Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Platform betrekt allochtone ouder dichter bij onderwijs kind

De Platforms van Allochtone Ouders en Onderwijs (PAOO) houden volgende maand een landelijke ouderdag. Aanleiding is het succes van de speciale platforms die in de zomer van 2006 zijn opgericht door Forum, het Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling.
Platform betrekt allochtone ouder dichter bij onderwijs kind

Door Esther van Andel - Om de integratie van allochtone
ouders bij het basis- of voortgezet onderwijs van hun kind te bevorderen heeft
Forum de speciale platforms opgericht. Inmiddels telt Nederland 25 oudergroepen
die zijn vertegenwoordigd in de
target=_blank name=PAOO>Platforms van Allochtone Ouders en Onderwijs
(PAOO)
.Activeren allochtone ouders

Dat allochtone ouders weinig actief zijn op de school van hun kind is een
vaak gehoorde klacht. Ze zijn amper vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad,
de ouderraad of bij de schoolkrantredactie. Het taalprobleem vormt een hoge
drempel om naar ouderavonden te komen. Daardoor verloopt het contact met de
leerkracht vaak moeizaam. Dat was de reden voor Forum om de platforms op te
zetten.Kloof verkleinenNaast de 25 succesvolle regionale
platforms is er ook een Landelijk Platform van Allochtone Ouders en Onderwijs,
dat zich buigt over de kloof tussen ouders en school. Informatieavonden over de
Cito-toets of de schoolkeuze van het kind zijn een voorbeeld van de inzet van de
PAOO.Het werven van ouders voor deze informatieavonden gaat nog wel moeizaam,
zegt Zeki Arslan, onderwijsdeskundige van Forum. Maar hij verwacht dat de
actieve groepen ouders andere ouders zullen stimuleren ook naar deze avonden te
komen. Dat deze platforms multicultureel zijn en Nederlands als voertaal hebben
werkt voor sommigen drempelverhogend. ‘Maar’, zegt Arslan,’zodoende zullen
ouders met een verschillende etniciteit meer met elkaar optrekken.’Ouders institutionaliseren in schoolbeleid‘Ouders van
kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen via de platforms in
gesprek komen met de leerkracht van hun kind. Met hun participatie in de
platforms zijn ze zichtbaarder voor hun omgeving. Dat heeft een positieve
werking op anderen. Ouders zullen langzamerhand institutionaliseren in de
schoolactiviteiten én betrokken worden bij de schoolprestaties van hun kind’,
zegt Arslan.Hij vervolgt: ‘Leerlingen hebben daar baat bij. Nóg belangrijker is dat
scholen nu een aanspreekpunt hebben. Niet alleen de personele achterstand op een
school wordt daarmee aangepakt, maar ook het taalbeleid van de betrokken
ouders.’CongresTijdens
het landelijke congres
href="http://www.forum.nl/paoo/">Platform Allochtone Ouders en Onderwijs
op
16 juni aanstaande wordt het visiedocument van het landelijk platform aangeboden
aan staatssecretaris van Onderwijs. Ook zal zij een Top 5 van tips vanuit de
lokale platforms ontvangen. Belangrijk is verder de ontmoeting en uitwisseling
tussen de leden van alle platforms.Lees ook:
archief/id20107-54803/ouder-informatie-punt-advies-bij-opvoeding-en-onderwijs-van-allochtone-kinderen-sleutelfiguren-betrekken-ouders-bij-de-school.html"
target=_blank name="Ouder Informatie Punt">Ouder Informatie Punt: advies bij
opvoeding en onderwijs van allochtone kinderen: Sleutelfiguren betrekken ouders
bij de school
(Zorg + Welzijn Magazine, 9 juni 2004),

href="http://www.zorgwelzijn.nl/zoek?tsge_portlet_zw_search_actionOverride=/portlets/ts/ge/search1/content/goToResult&tsge_portlet_zw_searchchannelId=20107&tsge_portlet_zw_searchitemId=71571">Ouder
Informatie Punt Goes haalt de ouders desnoods thuis op. Mensenwerk
(Zorg +
Welzijn Magazine, 7 februari 2007),
archief/id20107-52606/vertrouwenspersoon-marion-ferber-over-allochtone-meisjes-met-schrijnende-hulpvragen-je-leert-ze-in-kleine-stapjes-emanciperen.html"
target=_blank name="Marion Ferber">Vertrouwenspersoon Marion Ferber over
allochtone meisjes met schrijnende hulpvragen: ‘Je leert ze in kleine stapjes
emanciperen’
( Zorg + Welzijn Magazine, 21 mei
2003)
Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.