Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Corporatie specialiseert zich in welzijn

Het onderhouden en verhuren van woningen is allang niet meer de ‘core business’ van de woningcorporatie. Mede onder druk van de overheid verlegt de sociale verhuurder zijn grenzen. Woningcorporatie Portaal in Leiden organiseert allerlei activiteiten om het welzijn van de bewoner en de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.
Corporatie specialiseert zich in welzijn


Door Wilma Vorselman – ‘Onze missie is om aan iedereen onderdak te bieden,

maar je gedraagt je en betaalt je huur’, zegt Lex de Boer, directeur van Portaal

Leiden. (Foto Portaal)

‘Als je dat niet kunt, helpen wij je op weg. Wij bekijken het gedrag van

onze huurders door de ogen van hun buren. Dat bepaalt de regels. Wij zien toe op

de naleving daarvan. Het is onze verantwoordelijkheid dat mensen zo goed

mogelijk met elkaar kunnen samenleven.’

Eigen problemen

Portaal verhuurt in Leiden woonruimtes die elk zo hun eigen problemen

kunnen voortbrengen. De Boer: ‘Neem het verschil tussen een galerijflat en een

portiekflat. In een galerijflat wonen mensen in anonimiteit naast elkaar; men

kent elkaar nauwelijks. De preventieve werking van sociale controle is in een

dergelijke omgeving ver te zoeken.’

‘Die rol moet je dan als corporatie zo goed mogelijk overnemen. De

portiekflat is het tegenovergestelde. Daar komt men veel met elkaar in aanraking

– in positieve en negatieve zin – en hebben bewoners minder privacy.’

‘Als corporatie word je in burenruzies betrokken, als bemiddelaar of

beslechter van de ruzie. Daarom staan we zelf ook dicht bij de bewoners. De

wijkbeheerders, huurconsulenten en onderhoudsmedewerkers spelen een belangrijke

rol bij het signaleren van problemen.’

NoodklokPieter Winsemius, oud-minister van

Volkshuisvesting, luidde eind vorig jaar de noodklok over de slechte toestand in

een groot aantal achterstandswijken. De allochtone jeugd ontspoort, autochtonen

verlaten de wijk en bevolkingsgroepen staan lijnrecht tegenover elkaar.

Gemeenten en woningcorporaties zouden flink moeten investeren in renovatie,

nieuwe woningen én sociale samenhang om wantoestanden, zoals in de Parijse

buitenwijken in 2005, te voorkomen.

In Leiden, op Den Haag na de meest dichtbevolkte gemeente van Nederland,

verhuurt woningcorporatie Portaal veel woningen in wijken met sociaaleconomische

problemen. Burenruzies, zwerfafval, criminaliteit, vandalisme en geluidsoverlast

zijn hier aan de orde van de dag.

De kwaliteit van de leefomgeving staat voortdurend onder druk. Portaal

probeert het tij te keren door allerlei activiteiten te organiseren die het

welzijn en de leefbaarheid moeten verbeteren.

Enkele voorbeelden uit de praktijk: Portaal laat de jeugd de straat

schoonhouden, organiseert buurtfeesten en kookprojecten, creëert een werkplek

voor problematische jongeren en biedt huisvesting aan daklozen, ex-verslaafden

en ex-gedetineerden.

KookfeestDe Leidse woningcorporatie nam het initiatief

voor de opzet van activiteiten die de wijkbewoners stimuleren elkaar beter te

leren kennen. De door Portaal georganiseerde multiculturele kookfeesten zijn

hier een succesvol voorbeeld van. Vorig jaar werd het project genomineerd voor

een van de Parels van Integratie, een prijs van het Kennisnet Integratiebeleid

en Etnische Minderheden (KIEM).

De kookfeesten blijken een goede manier te zijn om bewoners, jong en oud,

met elkaar in contact te brengen. Alle deelnemers dragen recepten aan uit het

land van herkomst. Vervolgens bereiden ze de gerechten thuis of tijdens het

kookfeest en dienen deze op aan belangstellenden. Alle recepten worden verzameld

in een boekje, dat wordt uitgereikt aan de bewoners.

