeler is veel beter hun rol van zorgregisseur waarmaken. Het pgb zou er ook alleen moeten zijn voor mensen die langdurige zorg nodig hebben, en niet voor diegenen die maar tijdelijk zorg of ondersteuning behoeven.’

Stans Damen, woordvoerder Per Saldo

15 REACTIES

 1. Dit was te verwachten met dit kabinet, eerst schaffen ze de belastingmaatregel af, dan komt er een compensatie en vervolgens worden deze ook weer gekort. Chronisch zieken worden al jaren op alle manieren gepakt en de toekomst ziet er nog minder rooskleurig uit.
  Vooral voor ouders met chronisch zieke kinderen.
  Chronisch zieken kosten veel geld, maar daar kunnen zij zelf en of hun ouders niets aan doen.
  Het overkomt je en daar moet je mee verder.
  Wij hebben al 27 jaar ervaring met 2 chronisch zieke kinderen. Als zij niet hun eigen uitkering hadden dan hadden wij het huis kunnen verkopen en dan wordt je nog meer bestrafd.
  Waarom ???? Ik weet het niet maar ik ben wel een belasting betaler en vind dat die recht hebben op een tegemoetkoming in de extra kosten. Buitenlanders die hier nooit ergens voor betaald hebben worden wel geholpen.
  Een verdrietig en bezorgde moeder.
  Soms heb ik geen zin meer om te reageren, er wordt naar ons toch niet geluisterd!! Een bureaucratie en regelgeving moet je er op na houden. dat is ook de bedoeling! zodat dan chronisch zieken er zo min mogelijk gebruik van maken. Het kost hun zoveel energie.
  Ik hoop dat ik mijn ergste tijd gehad heb!!!
  Dit artikel behoort onder de kop”chronisch zieken weer de dupe na prinsjesdag”te staan.
  Maar op de een of andere manier gaat er hier iets fout.

 2. Lees alle reacties
 3. Dit was te verwachten met dit kabinet, eerst schaffen ze de belastingmaatregel af, dan komt er een compensatie en vervolgens worden deze ook weer gekort. Chronisch zieken worden al jaren op alle manieren gepakt en de toekomst ziet er nog minder rooskleurig uit.
  Vooral voor ouders met chronisch zieke kinderen.
  Chronisch zieken kosten veel geld, maar daar kunnen zij zelf en of hun ouders niets aan doen.
  Het overkomt je en daar moet je mee verder.
  Wij hebben al 27 jaar ervaring met 2 chronisch zieke kinderen. Als zij niet hun eigen uitkering hadden dan hadden wij het huis kunnen verkopen en dan wordt je nog meer bestrafd.
  Waarom ???? Ik weet het niet maar ik ben wel een belasting betaler en vind dat die recht hebben op een tegemoetkoming in de extra kosten. Buitenlanders die hier nooit ergens voor betaald hebben worden wel geholpen.
  Een verdrietig en bezorgde moeder.
  Soms heb ik geen zin meer om te reageren, er wordt naar ons toch niet geluisterd!! Een bureaucratie en regelgeving moet je er op na houden. dat is ook de bedoeling! zodat dan chronisch zieken er zo min mogelijk gebruik van maken. Het kost hun zoveel energie.
  Ik hoop dat ik mijn ergste tijd gehad heb!!!

