Home Tags Suïcide

suïcide

Haags project doorbreekt taboe bij allochtonen op suïcide: Beteugelen van extreme stress

Nadat onderzoeken uitwezen dat de zelfmoordneiging onder allochtone jongeren relatief groot is, wordt links en rechts ingezet op het bespreekbaar maken hiervan. Belangrijk onderdeel is de begeleiding van de achterliggende psychosociale problemen. In Den Haag zijn netwerken ontstaan van scholen, hulpverleners en migranten om het probleem meester te worden.

Rob Jonquière over de artsenpraktijk rondom euthanasie: ‘Geen arts wil dat de patiënt aan zijn naald sterft

‘Veel artsen passen euthanasie ten onrechte niet toe,’ zegt Rob Jonquière, directeur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Begin februari presenteerde de NVVE een boek met interviews waar dit uit blijkt. Emotionele weerstand speelt de arts parten. Vaak komt pijnbestrijding in plaats van euthanasie. ‘Een natuurlijke dood is voor de arts minder beladen.’

Rapport inspectie leidt tot aanpassen separeerbeleid in psychiatrie: De cel van de angst

Begin dit jaar concludeerde de inspectie voor de gezondheidszorg dat het separeerbeleid van de meeste psychiatrische ziekenhuizenniet goed is. Ook vragen psychiaters en verpleegkundigen zich steeds meer af hoe humaan het opsluiten van patiënten eigenlijk is. Inmiddels hebben twaalf psychiatrische ziekenhuizen hun separeerbeleid tegen het licht gehouden. ‘Er zijn betere alternatieven om escalatie te voorkomen.’

Jolanda Soethout, initiatiefneemster van bezinningshuis Het Klaverblad: ‘Praat net zo over zelfdoding als over een voetbalwedstrijd’

Jolanda Soethout deed 23 pogingen tot zelfdoding. Totdat ze actief werd bij het Cliëntenbelangenbureau van de GGZ Eindhoven. Haar doodswens veranderende in het besef dat ze geen levenswens had. Dat inzicht vormt de basis het ‘bezinningshuis’ voor mensen met een doodswens, Het Klaverblad, dat in september in Eindhoven van start gaat.

Nationaal Actieplan Suïcidepreventie nadert zijn voltooiing. Het mysterie van de doodswens

Het bespreken van zelfmoordgedachten werkt heilzaam, zo is de ervaring van Stichting Ex6 en de Depressie Stichting. Beide organisaties zijn betrokken bij het Nationaal Actieplan Suïcidepreventie, dat dit najaar wordt aangeboden aan de politiek. Opvallende punten zijn de beveiliging van de 'hot spots' en het afbreken van de muren tussen de gezondheidszorg en de sociale omgeving.

Schrijver/schilder Rogi Wieg blikt terug op psychiatrisch verleden: ‘Ook al pleeg je zelfmoord, we nemen je niet op’

Schrijver en schilder Rogi Wieg kondigde begin 2001 publiekelijk zijn zelfmoord aan. Uiteindelijk overleefde hij een zware depressie (‘major depression’) en drie zelfmoordpogingen. Wieg stuitte vaak op onbegrip en ondervond aan den lijve waarin de psychiatrie in gebreke blijft. Zijn ervaringen schreef hij op in zijn nieuwste roman ‘Kameraad scheermes’.

Erik Jan de Wilde van GGD Rotterdam over stijging zelfdodingen: ‘Problemen in gezin verhogen kans op zelfmoord’

Zelfdoding is in Nederland onder dertigers doodsoorzaak nummer één geworden, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek over het jaar 2000. Bij de twintigers komt dit op de tweede plaats. Gaat het wel goed met de jeugd? Erik Jan de Wilde, hoofd onderzoek sector jeugd van de GGD in Rotterdam, vindt dat er meer aandacht moet komen voor emotionele problemen van jongeren.

Jan Hilarius, adviseur van Stichting De Einder, over hulp bij zelfdoding: ‘Mensen kunnen ook zelf met een dosis valium de zee in lopen’

De Groningse rechtbank heeft zelfdodingsconsulent Willem Muns vrijgesproken. Hij zou hulp bij zelfdoding hebben verleend bij een 81-jarige vrouw. De rechter vond het niet terecht dat alleen de hulpverlener werd vervolgd, terwijl er zeker vijf personen bij de dood van de vrouw waren. De rechter heeft zich niet uitgesproken over wat er nu wel en niet onder strafbare hulp bij zelfdoding valt. Jan Hilarius van Stichting De Einder doet dat wel. 'Altijd handjes thuis houden'.

Jan Hilarius, adviseur van Stichting De Einder, over hulp bij zelfdoding: ‘Mensen kunnen ook zelf met een dosis valium de zee in lopen’

De Groningse rechtbank heeft zelfdodingsconsulent Willem Muns vrijgesproken. Hij zou hulp bij zelfdoding hebben verleend bij een 81-jarige vrouw. De rechter vond het niet terecht dat alleen de hulpverlener werd vervolgd, terwijl er zeker vijf personen bij de dood van de vrouw waren. De rechter heeft zich niet uitgesproken over wat er nu wel en niet onder strafbare hulp bij zelfdoding valt. Jan Hilarius van Stichting De Einder doet dat wel. 'Altijd handjes thuis houden'.

Onderwijstrainer Jan Ruigrok over het voorkomen van zelfdoding bij jongeren: ‘Belangstelling voor een kind, dààr gaat het om’

Scholen krijgen regelmatig te maken met zelfdoding van een leerling. Hier liggen vaak depressies aan ten grondslag. Is er een taak weggelegd voor leerkrachten om deze zelfdodingen te voorkomen? 'Ja,' zegt onderwijstrainer Jan Ruigrok. 'Maar vaak stellen ze zich terughoudend op, omdat ze bang zin dat ze de jongeren op een idee brengen.