De feesten vinden plaats in kwetsbare wijken in Leiden die vermeld staan op

de lijst van de wijkaanpak van het ministerie van VROM: de Slaaghwijk en Leiden

Zuidwest. Per feest komen ongeveer driehonderd wijkbewoners van wel twintig

verschillende nationaliteiten met elkaar in contact.

De kookfeesten leveren vooral veel ‘goodwill’ op bij de bewoners en bij de

betrokken professionals van Leidse instellingen. Daarnaast blijkt uit een daling

van de criminaliteitscijfers dat de veiligheid in de woonomgeving is

toegenomen.

Bewustwording‘Door dit soort projecten op poten te

zetten, stimuleren wij de wijkbewoner om zelf actie te ondernemen’, vertelt

adviseur Leefomgeving Karin de Goede van Portaal. ‘Ze zien dat er geïnvesteerd

wordt in hun buurt en dat geeft ze een duwtje in de rug om zelf ook beter hun

best te doen.’

‘Zo kunnen we, als een project eenmaal loopt, het weer uit handen geven.

Bijvoorbeeld aan de bewoners zelf of aan het buurthuis. Eigenlijk zouden onze

initiatieven door buurtwerkers ontplooid moeten worden, maar hun tijd is

beperkt. Ze zijn door overheidsbezuinigingen maar een bescheiden aantal uren per

dag in de wijk aanwezig.’

Het is van groot belang zowel de jeugd als de ouders bij projecten te

betrekken, meent De Goede. ‘Zo leert de jeugd via ons opruimproject om hun

leefomgeving schoon te houden. In de opvoeding wordt ze dat niet meer

bijgebracht.’

‘Een middag in de week halen de kinderen, samen met hun ouders en een

wijkbeheerder, in de buurt het straatafval op. Door de jeugd na het opruimen te

belonen met iets lekkers of een zakcentje, stimuleer je ze tot goed gedrag.

Zowel de kinderen als hun ouders worden zich meer bewust van hun leefomgeving.’

Vroegtijdig signalerenDe tijd dat de woningcorporatie

zich uitsluitend bezighield met het onderhoud en verhuren van woningen is

inmiddels voorbij. De woningcorporatie verlegt zijn grenzen, mede onder druk van

de overheid. Portaal gaat zelfs voortdurend op zoek naar de rekbaarheid van zijn

grenzen.

Directeur De Boer: ‘Wij moeten als corporatie steeds meer door de bril van

de socioloog naar ons werk kijken, niet meer alleen als econoom of bouwer. Het

risico van ons beleid is dat we andere partijen, zoals zorginstellingen, voor de

voeten kunnen lopen. Dat willen we niet.’

‘We leggen onze onderlinge afhankelijkheid juist vast in

driehoeksovereenkomsten met de huurder. Hierin maakt de kwetsbare huurder

afspraken met de woningcorporatie en tevens met een zorgverlener, zodat de

relatie tussen wonen en zorg ook contractueel wordt vastgelegd.’

‘Van deze constructie maken wij regelmatig gebruik, want een aanzienlijk

deel van onze huurders heeft een relatie met een zorginstelling. Wij kunnen in

een vroeg stadium signaleren, de uitvoering laten we over aan een andere partij.

Een goede samenwerking met organisaties als politie, thuiszorg, aannemers,

basisscholen, gemeente, jeugdzorg en reclassering is dan ook onontbeerlijk voor

het beheren van de leefomgeving.’

Lees ook:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/20107/tsge_portlet_zw_searchitemId/65663/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html”

target=_blank name=Corporaties>Steeds meer corporaties bemoeien zich met

welzijn. ‘Maak welzijn net zo hard als stenen’. Achtergrond.
(Zorg + Welzijn

Magazine, 2 OKT 2006),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/53721/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html”

target=_blank>Corporatie en zorginstelling willen Texelse welzijnsinstelling

runnen
(Zorg + Welzijn Nieuwsbrief, 3 APR 2006),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/62967/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html”

target=_blank name=”corporaties jongerenwerk”>Haagse woningcorporaties actief in

het jongerenwerk
(Zorg + Welzijn, 17 AUG 2006)

Dit artikel is te lezen in Zorg + Welzijn Magazine 3, maart

2007.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.