Home Blog Pagina 162

Blog

Koste wat het kost naar de havo

Koste wat het kost naar de havo

In het televisieprogramma ‘De school van Prem’ van de NPS laat Prem Radhakishum zien dat je door meer aandacht te geven, er meer uit een kind te halen is. ‘Zijn’ leerlingen hebben bijna allemaal een hogere Cito-toets score behaald na zijn bemiddeling. Dat is op zich een mooi resultaat. En Prem heeft hier een punt.
De stand van het land: ouderenzorg voorjaar 2009

De stand van het land: ouderenzorg voorjaar 2009

Ik houd van overzicht en zo af en toe van een overzicht in de belangrijkste ontwikkelingen binnen de ouderenzorg. Hier een poging met de vraag: wat zijn naar mijn idee op dit moment de belangrijkste macro-ontwikkelingen in wonen-zorg-welzijn voor ouderen?
De andere wereld van Rotterdam

De andere wereld van Rotterdam

1982. ik ben Jiya uit Pakistan. Mijn aanstaande man woont in Nederland. Ik ken hem wel. Hij is een neef van mijn vader. Hij zoekt een vrouw om voor hem te zorgen. Ik ben 13, dus huwbaar. Ik ben blij dat een man mij wil hebben. Ik ben ook blij dat ik hem al ken.
Een route naar gemeenschap?

Een route naar gemeenschap?

Ik zag laatst een aflevering van 'In Europa' over de Anjerrevolutie; een revolutie zonder bloedvergieten. Het leger trok op in Lissabon en wachtte zelfs voor het rode stoplicht. Iedereen is blij, er heerst euforie en hoop. Wij dóen het! Allemaal samen en iedereen doet mee. Iedereen heeft het voor het zeggen. Herkent u dat? Dat huppeltje dat je voelt bij het idee van samen?
Oud worden in China is genieten

Oud worden in China is genieten

Een Nederlands krantenbericht over een nieuwe psychologencursus voor sombere oudjes vormt de aanleiding van dit blog over Chinese ouden van dagen. Ik kom er nogal wat tegen. Niet zielig, niet alleen. Wel actief, doorgaans sterk verbonden met familie en vrienden. En alom gerespecteerd, vanwege de hoge leeftijd en de bijdrage aan de hervorming van de natie.
Als prinsen door de crisis

Als prinsen door de crisis

Het is crisistijd en collectief wordt een terugtrekkende beweging gemaakt naar de basis. Bewoners zijn bang voor verlies van hun baan. Een collega uit een andere gemeente laat weten dat zijn organisatie een schuld heeft van 1,5 miljoen euro. Onze eigen gemeente heeft draaiboeken voor noodsituaties uit de kast gehaald. Wijkorganisaties gaan bewuster om met uitgaven. De tijd lijkt rijp voor serendipiteit.
Zonder GGZ is de jeugdzorg niet effectief

Zonder GGZ is de jeugdzorg niet effectief

Van de medewerkers krijg ik regelmatig gegevens en dilemma’s voorgelegd met betrekking tot aangemelde klanten. Dit is vooral bedoeld om te voorkomen dat ik het contact het de werkelijkheid verlies en soms mag ik inhoudelijk een bijdrage leveren.
De lange weg van de offerte

De lange weg van de offerte

Eind 2007 had ik samen met een collega een gesprek met een Dorpsorganisatie in een gemeente in de provincie Drenthe. De vraag was: “Kunnen jullie ons begeleiden bij het maken van een toekomstvisie voor ons dorp”? In de visie moet worden verwoord wat de bewoners nu van het dorp vinden en wat hun wensen zijn over tien jaar.
Ren je rot

Ren je rot

Bemoeizorgen is gespecialiseerd zijn in generalisme. Je moet handig zijn in contact maken en contact houden, je weg weten in de sociale kaart en de sociale wetgeving. Je moet formulieren in kunnen vullen en af en toe een oogje toe kunnen knijpen. Opruimen, schoonmaken, de weg kunnen vinden, een beetje kunnen ritselen en bovenal een goed netwerk van peopletjes bij de diverse instellingen hebben.
Is de VVD nu tegen marktwerking?

Is de VVD nu tegen marktwerking?

Het leek allemaal zo prachtig: een restaurant mede gerund door mensen met verstandelijke beperkingen, een luxe hotel of zelfs een complete zorgboulevard met allerlei bedrijven die ook de rijkere patiënt bedienen. Zorgondernemers timmerden het afgelopen decennium aan de weg om de zorgvernieuwing nieuwe impulsen te geven en niet meer uitsluitend afhankelijk te zijn van de overheid.