Home Tags Veiligheid

veiligheid

Professionalisering

Meer protocollen maken de zorg niet veiliger

'Veiligheid is onderdeel van goede zorg. Maar goede zorg is breder.' Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid onderzocht de zin en onzin van veiligheid en constateerde dat de zorg, welzijnszorg inbegrepen, het punt het bereikt waarop meer protocollen niet voor meer veiligheid zorgen.
Mantelzorg

Blog: En dan belt de politie

Marcel Kolder is blogger bij Zorg+Welzijn
Mijn hart bonkt in mijn keel. Ik worstel me door de honderden toeristen die een stroperige blokkade vormen tussen mijn vrije uitzicht en mijn verdwenen dochter. Hou toch op met die idiote selfiesticks foto’s te maken… Loop door… Mayim is verdwenen. Snap dat dan! Laat me erlangs!
Wijkteam

Blog: Hoeveel kun je vragen van ouders?

Jacqueline Schilling is blogger bij Zorg+Welzijn
Ik volgde een interessante cursus in een jeugdzorgsetting over het waarborgen van de veiligheid van kinderen .Ik leerde er veel mooie en nuttige dingen. Vanuit mijn ouderschapsblik viel me echter wel iets op: we verwachten soms wel erg veel van ouders.
Transformatie

Hoe waarborg je de veiligheid van sociaal professionals?

Veel meer dan voor de sociale transitie komen medewerkers van welzijnsorganisaties, gemeenten en sociale teams bij mensen thuis. Johan Brongers: ‘Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de veiligheid van professionals.’
Wijkteam

Meer aandacht nodig voor positieve veiligheid in de wijk

In het dagelijks taalgebruik wordt het woord veiligheid bijna altijd negatief uitgelegd. Vraag iemand naar ‘veiligheid’ en hij zal het hebben over criminaliteit en overlast. Maar veiligheid is meer dan dat. Marc Schuilenburg: ‘Veiligheid gaat ook over geborgenheid, je ergens thuis voelen, zorg en vertrouwen. Over sociale cohesie dus.'

Blog: Wie de schoen past

Jacqueline-Schilling-EPI.jpg
Om plezier te hebben van je schoenen, is het belangrijk dat ze je passen. Zo is het ook met sociaal professionals. Pas jij bij de cliënt en zijn hulpvraag? Of ben je vanuit je expertise een maatje te groot of te klein?
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Vier deskundigen over: Zet niet het slachtoffer, maar de dader uit huis

De VVD zegt in haar verkiezingsprogramma dat bij kindermishandeling de dader uit huis moet worden geplaatst in plaats van het kind. Het is onrechtvaardig om het kind uit zijn vertrouwde omgeving te halen. Goed plan?

Inspectie adviseert meer regels voor gezinshuizen

Jeugdhulp
De Inspectie Jeugdzorg heeft toezicht uitgevoerd bij 10 gezinshuizen.
Wijkteam

Briefadres moet vrouwen in opvang veilig houden

De persoonlijke gegevens van ernstig bedreigde vrouwen in de vrouwenopvang mogen niet bekend worden.
Wijkteam

Vrijwilligersorganisaties zien af van VOG

VOG voor vrijwilligers
De Verklaring Omtrent Gedrag wordt te duur voor veel organisaties die met vrijwilligers werken.