Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Fondsencongres 2006: ‘Welzijnswerk moet minder subsidiejunk worden’

Fondsenwerving in zorg en welzijn slaagt alleen als het een strategisch onderdeel wordt van de organisatie. Bij diverse inleiders en workshops tijdens het Zorg + Welzijn fondsencongres stond de noodzaak van cultuurverandering binnen instellingen centraal. ‘Ga niet bedelen, maar laat zien: dit werk doen wij, dat is uitermate belangrijk en daar mag u aan bijdragen.’
Fondsencongres 2006: ‘Welzijnswerk moet minder subsidiejunk worden’


Door Martin Zuithof - De derde editie van het fondsencongres ‘Kapitaal voor
Sociaal’ - op 16 mei in het Holiday Inn Hotel in Leiden - trok ruim honderd
deelnemers.

Het jaarlijkse congres bood een overzicht van belangrijke fondsen in de
zorg- en welzijnsector, zoals VSB Fonds, stichting Doen en Oranje Fonds.Hans Zuiver, directeur van
name=Combiwel>Combiwel
, schetste de mogelijkheden van publiek-private
samenwerking (PPS) (foto). ’s Middags stonden er zes workshops op het
programma rond onderwerpen als
name=Sponsorbank>‘Sponsoring in de non-profitsector’
,
href="http://www.isf.nl" target=_blank name=ISF>‘Aanboren van geldstromen in
tien stappen’
, en
target=_blank name="Scholten en Franssen">‘Strategisch fondsenwerven voor
sociale ondernemers’
.Civil society Welzijnsinstellingen moeten leren omgaan
met de civil society, de samenleving van verantwoordelijke burgers, want die is
een feit. Dat stelt dagvoorzitter Theo Schuyt¸ bijzonder hoogleraar filantropie.
Schuyt is initiatiefnemer van het project
href="http://www.geveninnederland.nl" target=_blank
name="Geven in Nederland">‘Geven in Nederland’
en voorspelt een ‘Gouden Eeuw
van de Filantropie’. Met name gezien de enorme vermogens die na het overlijden
van de babyboomgeneratie de komende decennia vrij komen, moeten
non-profitorganisaties volgens hem hun kans grijpen.VerzorgingsstaatIn de logica van de verzorgingsstaat
ziet Schuyt nog wel een enorm obstakel voor een echte civil society. ‘De
overheid staat nu vaak niet toe om particulier geld te investeren in een
staatsgebonden instelling. Particulier geld komt er dan niet bij, maar in plaats
van overheidsgeld. Als het ministerie van onderwijs merkt dat er geld
beschikbaar komt voor een bepaald instituut, zoals het nieuwe kankercentrum van
de Vrije Universiteit, trekt het zich weer terug.’‘Bezuinigen ook positief’Maarten Reuchlin, directeur
van VSB
Fonds
, beheert een budget van € 45 miljoen, waarvan zo’n € 9 miljoen bestemd
is voor zorg- en welzijnprojecten. Het fonds heeft dit vermogen geheel in eigen
hand en hoeft zich niet te bekommeren om het aantrekken van middelen. Doel van
het fonds is de subsidiëring van projecten die anders niet zouden plaatsvinden.
Het VSB Fonds richt zich op acht speciale terreinen, rond onder meer sociale
samenhang, integratie, vermaatschappelijking en projecten als huiselijk geweld
en bejegening in de zorg. Reuchlin constateert dat de bezuinigingen ook een
positief effect hebben, namelijk een toename van ondernemerschap bij
welzijnsinstellingen.Publiek-privaat'Bedenk altijd eerst wat je zelf kan
investeren', zegt Hans Zuiver, directeur van
target=_blank name=Combiwel>Combiwel
, een brede welzijnsorganisatie in
Amsterdam Oud-Zuid en West, met een jaarbudget van € 26 miljoen. Zuiver schetst
de mogelijkheden van publiek-private samenwerking (PPS) aan de hand van zijn
ervaringen bij de opzet van een kinderopvang in samenwerking met Albert Heijn.
Ook gaat hij in op de planontwikkeling van de Community School in de Pijp,
waarvoor Combiwel zelfs een aantal bestaande
welzijnsvoorzieningen besloot af te stoten.Subsidiejunk‘Ga creatief met PPS om en ga op een
andere manier zaken doen. Investeer in partnership, ook met de overheid, want
die kun je beter mee hebben. Bedenk eerst zelf wat je kan investeren. Welzijn
komt van ver, we moeten veel minder subsidiejunk worden, maar de middelen ook
zoeken bij andere bronnen.’ Zuiver vertelt over zijn samenwerking met
zorginstellingen rond de dagopvang voor dementerenden en de ontwikkeling van een
'pratende telefoon' voor deze doelgroep. Hij heeft ook plannen voor een
woonzorghotel voor jongeren dat hij samen met een corporatie wil opzetten.
‘Goede proposities’‘Instellingen die nu nog
discussiëren over fondsenwerving voeren een achterhoedegevecht’, zegt Maerten
Verstegen, directeur van het
name=ISF>Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving
. Hij benadrukt dat
fondsenwerving een strategisch beleidsonderdeel in de portefeuille van de
directeur moet zijn.

