Home Blog Pagina 161

Blog

Wmo
Inspirerende praktijken

Inspirerende praktijken

Sinds de invoering van de Welzijnswet en de bijbehorende decentralisatie hield geen enkele wet de gemoederen in de sector zo bezig als de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo vervangt, zoals bekend, sinds 1 januari 2007 de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en een deel van de AWBZ, namelijk de huishoudelijke verzorging. En, zoveel is wel duidelijk, vanzelf gaat het niet.
Armoede en Schuldhulpverlening
Waar is het Jac?

Waar is het Jac?

Ik zocht gisteren op internet naar websites voor jongeren die thuis problemen hebben. ‘Waar kunnen zij eigenlijk terecht?’, vroeg ik mij af. Laatst hoorde ik dat ruim duizend jongeren in Nederland worden aangemerkt als zwerver, sommigen niet ouder dan 13 jaar. Zij hebben geen ouders die voor hen zorgen, geen dak boven hun hoofd, geen geld. En meestal gaan ze niet naar school. Door Anouchka van Miltenburg.
Rondgeschopt en uitgesloten

Rondgeschopt en uitgesloten

Bewoner Anton heeft zich erbij neergelegd. Bij inspecties in zijn woning bleek verschillende keren dat hij door zijn verzamelwoede te veel troep en stank veroorzaakte. Anton stond voor de keuze: óf verhuizen naar een zogeheten skaev hus óf de straat op.
Vermaatschappelijking

Vermaatschappelijking

Zo nu en dan mag ik meedoen aan een forumdiscussie. In de afgelopen weken zelfs drie keer achter elkaar. Over mensen met een verstandelijke beperking, over dak- en thuislozen en over ouderenzorg. Door Bert Middel.
Wmo
Keuzevrijheid

Keuzevrijheid

Een tijd geleden mocht ik een congres van directeuren van gemeentelijke sociale diensten toespreken. Onderwerp was de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten, later opgegaan in de Wmo. Ik betoogde daar dat het persoongebonden budget (pgb) een prima instrument is om de cliënttevredenheid te vergroten, de keuzemogelijkheden te optimaliseren en uiteindelijk ook de administratieve last voor gemeenten te verlagen. Door Anouchka van Miltenburg.
De autoritaire overheid

De autoritaire overheid

‘Meer macht voor hulpverlener van probleemgezin.’ ‘Amsterdam trekt miljoenen uit voor straatcoaches.’ ‘Vliegende Brigade pakt overlast aan.’ ‘Probleemgezinnen verbannen uit Amsterdamse buurt.’
Verslaving
Dubbele moraal

Dubbele moraal

Alcoholmisbruik door met name jongeren is op dit moment een immens sociaal probleem. En daarbij vooral ook een volksgezondheidsprobleem, een probleem van openbare orde, een criminaliteitsprobleem, een verkeersveiligheidsprobleem, een economisch probleem en wat al niet meer. Nergens in Europa zuipt de jeugd zoveel als bij ons. Door Bert Middel.
Opbouwwerk als wereldnieuws

Opbouwwerk als wereldnieuws

Het Nederlandse opbouwwerk mag Barack Obama wel dankbaar zijn. Waar onze opbouwwerkers vaak niet goed weten hoe ze hun beroep moeten profileren, overtroeft de zwarte presidentskandidaat zijn huidige tegenstreefster Hillary Clinton met een combinatie van slimheid, charisma en opbouwwerkvaardigheden. Door mensen op hun eigen verantwoordelijkheid aan te spreken, weet hij ze te motiveren en massa’s op de been te krijgen, die zich vervolgens weer voor zijn campagne inzetten.
Het recht op gezelligheid

Het recht op gezelligheid

Zweden kent vanaf 1967 een aantal revolutionaire wetten die verstandelijk gehandicapten het recht geven op een normaal leven, en hun familie op voldoende ondersteuning. Niet langer zouden zij wonen in aparte instituten, maar midden in de samenleving, met waar nodig speciale hulp en aandacht. Deze integratietheorie van Karl Grunewald leidde destijds in heel West Europa tot een fel debat. Door Anouchka van Miltenburg.
Wmo
Marleen

Marleen

Marleen is een verzorgende van de thuiszorg. Ze komt al zes jaar op woensdag bij mijn ouders. Dan doet ze het huis van onder tot boven en mijn moeder helpt haar daarbij. Marleen kijkt niet op een uurtje, maar nu moet ze ermee stoppen.