Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Fondsencongres 2006: ‘Welzijnswerk moet minder subsidiejunk worden’

Fondsenwerving in zorg en welzijn slaagt alleen als het een strategisch onderdeel wordt van de organisatie. Bij diverse inleiders en workshops tijdens het Zorg + Welzijn fondsencongres stond de noodzaak van cultuurverandering binnen instellingen centraal. ‘Ga niet bedelen, maar laat zien: dit werk doen wij, dat is uitermate belangrijk en daar mag u aan bijdragen.’
Fondsencongres 2006: ‘Welzijnswerk moet minder subsidiejunk worden’


Door Martin Zuithof – De derde editie van het fondsencongres ‘Kapitaal voor

Sociaal’ – op 16 mei in het Holiday Inn Hotel in Leiden – trok ruim honderd

deelnemers.

Het jaarlijkse congres bood een overzicht van belangrijke fondsen in de

zorg- en welzijnsector, zoals VSB Fonds, stichting Doen en Oranje Fonds.

Hans Zuiver, directeur van
name=Combiwel>Combiwel
, schetste de mogelijkheden van publiek-private

samenwerking (PPS) (foto). ’s Middags stonden er zes workshops op het

programma rond onderwerpen als
name=Sponsorbank>‘Sponsoring in de non-profitsector’
,
href=”http://www.isf.nl” target=_blank name=ISF>‘Aanboren van geldstromen in

tien stappen’
, en
target=_blank name=”Scholten en Franssen”>‘Strategisch fondsenwerven voor

sociale ondernemers’
.

Civil society Welzijnsinstellingen moeten leren omgaan

met de civil society, de samenleving van verantwoordelijke burgers, want die is

een feit. Dat stelt dagvoorzitter Theo Schuyt¸ bijzonder hoogleraar filantropie.

Schuyt is initiatiefnemer van het project
href=”http://www.geveninnederland.nl” target=_blank

name=”Geven in Nederland”>‘Geven in Nederland’
en voorspelt een ‘Gouden Eeuw

van de Filantropie’. Met name gezien de enorme vermogens die na het overlijden

van de babyboomgeneratie de komende decennia vrij komen, moeten

non-profitorganisaties volgens hem hun kans grijpen.

VerzorgingsstaatIn de logica van de verzorgingsstaat

ziet Schuyt nog wel een enorm obstakel voor een echte civil society. ‘De

overheid staat nu vaak niet toe om particulier geld te investeren in een

staatsgebonden instelling. Particulier geld komt er dan niet bij, maar in plaats

van overheidsgeld. Als het ministerie van onderwijs merkt dat er geld

beschikbaar komt voor een bepaald instituut, zoals het nieuwe kankercentrum van

de Vrije Universiteit, trekt het zich weer terug.’

‘Bezuinigen ook positief’Maarten Reuchlin, directeur

van VSB

Fonds
, beheert een budget van € 45 miljoen, waarvan zo’n € 9 miljoen bestemd

is voor zorg- en welzijnprojecten. Het fonds heeft dit vermogen geheel in eigen

hand en hoeft zich niet te bekommeren om het aantrekken van middelen. Doel van

het fonds is de subsidiëring van projecten die anders niet zouden plaatsvinden.

Het VSB Fonds richt zich op acht speciale terreinen, rond onder meer sociale

samenhang, integratie, vermaatschappelijking en projecten als huiselijk geweld

en bejegening in de zorg. Reuchlin constateert dat de bezuinigingen ook een

positief effect hebben, namelijk een toename van ondernemerschap bij

welzijnsinstellingen.

Publiek-privaat‘Bedenk altijd eerst wat je zelf kan

investeren’, zegt Hans Zuiver, directeur van
target=_blank name=Combiwel>Combiwel
, een brede welzijnsorganisatie in

Amsterdam Oud-Zuid en West, met een jaarbudget van € 26 miljoen. Zuiver schetst

de mogelijkheden van publiek-private samenwerking (PPS) aan de hand van zijn

ervaringen bij de opzet van een kinderopvang in samenwerking met Albert Heijn.

Ook gaat hij in op de planontwikkeling van de Community School in de Pijp,

waarvoor Combiwel zelfs een aantal bestaande

welzijnsvoorzieningen besloot af te stoten.

Subsidiejunk‘Ga creatief met PPS om en ga op een

andere manier zaken doen. Investeer in partnership, ook met de overheid, want

die kun je beter mee hebben. Bedenk eerst zelf wat je kan investeren. Welzijn

komt van ver, we moeten veel minder subsidiejunk worden, maar de middelen ook

zoeken bij andere bronnen.’ Zuiver vertelt over zijn samenwerking met

zorginstellingen rond de dagopvang voor dementerenden en de ontwikkeling van een

‘pratende telefoon’ voor deze doelgroep. Hij heeft ook plannen voor een

woonzorghotel voor jongeren dat hij samen met een corporatie wil opzetten.

