Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties16

CDA: ‘Aanvragen zorg bureaucratisch monster’

Het CDA vindt de manier waarop nu beoordeeld wordt of iemand in aanmerking komt voor AWBZ-zorg, een 'bureaucratisch monster'. De partij wil dat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) dat nu alle aanvragen behandelt, voortaan alleen de nieuwe meldingen beoordeelt. De SP wil dat het CIZ in zijn geheel wordt afgeschaft.
CDA: 'Aanvragen zorg bureaucratisch monster'

Dat bleek dinsdag tijdens het begrotingsdebat over de gezondheidszorg in de Tweede Kamer. Vorige week werd bekend dat het CIZ steeds meer klanten te verwerken krijgt, waarbij het vaker gaat om bekende gevallen die een herindicatie nodig hebben dan om nieuwe aanmeldingen. Volgens het CDA omvatten de nieuwe meldingen circa 20 procent van het totaal. De overige 80 procent herhalingsaanvragen gaan als het aan het CDA ligt, voortaan via de huisarts of zorgwerkers zoals verpleegkundigen.

Onafhankelijk
Het CIZ kreeg vorig jaar voor het eerst meer dan 1,1 miljoen aanvragen voor hulp. Sabine Uitslag, Tweede Kamerlid van het CDA, vindt de zogenoemde onafhankelijke indicatiestelling door het CIZ belangrijk. Tegelijk stelt zij op basis van gesprekken met mensen die zorg ontvangen en verlenen, dat dit middel is verworden tot ‘een last en een bureaucratisch monster waarbij het woord vertrouwen ver te zoeken is’.

AWBZ

De AWBZ betaalt de zorg voor ouderen, gehandicapten, psychiatrische patiënten die in een instelling wonen en chronisch zieken. Ouderen zijn de grootste groep klanten: 66 procent van de aanvragen had vorig jaar te maken met 65-plussers.

Verslechtering
Uitslag vindt het ook onnodig dat gehandicapten telkens een nieuwe indicatie moeten aanvragen, zoals dat nu geregeld is. Dat zou voortaan alleen moeten als er sprake is van een verslechtering van de gezondheidssituatie. Verder zouden de zorgaanvragen van mensen die in de laatste levensfase verkeren, ‘aanzienlijk’ versneld moeten worden. Nu gebeurt het regelmatig dat de toekenning pas komt wanneer de patiënt is overleden, aldus Uitslag. SP-Kamerlid Renske Leijten wil vooral kleinschalige zorgvoorzieningen. ‘We schaffen het CIZ af en zijn een hoop bureaucratie kwijt.’

Meer nieuws in uw inbox? Klik hier voor de gratis Zorg + Welzijn Nieuwsbrief. Voor meer achtergronden en opinies, neem hier een abonnement op Zorg + Welzijn Magazine.

