Home Tags Welzijnswerk

welzijnswerk

Armoede en Schuldhulpverlening

Steeds meer daklozen in dagopvang van het Leger

Het aantal dak- en thuislozen dat overdag gebruik maakt van de opvang van het Leger des Heils is in vijf jaar tijd (tot en met 2003) met 45 procent gestegen. De daklozen maakten 's nachts echter niet noemenswaardig meer gebruik van de opvang.

Onderzoek naar faillissement Alcides afgerond: Stadsdelen overwegen juridische stappen

Het feitenonderzoek naar de mogelijke oorzaken van het faillissement van de Amsterdamse welzijnsstichting Alcides is afgerond. De conclusies liegen er niet om. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zeeburg concludeert dat Alcides, en in het bijzonder het voormalige lid van de Raad van Bestuur Albert van Wingerden, verwijtbaar heeft gehandeld en overweegt juridische stappen. Ook stadsdeel Zuidoost stelt op basis van het onderzoek dat Alcides een onverantwoord, structureel liquiditeitstekort heeft laten ontstaan en dat door deze gang van zaken het welzijnswerk voor de bewoners in gevaar is gebracht.
Wmo

Zorg 2003: minder regelzucht, meer kwaliteit: Marktwerking in de Bomhoff-doctrine

Een nieuw bekostigingssysteem in de zorg en véél minder regels en wetten. Dat zijn de meest in het oog springende voornemens van het verse kabinet. Het 'nieuwe' beleid wordt weliswaar met toeters en bellen gepresenteerd, maar borduurt veelal voort op maatregelen waar 'Paars' al mee was begonnen. Onder de bewindslieden Bomhoff en Ross-Van Dorp is meer marktwerking en meer vrijheid voor de zorgaanbieders te verwachten.

Welzijn 2003 anticipeert op normen- en waardendebat: Aanpakken en opvoeden

Of het nu om criminele jongeren gaat of verslaafden, om immigranten die te weinig aan hun integratie werken, om steden die te weinig aan veiligheidsbeleid doen of om gemeenten die zich te weinig inspanningen getroosten om werklozen aan het werk te helpen, het nieuwe kabinet gaat ze aanpakken en opvoeden. Dat blijkt uit de welzijnsbegroting voor komend jaar.

Ella Kalsbeek over de mogelijke invoering van gezinscoaches: ‘We moeten de slager niet de chirurg laten spelen’

Sinds het gezinsdrama in 2002 in Roermond, waarbij zes kinderen tijdens een brand om het leven kwamen, wordt volop geëxperimenteerd met de gezinscoach. Eind deze maand worden de eerste resultaten van een tweejarige proef in Limburg bekend gemaakt. PvdA-Kamerlid Ella Kalsbeek vindt de gezinscoach als speciale functie onnodig. In plaats daarvan moet de al bestaande gezinsvoogd de taak krijgen om naast het gezin te staan en de regie over de hulpverlening te voeren. ‘Maar die heeft nu nog onvoldoende bagage.’
Vrijwilligers

Astrid Kuiper van Hallo Buuf!: ‘Steek je hand eens uit in plaats van een vuist te maken’

Astrid Kuiper manifesteert zich sinds tweeënhalf jaar als actieve buurtbewoonster in de Amsterdamse Indische Buurt. Ze trok landelijk de aandacht met acties als Hallo Buuf! en Indische Buurt 2010. Kuiper lijkt de gaten te vullen die de instanties laten vallen en ontpopt zich steeds meer als een vrijwillige emancipatie-, jongeren- en opbouwwerkster in eigen persoon.
Armoede en Schuldhulpverlening
Tentoonstelling ‘Paradijsvogels of zorgwekkende zorgmijders?’: Gekrenkt uit het gewone leven gestapt

Tentoonstelling ‘Paradijsvogels of zorgwekkende zorgmijders?’: Gekrenkt uit het gewone leven gestapt

Als onderdeel van de manifestatie ‘Beeldvorming van buitenbeentjes’ opende Het Dolhuys, museum van de psychiatrie in Haarlem, onlangs de tentoonstelling ‘Paradijsvogels of zorgmijders?’ Een fascinerende tentoonstelling over kluizenaars uit de vorige eeuw die met het normale leven hebben gebroken. ‘Vroeger hadden deze zonderlingen wel een positie als lid van de gemeenschap.’

Welzijnsdirecteuren omarmen WRR-advies over samenwerking met burgers: ‘Er is meer bestuurlijke ongehoorzaamheid nodig’

In het rapport ‘Vertrouwen in de buurt’, dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vlak voor de zomer presenteerde, wordt onder meer een lans gebroken voor versterking van het welzijnswerk. Behalve aan het rapport zelf besteedt Zorg + Welzijn aandacht aan succesvolle buurtinitiatieven waarvan het rapport bol staat. Hoe beoordelen welzijnsdirecteuren de inhoud en de aanbevelingen?
Dementie

Indicatoren voor de sfeer in verpleeg- en verzorgingshuizen: De aai van de zuster

Op geen enkele afdeling van demente bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen is de sfeer goed. Dit bleek althans op de 37 afdelingen die door het Nivel onderzocht werden op de kwaliteit van de zorg. Oorzaken en mogelijkheden voor de sfeer in het verpleeghuis vanuit drie verschillende visies: de directeur, de verzorgende en de vrijwilligster.