‘Goede proposities’‘Instellingen die nu nog

discussiëren over fondsenwerving voeren een achterhoedegevecht’, zegt Maerten

Verstegen, directeur van het
name=ISF>Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving
. Hij benadrukt dat

fondsenwerving een strategisch beleidsonderdeel in de portefeuille van de

directeur moet zijn.

‘Er bestaat bij welzijnsinstellingen een merkwaardige discrepantie: ze

hebben wel een groot besef van het belang van fondsenwerving, maar toch blijft

het in de marge, in vooroordelen hangen. De subsidieverslaving duurt gewoon

voort. Het bedrijfsleven heeft niet alleen veel belangstelling voor grote goede

doelen, maar wacht ook op goede doelen van lokale instellingen. Kom daarom met

zo concreet mogelijke plannen en goede proposities.’

Praktijk‘Straal uit dat het voor een bedrijf een

voorrecht is om met uw organisatie samen te werken’, betoogt Idriss Nor, van de


name=”Stichting Doen”>stichting Doen
. Hij ging in zijn workshop in op de

praktijk van fondsenwerving. ‘Het begint bij uw eigen organisatie, u moet helder

kunnen aangeven wat u te bieden heeft. Daarvoor moet u intern draagvlak

organiseren. Ga niet bedelen, maar laat zien: dit werk doen wij, dat is

uitermate belangrijk en daaraan kunt u als bedrijf een belangrijke bijdrage

leveren.’

‘Elevator pitch’Kijk heel praktisch in je omgeving

welke ondernemers zich willen inzetten, stelt Nor. Daarvoor liet hij de

deelnemers de zogeheten ‘elevator pitch’ doen: hoe verkoop je het project

waarvoor je geld zoekt zo concreet mogelijk als je een bekende ondernemer zoals

geldmagnaat Dirk Scheringa even in de lift tegenkomt?

‘Kort en krachtig je verhaal neerzetten is in het welzijnswerk vaak een

probleem. Je moet een korte statement hebben voor je project, het moet heel

beknopt en concreet aangeven wat je wilt doen. Je hebt iets te bieden, wees

trots op wat je doet en ga niet Calimero spelen.’

Wmo-zorgenOok Henriëtte Hulsebosch, van het
href=”http://www.oranjefonds.nl” target=_blank name=”Oranje Fonds”>Oranje

Fonds
, hamert op het draagvlak binnen de eigen organisatie. ‘Je moet er zelf

ook geld insteken, anders toon je geen commitment. Als je organisatie er geen

geld in wil steken, waarom zouden wij bij een fonds dat dan doen?’

Zorgen maakt Hulsebosch zich over de invoering van Wet Maatschappelijke

Ondersteuning. ‘De WMO wordt ingewikkeld voor de subsidiëring door fondsen, want

is straks helemaal gebaseerd op aanbesteding. Als een instelling voor zijn

projecten ook nog fondssubsidies aanvraagt, kan dat gezien worden als oneerlijke

concurrentie.’

Uit: Zorg + Welzijn Nieuwsbrief 19

mei 2006

Eerdere artikelen over fondsenwerving en

sponsoring in Zorg + Welzijn:

href=”https://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_archief/tsge_portlet_news1_archiefsearch/true/tsge_portlet_news1_archiefchannelId/20107/tsge_portlet_news1_archiefid/52613/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html”

name=”Selena van Apeldoorn”>Systematisch geld aanboren voor welzijnswerk: Poen

voor de City Soldiers
, Zorg + Welzijn, 29 juni 2005,
href=”https://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_archief/tsge_portlet_news1_archiefsearch/true/tsge_portlet_news1_archiefchannelId/20107/tsge_portlet_news1_archiefid/52611/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html”

name=”Theo Schuyt”>Belang van fondsen neemt toe in de sociale sector:

Maatschappelijk onmisbaar, politiek onzichtbaar
, Zorg + Welzijn, 22

september 2004,
href=”https://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_archief/tsge_portlet_news1_archiefsearch/true/tsge_portlet_news1_archiefchannelId/20107/tsge_portlet_news1_archiefid/55159/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html”>Zorginstellingen

worstelen met tegenprestaties bij sponsoring: Wiens pil men slikt…
, Zorg + Welzijn, 28 juni

2000

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.