Home Tags Zelfredzaamheid

zelfredzaamheid

Dak- en thuislozen

Nieuwe kennis over dak- en thuisloze jongeren: een jongerenregisseur is onmisbaar

Hoe benut je de ervaringskennis van jongeren bij de aanpak van dak- en thuisloosheid optimaal? Dat leren sociaal werkers in de update van een Wat werkt bij-dossier van Movisie. Wetenschappelijke kennis is aangevuld met ervaringskennis van jongeren, die diverse lessen voor de praktijk geven. Zoals: geef een onkostenvergoeding vooraf, want voorschieten lukt niet altijd.
Participatie

Zo krijg je je cliënt van de bank af: ‘Maak van bewegen een standaard gespreksonderwerp’

Cliënten die piekeren, negatieve gedachten hebben, kampen met een verslaving of op een andere manier slecht voor zichzelf zorgen. Hoe krijg je als sociaal werker verandering in dat gedrag? Zorg letterlijk voor beweging, zegt Aline Slijkerman. Zij geeft 6 tips waarmee je je cliënt eindelijk van de bank afkrijgt.
Zelfredzaamheid

SCP-directeur Karen van Oudenhoven: ‘Mensen zijn het gelukkigst als ze kunnen helpen’

De top 3 uitdagingen van Karen van Oudenhoven voor de Nederlandse samenleving: aanpak van de structurele ongelijkheid, verbetering van het vertrouwen in de overheid en verbinding zoeken in de steeds meer diverse samenleving. En wat kan de sociaal werker daaraan doen? Zorg+Welzijn interviewt de nieuwe directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Zelfredzaamheid

‘Zijn hoofd was hardhandig kaalgeschoren in een Thaise cel, ik mocht hem wel knippen’

Als je er onverzorgd uitziet, lopen mensen vaak met een boog om je heen. Daarom knipt de Straatkapper in Rotterdam gratis eenzame, arme, verwaarloosde en dakloze mensen. Straatkapper Sjoerd de Vries: 'Een nieuw kapsel voelt goed en fris, zeker als je al jaren niet geknipt bent.'
Zelfredzaamheid

THEMA Feiten & Cijfers

Positieve gezondheid is een brede benadering van gezondheid. De focus ligt op de mensen zelf, hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt, maar hoe zien de cijfers er eigenlijk uit met betrekking tot dit onderwerp? De antwoorden op deze vraag geven we hier.
Zelfredzaamheid

THEMA Reportage ‘Het gaat om de kracht van herhaling’

Vanaf haar ontstaan werkt Welzijnsorganisatie Sociaal Werk De Schans vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Dit heeft effect op zowel bewoners, medewerkers en netwerkpartners. Bewoner Addie Van Rossum-Lefeber: 'Mensen worden actiever, er ontstaan meer onderlinge contacten en de sfeer in ons dorp wordt beter.'
Zelfredzaamheid

Hoe stimuleer je gedragsverandering vanuit Positieve Gezondheid?

Een nieuw studieboek over Positieve Gezondheid helpt sociaal werkers en andere professionals de gedragsverandering te bewerkstelligen die de cliënt wenst. Medeauteur John Dierx legt met praktische voorbeelden uit hoe sociaal werkers dat 'andere gesprek' kunnen voeren en kunnen samenwerken met zorgverleners.
Participatie
Positieve Gezondheid in de praktijk

7 tips om met Positieve gezondheid aan de slag te gaan

Positieve gezondheid maakt een opmars in Nederland, ook in het sociaal domein. Het concept toepassen in de praktijk is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe pak je dat aan? Twee experts geven zeven tips om ermee aan de slag te gaan.
Armoede
hand pakt geld uit portemonnee

Met deze 5 doorbraken willen gemeenten de bestaansonzekerheid indammen

Om te voorkomen dat we in Nederland de toenemende armoede niet weten op te lossen, moet landelijk én lokaal gewerkt worden aan een strategisch plan op het gebied van bestaanszekerheid. Daarnaast heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten nóg vier doorbraken genoemd om de armoede structureel te verminderen.
Langer thuis wonen

De zorgarrangeur: net nieuw en nu al veel kritiek, wat verandert er echt?

Een nieuw fenomeen in de wijk: de zorgarrangeur. Dit is een aparte functionaris die cliënten moet helpen zodat ouderen langer thuis kunnen wonen. Ondanks een geslaagde proef klinken er vanuit het werkveld veel kritische geluiden. Hoe zit dit?