Home 2017

Laatste artikelen

Wijkteam

De 7 best gelezen artikelen Zorg +Welzijn 2017

1   Niels Schuddeboom overleden: ‘Het is nu aan ons’ 11 december 2017 Niels Schuddeboom overleed begin december op 35-jarige leeftijd. @shakingtree, zoals zijn twitter-alias luidde, was een markant...

Wmo

Over zingeving wordt niet vaak gesproken aan de keukentafel

Aan de keukentafel komen vragen over zingeving in het leven van de cliënt vaak niet aan de orde. ‘De professional is gericht op het afgeven van een indicatie op basis van de fysieke en/of psychisch...

Participatie

Werk geeft betekenis aan het leven met beperking

‘Er kunnen verschillende redenen zijn waarom er een afstand is tot de arbeidsmarkt’, vertelt begeleider Cliff Molewijk van Werkpost. In het magazine Activiteitensector vertellen begeleiders van Wer...

Zelfredzaamheid

Nieuw concept eigen kracht verbetert samenwerking

Over het begrip “eigen kracht” bestaat in het sociaal domein heel wat spraakverwarring. Zowel onder professionals als bij beleidsmakers. ‘Dat maakt discussie en dialoog over eigen kracht moeilijk’,...

Jeugdhulp

Werkdruk jeugdzorg hoger dan in het sociaal werk

Dat blijkt uit de factsheets Gezond en Veilig Werken van FCB, het arbeidsmarktfonds voor de branches Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang. Het fonds doet tweejaarlijks onderzoek naar thema’s als...

Voltooid leven

Mensen haken af dankzij participatie-samenleving

Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk aan de Universiteit voor Humanistiek en Hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht,...

Armoede en Schuldhulpverlening

Jo Hermanns: ‘Zet bijstandsouders niet onder druk’

‘Armoede gaat gepaard met risico’s die opvoeden lastig kunnen maken’, zegt Jo Hermanns. ‘Mensen worden ontregeld in hun dagelijkse leven, zitten in voortdurende stress over schulden of hoe daar uit...

Wmo

Cliëntondersteuning essentieel bij overgang van Wmo naar Wlz

Met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015) is onafhankelijke cliëntondersteuning een wettelijke opdracht voor gemeenten. Veel inwoners maken hier al gebruik van wanneer ze hu...

Genomineerden Sociaal Werker van het Jaar bekend

Met hun innovatie, passie, inventiviteit en professionaliteit dragen zij van al de voorgedragen sociaal werkers het vak en de branche het meeste uit. Ze zijn het gezicht van het belang van het vers...

Verwarde personen

Met ernstige psychiatrische aandoening doe je niet mee

Het lukt 86% van de meer dan 1000 onderzochte personen met een psychotische aandoening niet om maatschappelijk te herstellen. Zij houden problemen op het gebied van wonen en zelfzorg, werken, oplei...