Home Tags Huiselijk geweld

huiselijk geweld

Huiselijk geweld

Een grote vraag: wat noem je kindermishandeling?

Mishandeling en verwaarlozing worden veel vaker gemist dan gedacht. Uit onderzoek blijkt dat er bij 41 procent van de ziekenhuisopnames van kinderen onder de vijf sprake is van kindermishandeling. Persoonlijke kleuring speelt daar een rol in. ‘Ook bij professionals in de jeugdhulp’, zegt Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut. Wat bepaalt die persoonlijke kleuring?
Huiselijk geweld

‘Bij trauma-aanpak voelen veel kinderen zich gebruikt als informant’

Voor de impact op kinderen van problemen als onveiligheid en langdurige armoede is steeds meer aandacht, maar nog lang niet genoeg. Dat constateert Majone Steketee, wetenschappelijk directeur van het Verwey – Jonker Instituut. ‘We moeten hulpverleners leren hoe ze beter met kinderen kunnen praten.’
Huiselijk geweld

VR-bril maakt huiselijk geweld voelbaar voor zorgverleners en daders

Huiselijk geweld door de ogen van een kind meemaken, dat kun je met de Enliven huiselijk geweld: een VR-bril waarmee je in een situatie van huiselijk geweld belandt. Bedenker en game developer Alex Tavassoli putte hierbij uit ervaringen van zijn eigen jeugd.
Seksueel misbruik

Is het probleem van het kind niet het probleem van de ouders?

Misbruik, mishandeling en verwaarlozing kunnen van ouder op kind worden overgedragen. Bijzonder hoogleraar Chris Kuiper ziet dat voor die risicofactor nog te weinig aandacht is. 'Intergenerationele overdracht van gedrag kan heel sterk zijn. Je daarvan los worstelen, is verre van eenvoudig.'
Multiproblematiek

THEMA Feiten & Cijfers

Er is nog te weinig aandacht voor intergenerationele overdracht en dat is hard nodig om de cirkel te doorbreken. Maar hoe zien de cijfers met betrekking tot intergenerationele overdracht er eigenlijk uit? De antwoorden op deze vraag geven we hier.
Huiselijk geweld

THEMA Reportage | ‘Niets doen is echt geen optie’

Met het project WIJ… doorbreken de cirkel van geweld geeft Stichting Open Mind voormalig slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling een stem. De bedoeling is dat mensen er meer over gaan praten en in actie komen en daarmee voorkomen dat ook volgende generaties de dupe worden.
Huiselijk geweld

Vrouwelijke plegers van huiselijk geweld: ‘Ik had mijn vriend kunnen doodsteken’

Een vrouw die haar man neersteekt? Een moeder die haar kinderen slaat? Meer dan 1 miljoen Nederlanders zijn jaarlijks het slachtoffer van huiselijk geweld, de plegers zijn zeker niet altijd mannen. Toch wordt het gewelddadige gedrag van vrouwelijke plegers vaak onterecht vergoelijkt, zeggen zij zelf.
Huiselijk geweld

Hoe kunnen omstanders bij huiselijk geweld helpen? ‘Hun angst is vaak groot’

Waarom gaat ze niet weg? Waarom maakt zij of hij geen einde aan die gewelddadige relatie? Hoeveel klappen moeten er nog vallen? De machteloosheid bij omstanders van huiselijk geweld is vaak groot. ‘Buren, vrienden en familieleden hebben het gevoel van ik sta erbij en kijk ernaar.’
Huiselijk geweld

‘Slachtoffers nemen niet alleen het incident, maar ook hun eigen geschiedenis mee’

Psychische hulp aan slachtoffers van ernstige incidenten wordt steeds meer gewoon. Trauma’s kunnen vaak worden aangepakt. Maar in veel gevallen helpt de hulp niet. Wat is de reden daarvoor? Peter van der Velden, bijzonder hoogleraar Slachtoffers en mentale gezondheid, doet daar onderzoek naar.
Huiselijk geweld

Kindermishandeling: 6 valkuilen bij praten met kinderen en hoe je hen wél bereikt

Wanneer er vermoedens zijn van kindermishandeling, is het belangrijk dat je hierover als hulpverlener in gesprek gaat met kinderen. Wat zijn daarbij de valkuilen? Marike van Gemert - trainer en oprichter van de Academie voor Praten met Kinderen en auteur van het Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling- zet ze op een rij.