Home Tags Welzijnswerk

welzijnswerk

Wmo

Gehandicaptenzorg: meedoen, maar dan wel met veel minder: ‘Garantie van zorg is twijfelachtig’

Het gehandicaptenbeleid is erop gericht iedereen volwaardig te laten meedoen aan de samenleving. Nadruk ligt steeds meer op de eigen verantwoordelijkheid. Delen van de AWBZ-zorg worden overgeheveld naar de gemeente en delen van medische zorg naar de basisverzekering. Tegelijk worden eigen bijdragen ingevoerd en snijdt het ministerie in het ziekenfonds: onder meer fysiotherapie, zelfzorgmiddelen en zittend ziekenvervoer verdwijnen uit het pakket.

Miljoenennota 2004: benadrukken van eigen verantwoordelijkheid: De simpele filosofie achter delegeren

Veel onderwerpen in de begrotingen dateren al van de beleidsvoornemens van vorig jaar, zoals de stelselherziening in de zorg en de gemeentelijke verantwoordelijkheden voor de bijstand. De economische teruggang dwingt er toe hard in de plannen te snijden. Een visie op een nieuwe koers ontbreekt echter in de kabinetsplannen.
Vrijwilligers

Dorpsconciërges gaan een onzekere toekomst tegemoet: De gedaanten van een klussenhulp

Het begon als een project waarbij twee vliegen in één klap werden gevangen. De dorpsconciërge doet klussen die de leefbaarheid in het dorp verbeteren. Tegelijkertijd stel je daarvoor iemand aan in een gesubsidieerde baan. In de toekomst lijkt er geen geld meer te zijn voor de functie. Tenzij de gemeente de dorpsconciërge uit eigen middelen betaalt.

Evelien Tonkens over ‘getemde’ professionals en ‘mondige’ burgers: ‘Marktdenken roept slechtste in beiden op’

Professionals moeten zichzelf bevrijden uit de ‘klauwen van de markt en de bureaucratie’. Dat blijkt uit de nieuwe bundel artikelen ‘Mondige burgers, getemde professionals’ van Tweede Kamerlid Evelien Tonkens (GroenLinks). Vraagsturing vindt Tonkens ‘onzinnig´ en bij een fenomeen als ‘accountability’ plaatst ze vraagtekens. ‘Professionals moet je niet afrekenen op getallen, maar op verhalen.’

Toenemende hulpvraag rondom pesten op het werk: Ziekmakende collega’s

Op pesten op het werk rust een groot taboe. Onderzoeken wijzen uit dat ongeveer vijftien procent van het totaal aan werknemers systematisch vijandig wordt bejegend. Maar er komt nog relatief weinig naar buiten. ‘Wie niet naar collega’s of naar een vertrouwenspersoon stapt, wordt ziek of neemt ontslag.’
Vrijwilligers

Kritiek op vermaatschappelijking in gehandicaptenzorg: Het dogma van integratie

Moet volwaardig burgerschap voor gehandicapten doorgezet worden door in een woonwijk te participeren? Sommige ouders zien hun kinderen opeens wegkwijnen, en willen dat ze op het instellingsterrein blijven. In ieder geval zou er keuzevrijheid moeten zijn. ‘Ik wil mijn kind weer terug in de instelling hebben, maar dat blijkt een moeizame strijd.’
Vrijwilligers

Vrijwilliger neemt jonge vluchteling in de stad op sleeptouw: Een ontspannen welkom

Na het jarenlange verblijf in onder meer asielzoekerscentra hebben vluchtelingen en asielzoekers vaak moeite om in Nederland een bestaan op te bouwen. Ze zijn weinig privacy gewend en hebben nauwelijks contacten. Hoe is deze impasse te doorbreken? Amsterdam bedacht een stedelijk project waarbij ze gekoppeld worden aan een ‘supporter’.

Onderzoeker Liny Bruynzeel (Nyfer) steunt kritisch rapport SCP over effect reïntegratiebeleid: ‘Mensen krijgen pas stimulans als er perspectief is’

Vele miljarden zijn er de afgelopen tien jaar besteedt om werklozen weer aan het werk te krijgen. Maar tot resultaten heeft het nauwelijks geleid, zo blijkt uit een onderzoek van het SCP. Onderzoekster Liny Bruynzeel is daar niet verbaasd over. ‘Je kunt niet even een blik ID-banen opentrekken.’
Armoede en Schuldhulpverlening

Piet Willems, Stichting Aanzet, Den Bosch: ‘Het souterrain van de samenleving in de steigers zetten’

‘Je moet positie kiezen. Ik geloof sterk in bewustwording en dialoog. Dat deed ik al in de jaren zeventig met mensen in de wijk. Je maakt geen instituten, maar netwerken. Het is bewezen dat dat werkt.’
Vrijwilligers

Service Bureau Ouderen, Hellevoetsluis: ‘Vrijwillig, niet vrijblijvend’

Het Service Bureau Ouderen in het Zeeuwse Hellevoetsluis is uit nood geboren. Halverwege de tachtiger jaren bleven steeds meer ouderen langer zelfstandig wonen. Voorzieningen die daarbij nodig waren bestonden in Hellevoetsluis nog niet. Er was geen gecoördineerd ouderenwerk, zoals dat in sommige omliggende gemeenten wel bestond. Een achttal mensen besloot zelf een vrijwilligersorganisatie te starten voor maaltijden aan huis en vervoer voor ouderen en gehandicapten.