Home Tags Schuldhulpverlening

schuldhulpverlening

Wet- en regelgeving
Wams

Deze wet moet persoonsgegevens delen tussen domeinen gemakkelijk maken

Om mensen met meervoudige problematiek optimaal te helpen, is het delen van persoonsgegevens tussen verschillende domeinen essentieel. Dat gebeurt momenteel ook, maar gemakkelijk is het niet. Het wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) moet daar verandering in brengen. Waar gaat deze wetswijziging precies voor zorgen?
Schuldhulpverlening

Nieuwe wetgeving schuldhulpverlening: dit moet je weten

Dankzij recente wetswijzigingen met betrekking tot schuldenproblematiek wordt de situatie voor mensen met schulden rustiger en stabieler. Dat zegt André Moerman, eigenaar van schuldinfo.nl. Schuldhulpverleners en andere sociaal werkers kunnen hun cliënten nu beter begeleiden, maar moeten op diverse zaken wel heel alert zijn.

EDITORIAL Hoe schulden vroeg signaleren?

De Zuid-Koreaanse Gi-hun heeft vanwege een mislukte carrière enorm veel schulden. Zijn vrouw is, met hun dochter, bij hem weggegaan en heeft een nieuwe man. Bovenop de schulden die Gi-hun al heeft, bouwt hij vanwege zijn gokverslaving nog meer schulden op.
Schuldhulpverlening

Kennistoets: Vroegsignalering van schulden

De schuldenproblematiek in Nederland is groot. Bijna acht procent van de Nederlandse huishoudens heeft te maken met geregistreerde problematische schulden (CBS, 2021). Beginnende schulden kunnen vaak met hulp effectief worden aangepakt, bij ernstige schulden is dat al veel lastiger. Alle reden dus om proactief de helpende hand te bieden en aan de slag te gaan met vroegsignalering.
Armoede

Voor ex-delinquenten lijkt terugkeren in de criminaliteit vaak de enige uitweg

Vrijwel elke ex-delinquent heeft financiële problemen. Deze belemmeren hem zodanig dat de kans op recidive groot is. Onderzoeker Gercoline van Beek: 'Weer op het verkeerde pad komen is veelal geen onwil maar onmacht. Hulpverleners kunnen meer doen, maar moeten daar ook de faciliteiten voor krijgen.'
Jeugdhulp
uithuisplaatsing

‘Terugdringen van uithuisplaatsingen vereist langdurige hulp’

Een uithuisplaatsing is binnen de jeugdzorg een laatste redmiddel. Als gevolg van de toeslagenaffaire werden echter ruim 1100 kinderen uit huis geplaatst. Daarom rijst de vraag of de regeling wel goed wordt ingezet. Anita Kraak, expert bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi): ‘Niemand wil het, maar uithuisplaatsing gebeurt in Nederland veel te vaak.’
Schuldhulpverlening

‘Schaamte is de grootste belemmering voor mensen met schulden’

Ze staat bekend als een onconventioneel bestuurder in de schuldhulpverlening. Ze stond aan de basis van de “andere aanpak” van schuldhulpverlening in Amsterdam: de focus op het contact en de relatie met klanten met schulden. Jurenne Hooi publiceert in december een boek over haar ervaringen en lessen in de schuldhulpverlening. ‘Regels worden achter het bureau bedacht zonder de leefwereld van de cliënt te kennen.’
Multiproblematiek
multiproblematiek multiprobleemgezin

Multiproblematiek en vastgelopen in het systeem? Dit programma biedt oplossingen

Mensen met multiproblematiek komen soms klem te zitten in het systeem. En de gemeenten en sociaal professionals die hen willen helpen, lopen vaak tegen onneembare barrières aan. Voor dergelijke situaties werd het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens in het leven geroepen. Het doel: tóch tot een doorbraak te komen. De eerste resultaten zijn veelbelovend.
Schuldhulpverlening

Zorgverzekeringschulden komen zelden alleen

Sociale professionals moeten niet op de stoel van de schuldhulp gaan zitten, maar wel alert zijn op de eerste signalen van schuldenproblematiek. Schulden bij de zorgverzekeraar is zo’n belangrijk signaal. ‘Wacht niet tot iemand diep in de problemen zit’, waarschuwt Gert-Jan Heinsman van de Zorgverzekeringslijn.
Schuldhulpverlening

IN BEELD Tegenspoed Selima

'Mijn ouders hebben mij nooit geleerd om met geld om te gaan. Als er geld was, dan was het ook zo weer weg aan drugs.' Selima Renes is een van de personen die Dirk-Jan Visser portretteerde voor de tentoonstelling Tegenspoed in Veenhuizen.