Home Blog Pagina 160

Blog

Wmo
Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid

Anna is 35 jaar, moeder van een dochtertje en werkzaam bij een schoonmaakbedrijf. Door allerlei omstandigheden heeft Anna onvoldoende onderwijs gehad. Ze was vaak ziek, heeft daardoor veel school verzuimd en bij haar thuis werd weinig gelezen. Zo heeft ze achterstand opgelopen.
De P van Personeel (en belofte maakt schuld)

De P van Personeel (en belofte maakt schuld)

Traditionele marketing gaat uit van de vier P’s: prijs, product, promotie en plaats. Inmiddels zijn er ook variaties met 5 P’s, 6 P’s en zelfs 7 P’s. De belangrijkste P, die is toegevoegd als het gaat om het vermarkten van diensten, is de P van personeel. Daarbij gaat het om u, de welzijnswerker die de dienst levert.
Buurtkritiek in overvloed

Buurtkritiek in overvloed

Bijbelse taferelen in de stad. Om de hoek bij de flats van ons leefbaarheidsproject wordt binnenkort een kunstwerk onthuld. Het is een bont beschilderde vredesduif die in haar snavel de olijftak voor Noach draagt. Een beroemd symbool voor vrede, ditmaal bedoeld als verbeelding van de eenheid tussen alle bewoners. Maar liefst 60 nationaliteiten kleuren de samenhang in deze wijk. Een nog leeg plein bood ruimte voor kunst en een grootse manifestatie.
Wmo
Mythes van zorg en welzijn

Mythes van zorg en welzijn

Het welzijnswerk verzorgt zijn cliënten van a tot z. Dat lijkt me een van de grote mythes die uit de verhalen over het welzijnswerk ‘nieuwe stijl’ in de Wmo-special naar voren komen. Zo zegt het kamerlid Agnes Wolbert (PvdA): ‘In het “oude” welzijnswerk stond het volledig ondersteunen van de cliënt centraal. De zorgbehoevende werd alles uit handen genomen.’
Maatschappelijke kracht

Maatschappelijke kracht

De vakantie is voorbij. Het is weer druk op straat. De eerstejaars van het voortgezet onderwijs torsen, op hun fiets of met het openbaar vervoer, hun loodzware tassen richting een nieuwe fase in hun leven. Daar worden zij onder andere geconfronteerd met het fenomeen ‘maatschappelijke stage’.
Waar zijn de inburgeraars?

Waar zijn de inburgeraars?

Vorige week presenteerde Minister Eberhard van der Laan (Wonen, Wijken, Integratie) cijfers over het aantal inburgeraars dat door gemeenten in 2009 is bereikt. De doelstelling voor 2009 is om 50.000 inburgeringsvoorzieningen – een prachtige technocratische term net als prestatievelden overigens – te realiseren.
Wmo
Vrijwilligers kunnen wel wegblijven

Vrijwilligers kunnen wel wegblijven

In Terherne, bekend van de Kameleon en dus van verhalen, lef en gemeenschapszin, hebben ze van meer zaken verstand dan van avonturen voor en door de jeugd. Toen enkele dorpsbewoners daar besloten tot het oprichten van een vrijwilligerscentrale, sloot de gemeente daar onmiddellijk bij aan in haar beleid voor de Wmo. Het werkt als volgt.
Vertrouwensband

Vertrouwensband

Het woord vertrouwensband wordt veelvuldig gebruikt in het jongerenwerk. Af en toe lijkt het erop alsof alle inzet die gepleegd wordt in het teken staat van die band. Opdrachtgevers zijn tevreden als ze horen dat hun jongerenwerker een vertrouwensband heeft met de doelgroep.
Traag stromen rivieren door het polderland

Traag stromen rivieren door het polderland

Nederland vanuit het vliegtuig lijkt net een blokkendoos in alle tinten groen. Opgeruimd en geordend en klaar. Vierkanten en rechthoeken, weinig kromme lijnen. 'Het lijkt schoon', zegt mijn Chinese buurvrouw. 'Ja', zeg ik, 'van bovenaf wel'. Beneden is het op papier keurig geregeld wie wat schoon houdt, maar er zijn zoveel afdelingen en procedures dat individuen nog amper verantwoordelijkheid hoeven of kunnen nemen voor hun omgeving.
Participatie
Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

Gemeenten zoeken ieder op hun eigen manier naar nieuwe vormen van burgerparticipatie. De gemeente Zwolle hanteert onder andere wijkbudgetten om buurtbewoners te betrekken bij wat anders of wat beter kan in hun straat, buurt of wijk. Naar mijn mening is dit een uitstekende manier om bewoners te betrekken bij hun eigen leefomgeving, maar de methode heeft ook enkele nadelen.