Home Tags Sociaal domein

sociaal domein

Transformatie
Sociale Domein

‘Bezuiniging in het sociale domein is gehaald’

Door korting op de prijs voor zorg en ondersteuning hebben de gemeenten hun bezuinigingsdoelstelling gehaald. Dat zegt de Transitiecommissie Sociaal Domein.
Zelfredzaamheid
Met de zelfredzaamheid is het niet altijd rooskleurig gesteld als de overheid wil doen geloven

Wat zijn de gevolgen van de decentralisatie?

Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking heeft te maken met situaties waarin hulp van naasten of van professionals nodig is. Bureau I&O Research onderzoekt in samenwerking met Zorg+Welzijn wat de gevolgen zijn van de decentralisaties.
Wijkteam
‘Ik heb als opbouwwerker een nieuw beroep’

‘Ik heb als opbouwwerker een nieuw beroep’

Touria Slimane is sinds een jaar opbouwwerker in het sociaal wijkteam van Haarlem-Zuid. Haar team vormt de ogen en oren van de buurt. Als ze signalen krijgt dat er bij buurtbewoners iets aan de hand is, gaat Touria eropaf en maakt contact. ‘Ik heb wel een nieuw beroep, vind ik.
Jeugdhulp
‘Nieuwe bezuinigingen jeugdzorg in 2015’

‘Nieuwe bezuinigingen jeugdzorg in 2015’

Bij de transitie van de Jeugdzorg is de nieuwe manier van werken naar de achtergrond gedrongen
Ontslag jeugdwerkers door buurtteams

Ontslag jeugdwerkers door buurtteams

In Utrecht verliezen ruim 50 van de 64 medewerkers van jeugdhulporganisatie JES 030 hun baan bij de invoering van de nieuwe buurtteams. Slechts 11 medewerkers zijn aangenomen door de nieuwe stichting: Buurtteamorganisatie Jeugd & Gezin. ‘Er hebben zo’n 600 mensen gesolliciteerd op 60 vacatures.’
Wmo
Sociale wijkteams vervallen in oude werkwijze

Sociale wijkteams vervallen in oude werkwijze

Professionals in sociale wijkteams vervallen in de oude werkwijze van “zorgen voor” in plaats van versterking van de eigen kracht van burgers. Dat blijkt uit het onderzoek van de Universiteit Twente naar de vormgeving van het sociale wijkteam. Van duidelijke organisatie en taken is geen sprake: ‘Sociale wijkteams zij er in alle soorten en maten.’
Vijf aanbevelingen voor volwaardig sociaal werk

Vijf aanbevelingen voor volwaardig sociaal werk

Sociaal Werkers zullen de komende jaren zichzelf moeten ontwikkelen. Gemeenten moeten meer eisen stellen aan de kwaliteit van het sociaal werk. De Gezondheidsraad doet in het maandag 15 september verschenen advies vijf aanbevelingen om het sociaal werk te verbeteren.
Wijkteam
6 tips om te innoveren in het sociaal domein

6 tips om te innoveren in het sociaal domein

Onlangs woonde mijn collega een wijkteamoverleg bij. Dit team zat nog in de opstartfase en kwam bij elkaar om een ‘innoverende’ werkwijze te ontwikkelen voor de ondersteuning van bewoners. Het overleg verliep chaotisch. Op een gegeven moment riep maatschappelijk werker Sjaak uit het niets: ‘De gemeente wil dat we innovatief gaan werken, laten we een kookgroep beginnen.’ ‘O ja, leuk idee, moeten we doen!’, riepen de anderen.
Wijkteam
‘Zorgverzekeraars splitsen wijkverpleging op’

‘Zorgverzekeraars splitsen wijkverpleging op’

Er dreigen twee soorten wijkverpleegkundigen te komen: een voor de directe zorgverlening en een voor het regelwerk. Dat komt door de manier waarop zorgverzekeraars de wijkverpleegkundige zorg inkopen. Van de brede invulling van de taak van wijkverpleegkundige lijkt niets terecht te komen.
Wijkteam
‘Te weinig wijkverpleegkundigen opgeleid voor indiceren’

‘Te weinig wijkverpleegkundigen opgeleid voor indiceren’

Er zijn onvoldoende masterverpleegkundigen die de nieuwe zorg kunnen indiceren en organiseren. Dat is een van de ‘grote zorgen’ die de patiëntenkoepel NPCF in een brandbrief aan staatssecretaris Van Rijn aan de orde stelt: ‘We zien de wrange effecten van enorme bezuinigingen, maar niet het begin van innovatie van de zorg.’