Home Blog Pagina 160

Blog

Op schoolreis

Op schoolreis

Zoals de meeste scholen gaat ook onze school jaarlijks op schoolreis. De ouders dragen hieraan 18 euro per jaar bij. Onder leiding van elkaar opvolgende directeuren verwierf de oudercommissie zich het recht om voor pretparken te kiezen. Wij leraren willen hierin niet meer meegaan.
Professional van het jaar

Professional van het jaar

‘Het woord welzijnswerker zegt niemand meer wat’, was een van de opmerkelijke uitspraken tijdens een interview dat ik eind 2004 met Hans Simons had. Simons was destijds nog bestuursvoorzitter van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). ‘We zoeken eerder sociale professionals die in de wijk goede interventies kunnen plegen. Dat is veel concreter.’
Wmo
Schaduw geeft zon

Schaduw geeft zon

De eerste periode Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is bijna voorbij. Voor de invulling van een nieuwe periode voert de gemeente als regisseur gesprekken met diverse betrokkenen. Een idee is dat de Wet Werk en Bijstand (WWB) wordt gekoppeld aan de Wmo.
Welzijnsmanifest

Welzijnsmanifest

In mijn vorige weblog beschreef ik de algemene beeldvorming over het welzijnswerk. Ik eindigde met het belang van een plaats in het politiek-maatschappelijk debat en dat de kans om hieraan deel te nemen zeer binnenkort voor het grijpen ligt. Luister en ‘huiver’.
Ondervoeding

Ondervoeding

Ik ben enorm blij met de gelegenheid om mijn bevindingen in politiek Den Haag te delen met zorgprofessionals. Ik hoop dat mijn blogs ook reacties van uw zijde opleveren. Niets is inspirerender voor mijn werk dan van mensen uit de praktijk nieuwe inzichten, praktische ideeën, onderbouwde kritiek of steunbetuigingen te ontvangen.
Armoede en Schuldhulpverlening
Welzijnswerker schaakt op veel borden tegelijk

Welzijnswerker schaakt op veel borden tegelijk

Dit kabinet is zijn nu ongeveer twee jaar op weg met de aanpak van krachtwijken. Uit een tussentijds onderzoek dat pasgeleden is verschenen, zou blijken dat verloedering, onveiligheid en vernielingen beter worden bestreden via afbraak en nieuwbouw van woningen, dan door investeringen in welzijnswerk. Corporaties zijn effectiever in bouwen dan in welzijn. Mijn mond viel open van verbazing.
Burn-out

Burn-out, wat is dat?

Zaterdag opnieuw een prachtige klim, 2200 meter omhoog en omlaag op de rotsige bergrug van de Helanshan. Ik mag meelopen met een Chinese vrienden- en familiegroep, soms zijn het twaalf mensen, soms dertig. Allen drukke professionals in zorg, overheid, onderwijs en business, die met deze fysieke inspanning de werk- en levensstress wegwerken.
De wet van de grote getallen

De wet van de grote getallen

De wereld van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid is een wereld van grote getallen. Deze week heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de jaarverslagen van enkele grote uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid aan de Tweede Kamer aangeboden.
Eigen schuld

Eigen schuld

Vorige week heb ik mijn eerste weblog geschreven, zonder mij eerst fatsoenlijk voor te stellen. Bij deze: Dik Hooimeijer, 54 jaar, gehuwd, twee dochters en volbloed Hagenees. Vanaf 1975 ben ik werkzaam in het welzijnswerk.
Sterke mensen – sterke buurten

Sterke mensen – sterke buurten

Vorige week schreef mijn college Saskia Lieffering in haar weblog dat er binnen de wijkaanpak veel meer oog moet zijn voor het individu, zijn ontwikkelingsmogelijkheden en zijn ontplooiing. Mijn inziens helemaal waar. En hoe mooi als je de kans hebt om daar in de praktijk mee aan de slag te gaan.