Volg Zorg+Welzijn op Twitter

Bron: ANP/Foto: Stock.xchng

16 REACTIES

 1. Lees alle reacties
 2. Zoals het brede politieke spectrum het indertijd (terecht !) noodzakelijk achtte dat de indicatiestelling voor- en daarmee de toegangbepaling tot- (AWBZ) zorg onafhankelijk, objectief en doelmatig diende te gaan geschieden, zo is het nu wederom de politiek die onder druk van de zorglobby dit systeem weer (overigens evenzeer terecht) weer wenst te gaan hervormen.
  De noodzaak om de indicatiestelling indertijd weg te halen bij de leveranciers van de zorg was o.m. ingegeven door de buitensporige stijging van de zorgkosten, mede ontstaan door de ruimhartige indicaties die er door de zorgaanbieders zelf werden opgesteld.
  Dat er dus een alleszins plausibele reden was (en is) om de toegang tot de zorg zo onafhankelijk en objectief mogelijk vorm te geven blijft natuurlijk rotsvast overeind staan.
  De regels voor toegang tot de zorg zijn echter de eindverantwoordelijkheid van het ministerie van VWS die o.a. de beleidsregels hebben vastgesteld waar mee wordt bepaald wie wanneer in aanmerking komt voor zorg.
  Los even van de discussie of de beleidsregels zelfs nog niet te ruimhartig zijn en ook nog eens teveel voor interpretaties vatbaar dient dus in eerste instantie de politiek zelf verantwoording te dragen voor al die zaken die misgaan rondom het systeem van toegangbepaling.
  De kritiek op het CIZ en haar medewerkers is derhalve voor een groot deel niet alleen misplaatst, maar evenzeer niet terecht.
  Evenzeer echter is het een gegeven dat de keten van zorgvraag naar zorgleverantie door de huidige vorm van indicatiestelling onnodig lang is en zeker voor meer efficiëntie en doelmatigheid vatbaar is. Het CIZ en haar medewerkers zouden met hun expertise en deskundigheid echter doelmatiger ingezet kunnen worden op enerzijds complexe zorgvragen (Multi-problem situaties) en anderzijds op zaken deskundigheidsbevordering van zorgaanbieders en controle op de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg.
  Verder blijkt het ook een noodzakelijkheid om het recht op zorg en de toegang daartoe aan toezicht en controle te onderwerpen. De regelmatige signalen over misbruik en oneigenlijk gebruik van PGB-gelden zijn daar tekenende voorbeelden van.
  Dat de zorgaanbieders zelf natuurlijk ook een rol zouden kunnen spelen in een meer efficiënte doorstroom van zorgvraag naar zorgleverantie is een gegeven. Simpel en alleen al door in te zetten op gebruikmaking van de digitale aanvraagmogelijkheden en de zogenaamde gemandateerde indicatiestelling.
  Echter, zolang de AWBZ-functies nog steeds bestaan en er geen splitsing is aangebracht in zorg en wonen zal er een noodzakelijkheid blijven voor een systeem dat toe ziet op een adequate inzet van gemeenschapsgeld. Het verleden heeft wel uitgewezen dat je degenen met het meeste belang bij een hoge zorginzet niet het middel moet geven om zelf de hoogte van de zorg te bepalen. Dat is de kat op het spek binden, maakt de zorg op korte termijn helemaal onbetaalbaar en holt de solidariteitsgedachte uit.

 3. Als lid van de plaatselijke Wmo-raad heb ik een ‘debat’ meegemaakt met aan het hoofd leden van het CIZ. De vergelijking met gevangenis-cipiers was treffend: de dames en heren van het CIZ praten over hun clienten als waren het waardeloze/onhandelbare ‘winkeldochters’. De mensen die zij van een indicatie moesten krijgen waren voor hen niet meer dan nummers! (letterlijk citaat van een CIZ’er) En dus handelden ze daar naar.

 4. Niet alleen clienten hebben last van de bureaucratie maar ook de zorgaanbieders.Het ciz is erg traag met het afgeven van indicaties/herindicaties waardoor men erg lang op hulp moet wachten En het ciz wil niet gebeld worden ,alles moet via de mail en via hun site die de helft van de tijd niet werkt.Met dank aan het ministerie van VWS die ook wat horen maar vervolgens geen kaas hebben gegeten van de praktische kant van alles en welke invoed dit op client/mantelzorger en zorgaanbieder kan hebben

 5. Het CIZ voert slechts uit wat VWS bedenkt. Als je als minister bedenkt dat indicaties, ook die van mensen met een beperking die nooit meer overgaat, een looptijd van 1 jaar moeten hebben, dan kun je op je klompen aanvoelen, dat in combinatie met de gevolgen van de vergrijzing, het aantal te stellen indicaties zal toenemen.
  Overigens, zo is mijn ervaring, zit er ruimte in de wijze waarop de protocollen door de indicatiestellers worden geinterpreteerd. Hierdoor ontstaat verschil tussen de ene en de andere vestiging van het CIZ. Ik zou echter ook niet voor willen pleiten om de indicatiestelling uit te laten voeren door ‘de club’ die zelf de zorg levert of gaat leveren.
  Misschien een taak voor MEE?
  In ieder geval moet het geld dat nu op gaat aan het proces i.p.v de zorg, terug naar waar het voor bedoeld is: ‘handen aan het bed’.

