Home Congres

Congres

Participatie

Pieter Hilhorst: ‘Alles is gericht op de korte termijn, om het ergste te voorkomen’

‘We hebben een blinde vlek voor sociale relaties, we benaderen alles als een individueel probleem', stelt politicoloog en publicist Pieter Hilhorst, projectleider van de Citydeal Eenvoudig Maatwerk, aanjager van sociale innovatie en lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. ‘Met als gevolg dat bepaalde grotere patronen, onderliggende problemen, ongezien blijven.’
Huiselijk geweld

Ray pleegde huiselijk geweld en spoort nu andere plegers aan voor hun daden uit te komen

Voormalig pleger Ray Zijlstra sprak vorige week op het Zorg+Welzijn congres Huiselijk geweld. Zijn belangrijkste boodschap: geweld en de intergenerationele overdracht daarvan kunnen we alleen stoppen als we meer plegers naar voren halen en ons beter verdiepen in de geschiedenis van ieder mens.
Huiselijk geweld

Afgeranseld door je vader, verwaarloosd door je moeder: hoe vind je dan veerkracht?

Jarenlang geschopt en geslagen door je vader, en daarna leven met je moeder die ook niet voor je kan zorgen, in armoede. Voor Jeroen van de Ven en zijn broers waren de kinderjaren heel heftig. Jeroen vertelde hun verhaal vandaag op het Zorg+Welzijn congres Huiselijk geweld. Hij deelde veel wijze lessen voor sociaal werkers. 'Soms is uithuisplaatsing wél nodig.'
Ervaringsdeskundig

Wilma Boevink: ‘Ik mis de bezieling van ervaringsdeskundigen’

Professionalisering van ervaringsdeskundigheid maakt het moeilijk om dit werk met de bezieling te doen. Met deze stelling opende deskundige Wilma Boevink het gesprek met de zaal tijdens het Zorg+Welzijn congres Ervaringsdeskundigheid dinsdag 20 september. ‘Waarom lijkt het alsof ervaringsdeskundigen steeds minder ziel leggen in hun werk?’
Verward gedrag

Verward gedrag: ‘Angstklachten moeten beter herkend en erkend’

Probeer het verwarde gedrag van een oudere te begrijpen en probeer de oudere de oorzaak van zijn of haar gedrag uit te leggen. Dan vermindert namelijk vaak de angst. Daarvoor pleitte specialist ouderengeneeskunde Ester Bertholet vandaag op het Zorg+Welzijn Congres Mensen met verward gedrag.
Dak- en thuislozen

‘Niet de daklozen, maar professionals en samenleving zijn de zorgmijders’

‘Onze taak is te doen wat nodig is om de gevallenen te helpen oprapen’, zegt Igor van Laere, oprichter van de Nederlandse Straatdokter Groep. Daklozen hebben zo snel mogelijk zorg nodig. ‘Als je die niet biedt, kost een dakloze vijf keer zo veel als hij voor de vijfde keer in het ziekenhuis ligt.’
Jeugdhulp

Waarom medeleven met criminele jongeren juist nu nodig is (maar overspeel je hand niet)

Compassie voor criminele jongeren is een must om jeugdcriminaliteit aan te pakken, juist in tijden van verharding, zegt criminoloog Jan Dirk de Jong. Het gaat niet om medelijden maar om medeleven tonen. Hoe doe je dat en in welke valkuilen moet je niet trappen?
Verslaving

De geschiedenis van verslavingszorg en wat we daarvan kunnen leren

Rondom verslaving zijn al sinds de 19e eeuw diverse behandelinterventies ontstaan. Wat zijn de belangrijkste ontdekkingen en hoe kijken we tegen verslaving en verslaafden aan? Boukje Dijkstra, die vandaag het Zorg+Welzijn Congres Verslaving in het sociaal domein opende: ‘Eenzijdige visies hebben ons veel mooie interventies opgeleverd maar tegenwoordig gaat het om een geïntegreerde aanpak.’
Eenzaamheid

‘Een oplossing is zelden een goede insteek tegen eenzaamheid’

Sociaal werkers willen hun cliënten helpen om eenzaamheid te bestrijden en zoeken al snel naar een oplossing. Maar dat is zelden een goede insteek tegen eenzaamheid, betoogt hoogleraar Anja Machielse op het Jaarcongres Eenzaamheid vandaag, donderdag 13 april. ‘Elke hulpverlener die binnenkomt is in principe een bedreiging.’
Armoede
Bestaanszekerheid

‘Vraag jezelf altijd af: creëer ik bestaanszekerheid of -onzekerheid?’

Sociaal professionals moeten constant keuzes maken die directe gevolgen hebben voor hun cliënten. De vraag is dan ook: hoe maak je de juiste keuzes? Actieonderzoeker Jelle Smits heeft geleerd om altijd te kiezen voor de optie die de meeste bestaanszekerheid biedt. ‘Dat is waar het bij veel casuïstiek om draait.’