Home Blog Pagina 161

Blog

Evidence based programma's werken niet voor iedereen

Evidence based programma’s werken niet voor iedereen

Het is van belang dat de jeugdzorg laat zien dat de hulpverlening ook echt werkt. Ik kan niet anders dan dit volledig onderschrijven. Er wordt echter een structurele denkfout gemaakt die velen schijnen over te nemen. Sommige beleidsmakers denken dat door alleen deze programma’s te voeren de jeugdzorg beter wordt.
Liever een laag rapportcijfer?

Liever een laag rapportcijfer?

Op dit moment worden er in Drenthe drie wijk/buurt-pilots gevolgd. Centraal staat de bijdrage van interventies aan de verbeteringen van de leefbaarheid. Een van de onderwerpen daarbij is de mate waarin bewoners sociale cohesie beleven in hun wijk. Sociale cohesie blijkt na de eerste meting een opmerkelijk karakter te krijgen.
Sterke merken in Welzijn

Sterke merken in Welzijn

Klanten hebben behoefte aan merken. Een merk geeft de klant mogelijkheden om zich te onderscheiden, om ergens bij te horen. Het geeft de klant zekerheid. Ook voor organisaties is het prettig om merken te hebben. Het geeft economische meerwaarde en een stevige, onderscheidende positie in de markt. Een merk kan gekoppeld worden aan het bedrijf of aan een product of dienst.
Mantelzorg
Scheepsrecht

Scheepsrecht, ook in de mantelzorg?

Wat de mantelzorger echt nodig heeft, is niet altijd wat hij als hulp aanneemt. Al maanden probeer ik een vrijwilliger te koppelen aan een gezin dat ondersteuning kan gebruiken. Kijkend naar het groeiende bestand met hulpvragen, is deze vrijwilliger hard nodig op meerdere plekken. Maar tot de ideale match komt het niet.
Wmo
Van de AWBZ naar de Wmo: van de regen in de drup?

Van de AWBZ naar de Wmo: van de regen in de drup?

Onze organisatie geeft tweejaarlijks een magazine uit, waar telkens een actueel onderwerp binnen de sector aan de kaak wordt gesteld. In de afgelopen editie werden de wijzigingen in de AWBZ, en daarmee de consequenties voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), tegen het licht gehouden.
Leer je ze ook luisteren?

Leer je ze ook luisteren?

Ik kan nog de toon terughalen, ik hoor het mijn vader nog zeggen: ‘Dat meisje kan niet luisteren’. Dat meisje was ik. Mijn vader confronteerde me als jong meisje en puber regelmatig met zijn verwachtingen. En evenzo vaak stelde ik hem teleur. Met ‘luisteren’ bedoelde hij toen ik jong was ongetwijfeld gehoorzamen.
Vrijwilligers
De crisis als kans (2)

De crisis als kans (2)

Ik kan het op een of andere manier niet helpen, maar ik blijf in de huidige economische crisis kansen zien. Heb ik het de vorige keer gehad over de kansen voor werklozen in sectoren als zorg, onderwijs en veiligheid. Nu wil ik het hebben over de kansen voor maatschappelijke organisaties die veel gebruik maken van vrijwilligers.
Papieren tijgers bijten niet

Papieren tijgers bijten niet

Onlangs ging ik naar een bijeenkomst van Ieder Kind Wint. Hier in Rotterdam dekt deze term de lading voor alles wat de innovatie met Jeugd en Jongerenzorg te maken heeft. Ik ga daar naar toe vanuit persoonlijke interesse.
LHBT
De hand-in-hand test

De hand-in-hand test

Een stel, hand in hand op een drukke zaterdagmiddag in het centrum. Boodschappen doen, terrasje. Een kus. Of juist een echtelijke ruzie, over de zoveelste winkel die moest worden bezocht. Een gangbaar beeld, in honderduizendvoud te zien in Nederland, in Europa, wereldwijd. Toch is er iets bijzonders. Bijna altijd is dat stel een man en een vrouw. Twee vrouwen zie je nauwelijks, twee mannen nog minder.
Ouderwets

Ouderwets

Soms voel je je als moderne ouder hopeloos ouderwets. Zo kwam onze dertienjarige dochter thuis met de uitnodiging voor een schoolfeest. Voor dit feest voor álle 1.700 leerlingen huurt de school een enorme discotheek af in een plaats twintig kilometer verderop, inclusief een bekende dj. De uitnodiging ging vergezeld van een uitgebreide brief met de gedragsregels en beveiligingsmaatregelen. Schelden, intimideren of vechten worden bijvoorbeeld ‘niet getolereerd’.