 6. Ik werk als indicatiesteller bij het, zoals ik vaak hiervoor lees bureaucratische monster CIZ.
  Ik wil even iedereen uit de droom helpen dat niet het CIZ de regel;tjes maakt en uitvoerd, maar dat wij geheel afhankelijk zijn van het minsterie van VWS. Die knappe koppen in politiek Den Haag verzinnen alles wat wjn momenteel doen.
  Vervolgens kan ik het met heel veel mensen eens zijn dat de verzinners van alle regfelgeving vaak ver van de zorg af staan en geen idee hebben waar het in de praktijk om gaat. Graag zou ik een paar dagen op strap gaan met zo’n politiek kopstuk en hem of haar vragen, een paar dagen billen te gaan wassen of met een gedragsgestoorde ernstig verstandelijk gehandicapte naar buiten te gaan. Tenslotte ben ik ook maar gewoon een dienstverlener met een waanzinnig groopt zorghart die probeerd haar werk op een goede manier te doen!!
  Veel groeten Bettine

 7. Wat kost al deze administratie wel niet!
  Ik werk meer dan 25 jaar in de GGZ en ik zie tegenwoordig de hulpverleners vooral achter hun bureau zitten om administratie te doen. Daar zijn we meer mee bezig dan met daadwerkelijke zorg. Dat is toch van den zotte!

 8. Er is volgens mij maar een oplossing de bezem door het hele systeem.
  We werken met mensen , mensen die er niet omgevraagd hebben in dit leven afhankelijk te moeten zijn van de hulpverlening!
  Gisteren de nieuwe indicatie voor mijn zoon gekregen 4 uur hulp in de huishouding in plaats van 6 uur. Schandalig als het antwoord is er wordt niet meer gekeken naar de problematiek maar naar de grootte van de woning dit is protocol.
  Het volgen van dit protocol gaat er toe leiden dat zijn huishouding een chaos wordt en dat we weer terug komen bij af.
  Een protocol vergelijk ik met een ding ,zonder gevoel terwijl wij het hebben over mensen met gevoelens en behoeftes die achter een bureau gehandhaafd worden!!
  Mijn idee is terug tegaan naar het begin nl twee personen die thuis komen om de situatie te beoordelen en dit voor een langer termijn doen. Bovendien bepaalde doelgroepen eenmalig. Dit spaart tijd,geld en geeft heel veel minder stress.
  Betty

 9. Het gaat in de zorg uitsluitend om rondpompen van geld. Er is geen enkele efficiente organisatie mee bezig. Ook de Zorgverleners hebben nog enorme slagen te maken. Of het nu de zorgtoeslag is of iets anders, burocraten hebben het verzonnen om zelf aan de slag te kunnen en blijven. Ze hebben veelal geen idee over wie het gaat.
  Onze dochter is ook afhankelijk van het CIZ. Haar beperkingen zijn bekend maar als ze weer getoetst moet worden is dat ook denigrerend voor haar want ze wordt gewoon weer op haar tekortkomingen gewezen. Heel triest dat men daarz’n geld mee wil verdienen.Er kan inderdaad veel op de zorg bespaard worden door de afgegeven indicatie (veelal op basis IQ) te accepteren en de uitkering te continueren. Het IQ wordt namelijk niet beter maar minder in de loop der jaren omdat men dat afzet tegen het gemiddelde ontwikkelingsnivo gekoppelt aan de leeftijd. Daar is voldoende over bekend. Pas als er meer zorg nodig mocht zijn kun je overwegen daar een second opinion op los te laten. Dat scheelt bakken geld is helder en transparant te maken. De zorgtoeslag is ook zo’n monster waarvan 60 % aan burocratie opgeslokt wordt. Wij als ouders zijn niet dom of onderontwikkelt maar de formulieren die je soms moet invullen zijn volstrekt onduidelijk en onbegrijpeljk. Dan is een foutje zo gemaakt en soms zit er een meisje van een jaar of 20 aan de andere kant van de telefoon en die zal dan even bepalen wat er met je dochter aan de hand is… Zij doet dat aan de hand van protocollen, wellicht opgesteld door een net afgestudeerde (ortho) pedagoge die haar kennis opgedaan heeft gedurenden een 3 maandelijkse stage. Ik chargeer natuurlijk maar zo komt het vaak wel over.
  Daar word ik nou gek van.
  Leuker kunnen ze het niet maken in den Haag, Gekker proberen ze het iedere keer te maken.

