Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Wijkteams moeten buurthuizen beter benutten

Wijkteams zijn druk met de vormgeving van hun samenwerking en het werken aan individuele zorgvragen. Zo druk, dat ze nog te weinig toekomen aan het benutten van de buurt, de bewoners en hun voorzieningen. Wat zijn de knelpunten? En hoe kunnen buurthuizen en multifunctionele accommodaties de wijkteams versterken? Sociaal Bestek zocht het uit.
Buurthuis-ANP.jpg
Wijkteams zijn druk met de vormgeving van hun samenwerking en het werken aan individuele zorgvragen. Zo druk

In de buurt kunnen mensen hun sociale netwerken versterken om waar nodig een beroep op anderen in de buurt te kunnen doen, een oogje in het zeil te houden of bijvoorbeeld een hobby te delen. Op die manier blijft het mogelijk voor mensen om op zichzelf in de buurt te blijven wonen.

Ontmoeting

Met anderen in contact raken gaat echter niet vanzelf. Buurthuizen en multifunctionele accommodaties kunnen een bijdrage aan leveren door ontmoeting tussen buurtbewoners mogelijk te maken. Toch blijkt uit een rapport van Movisie dat wijkteams de mogelijkheden in de buurt nog te weinig benutten. Hoe kan het beter?

Vrijwilligers

Samenwerken met het buurthuis, en eventuele andere partners als het een MFA betreft, betekent samenwerken met betaald personeel én vrijwilligers. Neem vrijwilligers daarbij serieus. Vrijwilligers zijn allergisch voor het woord professional. Een veelgehoorde uitspraak is: ‘een vrijwilliger is vaak professioneler dan een beroepskracht.’

Rollen

Stem met het bestuur van het buurthuis en de MFA af wat de specifieke rol van het wijkteam is. Neem het werk niet over, maar faciliteer op afroep en wees een vangnet voor kwetsbaren. Gebruik bij uitstek de eigen bekendheid met en kennis over te onderscheiden kwetsbaren in de buurt om samen de vraag te verkennen.  

De huisarts is een essentiële partner voor het wijkteam. Goede samenwerking en afstemming moeten daarom vanzelfsprekend zijn. Maar is dat ook zo? ‘De verbinding tussen het medische en sociale domein wordt al jaren bepleit, maar het staat nog steeds in haar prilste jeugd. Alle begin is moeilijk.’ Lees meer >>

Dementie

Ga na welke bestaande activiteiten of vormen van dienstverlening er zijn voor kwetsbare buurtbewoners om bij aan te sluiten of te ontwikkelen. Denk aan mensen met beginnende dementie die aan de dagbesteding meedoen of kunnen deelnemen aan volksdansen voor ouderen. Bekijk daarnaast welke activiteiten specifiek op één van je doelgroepen, zoals mantelzorgers, zijn gericht. Hier kun je bij aanhaken of jezelf bekend maken.

Passend vrijwilligerswerk

Een andere optie is om na te gaan of kwetsbare buurtgenoten vrijwilligerswerk voor het buurthuis kunnen doen. Zo ja, zoek dan uit welk type vrijwilligerswerk passend is, met als uitgangspunt dat iedereen talenten heeft. Of het nu de blinde zangdocente is die zangles kan geven of iemand die graag voor een buurtgenoot sokken breit.

Preventie

Met de activiteiten waaraan kwetsbare mensen deelnemen, kun je werken aan preventie en het uitstellen van (duurdere) zorg. Het buurthuis en de MFA kunnen de samenwerkingspartner zijn om op preventie gerichte experimenten op het gebied van welzijn mee uit te voeren. Deze kunnen een bijdrage leveren om welzijn als domein weer op de kaart te zetten.

Uitvalsbasis

Het buurthuis kan een uitvalsbasis zijn en is dé plek om na te gaan wat er speelt in de wijk. Gebruik het dan ook zo. Knoop informele gesprekjes aan met de mensen die daar komen voor activiteiten en vormen van dienstverlening. Probeer erachter te komen wat er speelt bij individuen en groepen.

Match vraag en aanbod

Ben je in het buurthuis? Ga dan na of mensen vrijwilligerswerk en informele zorg buiten het buurthuis willen doen voor de buurt. Wees als wijkteam partij in de samenwerking voor de match van vraag en aanbod en werk mee aan, de opbouw van, een databank waarin de gegevens zijn opgeslagen. Hiervoor kun je bijvoorbeeld de Bronmethodiek gebruiken, een eenvoudig te raadplegen en bij te houden databank met als uitgangspunt de passie van mensen en niet de vraag van de organisatie.

Vroegsignalering

Misschien voor de hand liggend, maar daardoor niet minder vermeldenswaardig: gebruik als wijkteam de publieke ruimte van het buurthuis of de MFA als vergaderruimte en voor het spreekuur in de buurt, in plaats van de vergaderruimte op kantoor. Wijkteamleden laten hun gezicht zien en wijkbewoners zien een vertrouwd gezicht zonder dat ze direct tot de clientèle behoren. Zo komen ze elkaar tegen bij het wisselen van de ruimte en vooraf en na afloop van de activiteit in de ontmoetingsruimte. Deze informele contacten kunnen waardevol zijn bij het signaleren van problemen bij derden zonder dat er direct sprake is van een indicatie (eenzaamheid bijvoorbeeld). Op die manier leren wijkteamleden ook het personeel kennen en omgekeerd. De beroepskrachten én vrijwilligers door en voor de buurt zijn immers belangrijke sleutelfiguren. 

Lees het hele artikel in Sociaal Bestek van december/januari >>

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.