Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Eerste Kamerfracties op scherp bij Wmo-debat

Lopen cliënten het risico tussen wal en schip te vallen als AWBZ-voorzieningen overgaan naar de Wmo? Is er voldoende ondersteuning in herstructureringswijken? Lopen gemeenten het risico te verzuipen in een papierwinkel en is er straks nog wel geld voor het jeugdbeleid en buurthuizen? De Eerste Kamer-fracties hebben nog tal van vragen voordat de Wmo hun goedkeuring kan wegdragen.
Eerste Kamerfracties op scherp bij Wmo-debat

De Eerste Kamer is maandagavond 26 juni gestart met de behandeling van de

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) die is bedoeld als vervanging van de

bestaande Wet voorzieningen gehandicapten en (op termijn) de Welzijnswet.

Ook een deel van de Algemene Wet Bijzondere Kosten (AWBZ) zal opgaan in de

nieuwe wet. De Wmo moet op 1 januari 2007 in werking treden. De Eerste Kamer

debatteert dinsdagavond nog met staatssecretaris Clemence Ross-Van Dorp van VWS

over het wetsvoorstel. Op de laatste vergaderdag voor de zomervakantie, 4 juli,

volgt de stemming.

Overgang

Maar voor het zover is zal de senaat nog een reeks vragen

en eisen op de staatssecretaris afvuren. Zo is de CDA-fractie er bang voor dat

cliënten tussen wal en schip zullen vallen wanneer AWBZ-voorzieningen overgaan

naar de Wmo. De PvdA-fractie wil voorbeelden van

hoe gemeenten zelf invulling kunnen geven aan

de centrale Wmo-doelstelling: maatschappelijke participatie door lokaal maatwerk. Volgens de regering zijn gemeenten

beter dan de rijksoverheid in staat om lokaal en individueel

maatwerk te leveren in de ondersteuning op lokaal niveau.

Maatschappelijke participatie

Zo zijn de mogelijkheden voor maatschappelijke participatie in een kleine

plattelandsgemeente anders dan in een herstructureringswijk in de grote steden.

In de dorpskernen van plattelandsgemeenten is bijvoorbeeld de sociale

infrastructuur anders (het systeem van ‘naoberschap’ is in veel regio’s nog

aanwezig), waarbij het meer vanzelfsprekend is dat bewoners elkaar ondersteunen

bij het verrichten van eenvoudige klussen en bijvoorbeeld maaltijdvoorziening.

Deze sociale cohesie is veelal afwezig in veel herstructureringswijken.

Ideale mix

De VVD-fractie vindt de Wmo in principe een goede wet; het zal

aankomen op de uitvoering. De liberalen vragen de regering of ze vindt of de wet in

de vorm die nu voorligt de ideale mix is van beleidsvrijheid en zekerheid bij de

uitvoering van de wet. Deze fractie maakt zich ook zorgen

over de bureaucratie en wil weten wat er allemaal aan papierwinkel op de

gemeenten afkomt.

Wmo-budget De SP-fractie vraagt naar

het totale financiële plaatje van de Wmo. Deze fractie wil inzicht krijgen in

het volledige Wmo-budget; niet alleen in de gelden die nu worden overgeheveld vanuit de

AWBZ en andere subsidieregelingen zoals de Welzijnswet en de WVG. Het geld dat

met deze twee wetten gemoeid is, maakt al onderdeel uit van het gemeentefonds.

Gemeenten kunnen dat naar eigen inzicht besteden. In totaal gaat het om ruim

drie miljard euro, waarvan er nu twee worden uitgegeven in het kader van de

Welzijnswet en één miljard aan voorzieningen voor gehandicapten.

Eenzijdige belangenbehartiging D66

vreest een eenzijdige belangenbehartiging vanuit de hoek van gehandicapten,

ouderen en de mantelzorg. Zij vrezen dat de vertegenwoordigers van het lokale

jeugdbeleid, de sport, buurt- en clubhuizen zich minder krachtig kunnen laten

horen bij de beleidsvorming van de nieuwe wet op lokaal niveau. De fractie wil

weten welke ondersteuning en wettelijke verankering er is voor deze groep om hun

positie te waarborgen.

Financiële houdbaarheid De fracties van SGP

en ChristenUnie vragen wat de visie van de regering is op de

financiële houdbaarheid van de Wmo. Zij menen dat het protocol gebruikelijke zorg tot

een flinke besparing heeft geleid op de huishoudelijke verzorging, maar dat

er waarschijnlijk nog meer oorzaken zijn voor de afname van het budget

voor huishoudelijke verzorging. Deze fracties verwachten dat er een stuwmeer

ontstaat van mensen die de zorg nu niet nodig hebben, maar wel over twee

jaar.

Lees meer over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/portlet_tsge_dossiers1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fdossiers___2Fcontent___2FshowList/_windowLabel/portlet_tsge_dossiers1_1/portlet_tsge_dossiers1_1categoryId/50801/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_dossiers/index.html”>Dossier

Wmo

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.