 10. Een verlening van een indicatie voor een mens met een verstandelijke beperking moet via een verkort en een B formulier. Beide formulieren beslaan tezamen 25 kantjes A4. Alsof de verstandelijke beperking ooit zal “genezen. Nee, het monster wordt slechts in stand gehouden om dat het zo is geregeld en het maakt bijna niemand iets uit dat het nog altijd over mensen gaat. Ik hoop dat men eindelijk eens gaat inzien dat het slechts van doen heeft met het rondpompen van geld en het in stand houden van een onmogelijk bureaucratisch systeem. De marktwerking zou leiden tot besparing en een betere verdeling van zorg. Blijf vooral dromen want het enige effect dat het heeft gehad is dat bestuurders hun salaris tot rui boven de Balkende norm hebben kunnen opvoeren en het geld niet komt op de plaats waar het voor bedoeld is. Ondertussen wordt van de werkers in het primaire proces steeds meer gevraagd om toch vooral te voldoen en mee te werken aan een papieren HKZ norm. Ik vraag me af wanneer de politiek eindelijk eens wakker wordt en daadwerkelijk de gehele zorg eens gaat doorlichten m.b.v. de zorggebruikers en de mensen die de dagelijkse praktijk uitvoeren. Pas dan is er een redelijke kans dat het lek bovenkomt en nog meer monsters in de zorg bestreden kunnen worden.

 11. Het is toch van de zotte, dat mensen die al 40jr in een instelling hebben gewoond, steeds weer nieuwe testen moeten doen en nieuwe indicatie aan moeten vragen. Alsof ze niet bekend zijn bij allerlei instanties????
  Als ze een verstandelijke beperking hebben(IQ <60) en al 64jaar zijn, zal er aan de beperking niet veel veranderen denk ik zo.

 12. Ja Ja gekozen leden van de 2 de kamer weten het wel uit te leggen.
  Maar wat aandoen is een ander hoofdstuk.
  En we tobben maar door. DDR stijl.
  Veel praten en schrijven maar weinig uitvoeren ten goede van de burger.
  Een salaris verhoging minister is zo geregeld ja toch.Nu de burger nog en hij kreeg een hele lange baard en er gebeurde weinig of niks toch.
  Ja lacht hij en sliep weer in doei

 13. Het is mijns inziens een feit dat een indicatieaanvraag niet wordt beoordeeld op basis van de vraag wat iemand nodig heeft. Het systeem wordt ingezet om de schaarste te verdelen. Het is geldgestuurd en niet vanuit de vraag.
  Geef iedere persoon met een beperking de mogelijkheid om zelf of met zijn netwerk zijn situatie en hulpvraag goed in beeld te brengen. Bespreek vervolgens hoe iemand het wil oplossen. Niet alles hoeft ingevuld te worden door professionals. Het gaat om de regie die mensen moeten hebben over hun leven.
  Wij gebruiken een instrument dat borg staat voor het hele verhaal van een persoon en daarmee mensen zelf de regie geeft. De Taksatieschaal.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.