Home Tags Schulden

schulden

Armoede en Schuldhulpverlening

Hoe de Sociale Verzekeringsbank schulden aanpakt

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wil een bijdrage leveren aan de aanpak van schulden. De SVB zoekt actief contact met partners in de keten om klanten beter van dienst te kunnen zijn. Bijvoorbeeld met de gemeente Groningen, in de pilot vroegsignalering van problematische schulden bij klanten.
Armoede en Schuldhulpverlening

Online platform in de maak voor vragen over schulden en om slim te verwijzen

Onderzoek wijst uit dat het aantal huishoudens met problematische schulden groot is. Een aanzienlijk deel van deze huishoudens is onzichtbaar, vindt de weg niet naar schuldhulpverlening of valt al snel weer uit. Hoe krijgen we deze mensen beter in beeld? En het belangrijkste, hoe leiden we ze naar de juiste hulp?
Armoede en Schuldhulpverlening

Het keukentafelgesprek: ‘Sociaal werkers zijn meer gevers dan vragers’

'Sociaal werkers zijn meer gevers dan vragers'
'Ik ben in Suriname geboren. Mijn vader was daar rechercheur, een man van aanzien, die mij leerde: je moet uitblinken, hogerop in het leven. Zo zag ik mezelf ook. Ik zou een geweldige carrière hebben. Het veranderde toen mijn dochter Sienna werd geboren met een meervoudige verstandelijke beperking.'
Armoede en Schuldhulpverlening

Beslag op bankrekening bij schulden snel opheffen

Wie schulden heeft hoeft niet direct te vrezen voor beslaglegging door de schuldeiser van al het geld op de bankrekening. Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft daarvoor een wetsvoorstel naar betrokken instanties gestuurd voor advies. Het doel is dat mensen met problematische schulden ook nog geld overhouden om te leven.
Armoede en Schuldhulpverlening

Starten met een schone lei na schulden? ‘Dat kan nu niet’

Starten met een schone lei na schulden? ‘Dat kan nu niet’
Ondanks alle maatschappelijke aandacht die de schuldenproblematiek krijgt en de inspanningen die door velen worden verricht om mensen met schulden te helpen, zijn de resultaten van schuldhulp onvoldoende. Dat stelt docent saneringsrecht Arnoud Noordam.
Armoede en Schuldhulpverlening

Er is meer nodig om schuldenproblematiek écht aan te kunnen pakken

Er is meer nodig om schuldenproblematiek écht aan te kunnen pakken
Sociaal Werk Nederland heeft, samen met partners in de schuldenproblematiek, een brief gestuurd naar de Tweede Kamer om de aandacht te vestigen op vijf hoofdpunten om schulden aan te pakken. 'In het regeerakkoord toont het kabinet een indrukwekkende ambitie om de schuldenproblematiek aan te pakken. Maar om echt verschil te kunnen maken, is er meer nodig’
Armoede en Schuldhulpverlening

Vereenvoudig het regeldoolhof bij schulden

Als de minnelijke of gemeentelijke schuldhulp niet binnen afzienbare tijd tot een oplossing van de problematiek leidt, zouden gemeenten sneller moeten koersen op wettelijke schuldsanering. Op termijn is één wettelijk geïntegreerd traject wenselijk, waarbij schuldhulp en schuldsanering hand in hand gaan.
Armoede en Schuldhulpverlening

Blog: Stop met dweilen en doe de kraan dicht

Christine Kuiper is adviseur Sociale Innovatie bij Movisie
Armoede en schulden staan nu al een paar jaar hoog op de agenda. Toch nemen ze onvoldoende af. Sterker nog, ze nemen zelfs toe. Hoe gaan we dit taaie vraagstuk tackelen?
Armoede en Schuldhulpverlening

Gemeenten in de regierol bij schuldhulpverlening en bewindvoering

Aanpakken schuldhulpverlening moet sneller en beter
Beschermingsbewind kostte de Nederlandse gemeenten in 2013 55 miljoen en in 2015 115 miljoen euro. De cijfers voor 2017-2018 zijn nog niet bekend, maar het beschermingsbewind trekt een zware wissel op het budget voor bijzondere bijstand. Hoe kunnen gemeenten de regie pakken?
Armoede en Schuldhulpverlening

Sociaal professional: verleid mensen met taal aan de slag te gaan

Laaggeletterdheid kost de samenleving ruim 1 miljard euro.
Laaggeletterdheid kost de samenleving ruim 1 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van PricewaterhouseCoopers in opdracht van de Stichting Lezen & Schrijven. Er is een duidelijke relatie tussen laaggeletterdheid en armoede. ‘Professionals in het wijkteam zijn cruciaal om laaggeletterdheid te herkennen.’