 4. Ik ben er zeker van dat ZIN duurder is dan een PGB. Ik had zorg nodig en per direct na een ziekenhuisopname. Daar willen ze je ook zsm kwijt indien mogelijk. Op zoek naar zorg. Groot Gelre wil geen ochtendzorg leveren, niet rendabel, allen dag en nachtzorg. Uiteindelijk buurtzorg geprobeerd. Prima zorg! Maar tijdens intake kon men geen prijzen noemen. Na twee weken krijgt ik een contract voor mijn neus: uurtarief, 49,50, reiskosten 20 minuten van het uurtarief en BTW berekend.??????
  Ik weet dat de reiskosten in het uurtarief zitten en BTW mag niet worden berekend maar stond wel op de factuur. Ik heb via de pgb site hulp gezicht. Betaal 35 per uur en verder niets.
  Ik heb een idee waarom de pgb aanvragen voor een deel zo stegen. Op zeker moment werd door de regering ingevoerd dat mensen met een pgb tot aan 2.500,– zich niet meer moesten verantwoorden. De aanvragen stroomden binnen.
  Als je zorg geld krijgt, dus een pgb, dan dien je dat ALTIJD te verantwoorden ook al is het 2.500,–!!! Diegene die dit heeft ingevoerd heeft de deur geopend voor velen, en nu opeens draait men bijna alles terug. Fraude? daar geloof ik niet zo in want iedere cent dient verantwoord te worden en terecht!!
  Maar niemand kan staande houden dat de pgb duurder dan wel hetzelfde kost als ZIN!!!!

 5. Marga toch,
  Iemand met een PGB kan heel moeilijk fraude plegen. Zijn of haar contracten, urenbrieven e.d. moeten kloppen met de uitbetalingen. Daar moet meerdere keren per jaar verantwoording over afgelegd worden. Hoe vaak, ligt aan de hoogte van het budget. En is er budget over dan stuurt het Zorgkantoor een acceptgiro om het overgebleven bedrag terug te betalen. Dus……
  En als je een thuiszorg org. voor dezelfde hoeveelheid uren aanneemt dan zelfstandige hulpverleners nou dan heb je niet genoeg aan jouw budget. En als je zuinig omgaat met het budget kun je soms een uur of 2 extra inplannen en dat kan via de thuiszorg echt niet. Omdat daar dan gewoonweg geen indicatie voor is.
  Trouwens, ik zou het niet eens durven om fraude te plegen want komt men erachter dan kun je het hele budget terug betalen. En hoe moet je dan jouw zorg voor elkaar krijgen??????

 6. Voor sommige mensen is het zuur dat het PGB verminderdd gaat worden, maar ik heb ook veel misbruik gezien. Ik wil hier tevens bestrijden dat zorg in natura per definitie duurder is. Bij zorg in natura wodrt met de cliënt besproken welke zorg nodig is, vaak blijkt dat niet de hele indicatie nodig is voor de zorg die de cliënt wil. Bij PGB wordt de hele indicatie uitbetaald. Dus is een nuance in de opvatting dat zorg in natura altijd duurder is nodig.

 7. Zoals Contra al zegt, geen protocollen meer! Ik zal een voorbeeld geven, ik werd in 2005 ziek, zeer ernstig COPD. Ik werkte op dat moment nog 20 uren per week, maar moest daar accuut mee stoppen. Er werd een afspraak gemaakt met het zorgloket, en die vroegen wat ik wilde, WANT: ik kon een traplift krijgen een scootmobiel, de badkamer aangepast, verhoogd toilet, maar ook huishoudelijke hulp, dat waren de zaken waar ik “recht op had” Mijn oren klapperden aan mijn hoofd, het enige wat ik toen gevraagd heb, was een fiets met trapondersteuning… Maar zo heel langzaam aan zijn de andere hulpmiddelen er ook gekomen, maar op mijn tempo.
  Daar kan ik me nu goed mee redden, gelukkig. Op het moment dat dit speelde, waren we met 4 personen thuis, dus wat betreft het huishouden hebben we het zelf opgelost. Dat ging goed tot mijn man in 2008 overleed, en mijn gezondheid snel achteruit ging. Nu heb ik nog een zoon thuis, die 40 uur per week werkt, mij voor een groot deel verzorgd, maar ook het huis schoon moet houden, want ik heb er nu vreselijk veel spijt van dat ik toen geen huishoudelijke hulp geaccepteerd heb, want dank zij de protoccolen krijg ik dat dus niet meer.
  Ik weet dat dit niets met het PGB te maken heeft, maar alles met protocollen.
  Ga inderdaad eens bij de mensen thuis kijken, en lever zorg op maat!
  Als ervaringsdeskundige weet ik wel bijna zeker dat daar nog wel valt te behalen!

