Home Tags Welzijnswerk

welzijnswerk

Wmo

Architecten ontvouwen scenario’s voor ontwikkeling zorgvoorzieningen: De woonzorgzone als model voor de toekomst

Vermaatschappelijking, extramuralisering en het scheiden van zorg en wonen stellen nieuwe eisen aan architectuur. Grootschalige gebouwen maken plaats voor kleine clusters in woonbuurten en na het woonzorgcomplex wordt nu gekoerst op de zogeheten woonzorgzone als model voor de toekomst. Gebouwen moeten net zo flexibel en op maat worden als de zorg zelf.
Armoede en Schuldhulpverlening

Architectonische idealen binnen de sociale sector: ‘Dienende functie is belangrijker dan esthetiek’

In hoeverre kunnen architecten hun artistieke ei kwijt in de wereld van de sociale voorzieningen? Zijn de manier van opvang, toezicht en verzorging bepalend voor het beeld of is er veel ruimte voor esthetiek? 'Ik denk niet in beperkingen en concessies,' zegt de Rotterdamse architect Jan Weeda. ‘Maar er mag best meer bouwbudget komen voor de instellingen.’ Over architectuur en idealen in de sectoren zorg en welzijn.

Organisatie bij indicatieorganen na drie jaar nog niet op peil: ‘Met de huidige RIO’s komt het niet meer goed’

Ruim drie jaar na de oprichting van de RIO's, de regionale indicatieorganen voor de zorg, verloopt de zorgtoewijzing nog verre van soepel. Patiëntenverenigingen spreken over ‘organisatorische puinhopen’, de verschillen in werkwijze tussen gemeenten zijn groot en de RIO's zelf klagen over een gebrek aan middelen en onduidelijkheid omtrent bevoegdheden. Wie ziet er nog heil in de RIO's?
LHBT

Omar Nahas over relatie tussen islam en homoseksualiteit: ‘Roze Zaterdag zit er voor moslims nog niet in’

Drie jaar geleden werd de stichting Yoesuf in het leven geroepen met het doel de emancipatie van Nederlandse homoseksuele moslims en lesbische moslima's te bevorderen. Heel voorzichtig laten enkele moslimorganisaties hun diepgewortelde afschuw tegen homoseksualiteit varen. ‘Maar we zijn er nog lang niet,' zegt Omar Nahas van Yoesuf. ‘Veel zal afhangen van moslimhomo's die bereid zijn een voortrekkersrol te vervullen.’

Riagg-medewerkster Marleen Faber over methodes tegen pesten op school: ‘Het is knokken, wegkruipen of aanpakken’

Pesten op school is een serieus probleem. Slachtoffers hebben er vaak nog jarenlang last van. Met een compacte cursus in de zomervakantie vergroot de Riagg Noord-Limburg de weerbaarheid van kinderen die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan. ‘Scholen denken vaak dat de aanpak van pesten extra geld en menskracht vergt, maar het is een mentaliteitskwestie.’
Participatie

Welzijnssector presenteert discussiestuk over de toekomst van de werksoort: ‘Het bevechten van posities’

Omdat op landelijk niveau onduidelijk is welke concrete resultaten het welzijnswerk behaalt, hebben werkgeversorganisatie VOG, het ministerie van VWS en Verdiwel (de vereniging voor directeuren van lokale welzijnsinstellingen) het voortouw genomen voor een discussiestuk over de positie van de welzijnssector. Als gevolg van de decentralisatie van het welzijnsbeleid is het zicht op de ontwikkelingen in de sector afgenomen. In het stuk 'De welzijnssector in beeld' worden de belangrijkste actuele inhoudelijke en organisatorische tendensen en ontwikkelingen in de sector in kaart gebracht. Een samenvatting.
Wmo

LOT-directeur over gebrekkige steun aan mantelzorgers: ‘Voor sommigen dreigt sociale uitsluiting’

Voor de kleine anderhalf miljoen mensen in Nederland die voor een naaste zorgen, kampt een flink deel met financiële problemen en een gebrek aan informatie over bestaande regelingen. De voorzieningen zijn onvoldoende. ‘Daar moet snel verandering in komen als we verwachten dat mantelzorgers hun werk volhouden,’ zegt Arie Ouwerkerk, directeur van de LOT, de landelijke organisatie voor mantelzorgers.
Vrijwilligers
Experimenten moeten invloed van burgers op wijkbudgetten vergroten: Een zak met geld voor bewonersorganisaties

Experimenten moeten invloed van burgers op wijkbudgetten vergroten: Een zak met geld voor bewonersorganisaties

Betekent ècht wijkgericht werken dat bewoners zelf zeggenschap moeten krijgen over de wijkbudgetten? Binnenkort starten vijf experimenten, waar de bewonersorganisaties de regie krijgen over het werk van bijvoorbeeld gemeentelijke diensten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en wijkpolitie in hun wijk. Instanties moeten het heft straks deels uit handen geven. 'Tot voor kort hadden we nul-komma-nul in te brengen.'
Vrijwilligers

Nijmeegse kliniek vraagt vrijwilligers om tbs’ers thuis op te vangen: Een onconventionele poging tot resocialisatie

Vrijwillig een tbs’er in huis nemen tijdens zijn verlof? Veel mensen zullen daar niet aan moeten denken. Sterker nog: ze zullen zich afvragen of de pogingen tot resocialisatie niet te ver zijn doorgeschoten. Toch zoekt de Nijmeegse Pompekliniek, één van de negen tbs-instellingen in Nederland, mensen die bereid zijn een tbs-patient thuis te ontvangen voor een kopje koffie of een maaltijd. ‘Om nou vrijwilligers in te schakelen lijkt mij een risico.’
Vrijwilligers

Welzijnswerk in plattelandsgemeente Helenaveen: Opvangen van verdwenen voorzieningen

Niet alleen grote en middelgrote steden, maar ook plattelandsgemeenten staan steeds vaker in de schijnwerpers van het lokaal sociaal beleid. Het verdwijnen van voorzieningen, vergrijzing, stille armoe en bedrijfssluitingen in de agrarische sector met alle problemen van dien ‘Al twintig jaar diezelfde grammofoonplaat,’ verzucht Hans Elerie van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe. Een portret van het Noord-Brabantse Helenaveen.