Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Wmo: kabinet vergeet welzijnsorganisaties

Het kabinet zet in op meer vrijwilligers en ondersteuning van mantelzorgers. Brancheorganisatie MOgroep mist de investering in jongeren- en buurtwerkers in de wijk. ‘Het kabinet investeert niet het voorkomen van problemen.’ De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt in 2008 vooral gemonitord en geëvalueerd.
Wmo: kabinet vergeet welzijnsorganisaties

Door Carolien Stam - De vrijwilligers en de
mantelzorgers krijgen veel aandacht in het kabinetsbeleid voor de Wmo. De lokale
ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties moet worden
versterkt. Goede voorbeelden van hoe de mantelzorger te behouden en hoe het
aantal vrijwilligers te vergroten moeten wijdverbreid worden.TeleurstellingDat zijn de doelstellingen voor het
Wmo-beleid van het kabinet. De
name=mogroep>MOgroep
is teleurgesteld in het Wmo-beleid. De
branchevereniging begrijpt niet dat het kabinet weinig aandacht heeft voor het
voorkomen van problemen in de wijken.

Branchevoorzitter Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Ineke
Smidt: ‘Het kabinet investeert in structuren in plaats van dat het investeert in
jongeren- en buurtwerkers om te zorgen dat jongeren in de wijken niet ontsporen.
‘Zo dweilen we de problemen op met de kraan open.’ Welzijnsorganisaties kunnen
volgens Smidt de kraan dichtdraaien, doordat ze signaleren, jongeren kunnen
coachen, activiteiten organiseren.UitbreidingNiet alleen in de aandachtswijken, maar in
alle wijken zijn welzijnsorganisaties nodig die activiteiten en begeleiding in
de directe leefomgeving begeleiden. Schooluitval kan bijvoorbeeld teruggedrongen
worden door vroegtijdig begeleiden van jongeren met risicogedrag. Daarvoor moet
het maatschappelijk werk uitgebreid worden met 5400 werkers. Dat vraagt om een
investering van 215 miljoen euro, aldus de MOgroep.VergetenWaarom worden de welzijnsorganisaties vergeten
in het kabinetsbeleid? ‘We staan niet meer in het netwerk. De negatieve verhalen
overheersen, erkent Ineke Smidt van de MOgroep. ‘Terwijl er genoeg goede
voorbeelden zijn van organisaties die prima resultaten boeken met hun
welzijnswerk.’ArmoedebeleidKritiek heeft de MOgroep ook op het
armoedebeleid van het kabinet. Het wil de armoede bestrijden door de
problematische schulden aan te pakken met uitbreiding van de
schuldhulpverlening. Ineke Smidt: ‘De problemen van deze mensen vereisen een
integrale aanpak met psychosociale hulp van het maatschappelijk werk. Je bent er
niet met schuldhulpverlening.’ De MOgroep wil hiervoor 25 miljoen euro uit de
pot ‘intensiveringen’ van het
target=_blank name=sozawe>ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
.VernieuwingsprogrammaDe Wmo wordt in 2008 gevolgd met
behulp van monitoring en het zogenoemde vernieuwingsprogramma. Daarbij worden
trends in de Wmo onderzocht en scenario’s beschreven die op middellange termijn
de participatie van burgers beïnvloeden. Voor dit programma wordt 2,8 miljoen
aan subsidies verstrekt aan onderzoeksinstituten als
href="http://www.movisie.nl" target=_blank name=movisie>Movisie
,
href="http://www.zonmw.nl/" target=_blank name=zonmw>ZonMw
en
href="http://www.verwey-jonker.nl/" target=_blank
name="verwey jonker">Verwey-Jonker
. Voor verspreiding van de Wmo-kennis
krijgt Movisie nog een subsidie van 8 miljoen.Link:
href="http://www.zorgwelzijn.nl/dossiers/id50801/wet_maatschappelijke_ondersteuning.html"
target=_blank name="wmo dossier">Dossier Wmo
Lees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl/home/id5601-84641/integrale_aanpak_geeft_welzijn_betere_plek_binnen_wmo.html"
target=_blank name="wmo welzijn">'Integrale aanpak geeft welzijn betere plek
binnen WMO'
(Zorg + Welzijn Website, 25 juni 2007) en
href="http://www.zorgwelzijn.nl/nieuws/id5601-72033/mogroep_welzijnswerk_heeft_een_sleutelrol_bij_de_wijkverbetering.html">MOgroep:
'Welzijnswerk heeft een sleutelrol bij de wijkverbetering'
(Zorg + Welzijn
Website, 19 februari 2007)
Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=vij6b&m=YhX1&s=7Yva7b" target=_blank
name=nieusbrief>Door hier te klikken leest u de laatste editie.


Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl
Klik hier voor het nieuwsbericht van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid


Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.