‘Er bestaat bij welzijnsinstellingen een merkwaardige discrepantie: ze
hebben wel een groot besef van het belang van fondsenwerving, maar toch blijft
het in de marge, in vooroordelen hangen. De subsidieverslaving duurt gewoon
voort. Het bedrijfsleven heeft niet alleen veel belangstelling voor grote goede
doelen, maar wacht ook op goede doelen van lokale instellingen. Kom daarom met
zo concreet mogelijke plannen en goede proposities.’Praktijk‘Straal uit dat het voor een bedrijf een
voorrecht is om met uw organisatie samen te werken’, betoogt Idriss Nor, van de

name="Stichting Doen">stichting Doen
. Hij ging in zijn workshop in op de
praktijk van fondsenwerving. ‘Het begint bij uw eigen organisatie, u moet helder
kunnen aangeven wat u te bieden heeft. Daarvoor moet u intern draagvlak
organiseren. Ga niet bedelen, maar laat zien: dit werk doen wij, dat is
uitermate belangrijk en daaraan kunt u als bedrijf een belangrijke bijdrage
leveren.’‘Elevator pitch’Kijk heel praktisch in je omgeving
welke ondernemers zich willen inzetten, stelt Nor. Daarvoor liet hij de
deelnemers de zogeheten ‘elevator pitch’ doen: hoe verkoop je het project
waarvoor je geld zoekt zo concreet mogelijk als je een bekende ondernemer zoals
geldmagnaat Dirk Scheringa even in de lift tegenkomt?

‘Kort en krachtig je verhaal neerzetten is in het welzijnswerk vaak een
probleem. Je moet een korte statement hebben voor je project, het moet heel
beknopt en concreet aangeven wat je wilt doen. Je hebt iets te bieden, wees
trots op wat je doet en ga niet Calimero spelen.’Wmo-zorgenOok Henriëtte Hulsebosch, van het
href="http://www.oranjefonds.nl" target=_blank name="Oranje Fonds">Oranje
Fonds
, hamert op het draagvlak binnen de eigen organisatie. ‘Je moet er zelf
ook geld insteken, anders toon je geen commitment. Als je organisatie er geen
geld in wil steken, waarom zouden wij bij een fonds dat dan doen?’

Zorgen maakt Hulsebosch zich over de invoering van Wet Maatschappelijke
Ondersteuning. ‘De WMO wordt ingewikkeld voor de subsidiëring door fondsen, want
is straks helemaal gebaseerd op aanbesteding. Als een instelling voor zijn
projecten ook nog fondssubsidies aanvraagt, kan dat gezien worden als oneerlijke
concurrentie.’Uit: Zorg + Welzijn Nieuwsbrief 19
mei 2006


Eerdere artikelen over fondsenwerving en
sponsoring in Zorg + Welzijn:

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_archief/tsge_portlet_news1_archiefsearch/true/tsge_portlet_news1_archiefchannelId/20107/tsge_portlet_news1_archiefid/52613/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
name="Selena van Apeldoorn">Systematisch geld aanboren voor welzijnswerk: Poen
voor de City Soldiers
, Zorg + Welzijn, 29 juni 2005,
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_archief/tsge_portlet_news1_archiefsearch/true/tsge_portlet_news1_archiefchannelId/20107/tsge_portlet_news1_archiefid/52611/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
name="Theo Schuyt">Belang van fondsen neemt toe in de sociale sector:
Maatschappelijk onmisbaar, politiek onzichtbaar
, Zorg + Welzijn, 22
september 2004,
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_archief/tsge_portlet_news1_archiefsearch/true/tsge_portlet_news1_archiefchannelId/20107/tsge_portlet_news1_archiefid/55159/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">Zorginstellingen
worstelen met tegenprestaties bij sponsoring: Wiens pil men slikt...
, Zorg + Welzijn, 28 juni
2000

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.