Home Tags Werk en Inkomen

Werk en Inkomen

Integraal werken
1-Samenwerken-iStock.jpg

Beter sturen op integraal werken

De grote belofte van de decentralisaties was het integraal werken. Zorg en ondersteuning dichterbij, minder versnipperd en minder duur. Is dat al realiteit? Hilde van Xanten, senior adviseur sociale zorg bij Movisie: ‘Er zijn nog forse slagen te maken. Met name in de samenwerking tussen de domeinen.’
Wijkteam
regelvrije bijstand

‘Overheid vindt burger in de bijstand berekenend’

Bij de bijstandsverlening staat de corrigerende aanpak van de burger voorop.
VVD en PvdA schaffen zorgtoeslag af per 2014

VVD en PvdA schaffen zorgtoeslag af per 2014

VVD en PvdA willen de zorgtoeslag volledig afschaffen in 2014. De toeslag wordt overbodig op het moment dat de ziektekostenpremies inkomensafhankelijk worden, stellen bronnen rond de kabinetsformatie tegenover het ANP.
Wethouder: De Krom liegt over werkplaatsen

Wethouder: De Krom liegt over werkplaatsen

Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken heeft de Tweede Kamer verkeerde cijfers gepresenteerd over het aan het werk helpen van gehandicapten. Dat stelde de Haagse wethouder Henk Kool (Sociale Zaken) voorafgaand aan de G4-bijeenkomst Werken naar Vermogen die dinsdagmiddag in Den Haag plaatsvindt.
Grote verschillen steden bij hulp aan gewone baan

Grote verschillen steden bij hulp aan gewone baan

Er bestaan grote verschillen tussen steden als het gaat om het aan werk helpen van gehandicapten. Zo slaagt Amsterdam erin om 41 procent van de mensen die in aanmerking komen voor een sociale werkplaats in een 'gewone' baan aan de slag te krijgen. In Rotterdam is dat 28 procent en in Den Haag maar 16 procent.
VNG: salaris sociale werkplaats beperken tot minimumloon

VNG: salaris sociale werkplaats beperken tot minimumloon

Het salaris van nieuwe gehandicapte werknemers van sociale werkplaatsen moet beperkt worden tot 100 procent van het minimumloon. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zei maandag dat dit wettelijk moet worden geregeld om bezuinigingen van het kabinet aan de onderkant van de arbeidsmarkt mogelijk te maken. Nu verdienen mensen in de sociale werkplaats nog gemiddeld 120 à 125 procent van het minimumloon.
Zes miljoen euro bijstandsfraude Rotterdam

Zes miljoen euro bijstandsfraude Rotterdam

In de stad Rotterdam is afgelopen jaar voor 6 miljoen euro aan bijstandsfraude opgespoord. Dat is net zo veel als in 2010. Tevens zijn als gevolg van fraudeonderzoeken 619 uitkeringen beëindigd en 278 uitkeringen verlaagd.
Gezamelijke beoordeling: 'Waarom moeilijk doen als het ook samen kan?'

Gezamelijke beoordeling: ‘Waarom moeilijk doen als het ook samen kan?’

‘Loesje heeft het treffend gezegd’, vindt landelijk projectleider Gezamenlijke Beoordeling Klarie Smit. ‘Twaalf lokale pilots hebben bewezen dat het loont als cliënten met een meervoudige hulpvraag op het gebied van werk, inkomen, zorg en welzijn, een gezamenlijke beoordeling krijgen. De betrokken organisaties zoeken samen met de cliënt naar de beste oplossing.’
'Kabinet blind voor gevolgen bezuinigingen'

‘Kabinet blind voor gevolgen bezuinigingen’

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit forse kritiek op de bezuinigingsplannen van het kabinet-Rutte. Het kabinet kijkt alleen maar naar de financieel-economische aspecten en ziet de sociale gevolgen over het hoofd. Dat zei SCP-onderzoeker Rob Bijl in een toelichting op het rapport de Sociale Staat van Nederland dat woensdag naar buiten kwam.
Rijk bedacht al eerder alternatief voor bezuinigingen op sociale zekerheid

Rijk bedacht al eerder alternatief voor bezuinigingen op sociale zekerheid

Gemeenten stemmen aanstaande woensdag terecht tegen het voorliggende onderhandelingsakkoord tussen VNG en het Rijk. Ze struikelen over reusachtige ingrepen in de sociale zekerheid. Gemeenten worden in dit bestuursakkoord gedwongen grote bedragen te bezuinigen op re-integratie en het organiseren van zinvol werk voor arbeidsgehandicapten. Terwijl het Rijk zelf een beter alternatief bedacht. Dat stuit echter op politieke blokkades.