 8. Ik beterend ook ten zeerste dat de politiek de mogelijk van een PGB wil afschaffen cq wo. beperken aleen mensen met een indicatie in ZZP uitgedrukt.
  De volgende redenen heb ik hiervoor:
  1. Er zou fraude zijn gepleegd???? Gezien de uitzondering voor ZZP indicaties moet ik de conclusie trekken dat zij niet frauderen???. Waarschijnlijk worden zij gedwongen tot verplichte opname in een instelling over twee/drie jaar????
  2. Ik heb nul vertrouwen in het feit dat je via de reguliere thuiszorg met zorg in natura invloed kunt hebben ofwel de regie in eigen handen kunt houden! Zeker de personen die wisselende tijden hebben op het middelbaar of hoger onderwijs!
  3. Zorg in natura was inderdaad altijd duurder dan In PGB vorm! veel overhead die ook betaald moet worden en dus zeker niet aan het bed staan!
  4, Zorg in natura betekent ook VEEL meer verschillende hulpverleners over de vloer dan jij dat wilt. Dan laat ik nog even in het midden wat de overige gezinsleden daar van vinden! Wie staat garant voor deze veiligheid?????
  5. Kan de overheid eens reageren op bovenstaande punten??

 9. Jammer dat het kabinet niet naar de mensen op de ‘werkvloer’ wil luisteren. Maar ja, het wil koste wat kost bezuinigen. Ik vrees dat de regering pas op haar schreden terug wil keren als de echte waarheid zich aandient en dan is het te laat ….

 10. Zoals al jaren bekend is gaat van het geld dat de overheid ter beschikking stelt 60% op aan uitvoeringskosten / bureaucratie, waar wij als gebruikers oneindig veel last van hebben.
  Dus maar 40% komt terecht bij de PGB gebruikers!
  Laten ze daar eerst maar eens wat aan doen!!! Dan kan het PGB zoals het nu is blijven bestaan tot grote tevredenheid van veel gebruikers.
  Wie gaat actie voeren voor minder papier rompslomp? Ik doe mee!!!

 11. ik begrijp eerlijk gezegd de subkopjes Pro en Contra in het stuk niet. Deze mensen spreken over wezenlijk andere dingen. Het SCP presenteert feitelijke gegevens en Per Saldo zegt het jammer te vinden dat het kabinet deze op haar eigen wijze interpreteert en, nog een stap verder, daaraan consequenties wenst te verbinden. Geeft dit uiting aan de wens om dingen zwart-wit te willen bezien?????

 12. Dit geeft te bedenken: wat is er dan mis met het verstrekken van PGB’s? Dat een PGB goedkoper is dan zorg in natura bevestigt het bestaansrecht van het PGB.
  Als gebruik van PGB’s een stijgende lijn laat zien betekent dat toch zeker dat dit alleen plaatsvervangend voor naturavoorzieningen wordt verstrekt? Dat zou voor wat de AWBZ betreft goedkoper- en voor wat de Wmo betreft kostenneutraal moeten zijn.
  Als dat niet zo blijkt te zijn dan moet je volgens mij kijken naar de reden van kostenverhoging:
  – kloppen rapportages waarop de stelling is gebaseerd?
  – verhoogt de instroom ?
  – is er sprake van fraude?
  Afschaffen kan m.i. niet tot besparing leiden, de klanten blijven immers?
  Felix Touboul

 13. Ik lees in de publicaties alleen dat de PGB’s gestegen zijn. In dit artikel lees ik dat het gaat om aantallen PGB’s. Nergens lees ik iets over een mogelijke stjging van de kosten. PGB’s zijn naar mijn mening namelijk goedkoper dan zorg in natura. Is ook al onderzocht wat de oorzaak van de stijging van PGB’s is. Is zorg in natura afgenomen of ook toegenomen? Wat is de prognose van de stijging van de zorg in zijn algemeenheid? loopt dit in de pas met de stijging van de PGB’s en de zorg in natura?

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.