Home Tags Schulden

schulden

Armoede en Schuldhulpverlening

Sociaal professional: verleid mensen met taal aan de slag te gaan

Laaggeletterdheid kost de samenleving ruim 1 miljard euro.
Laaggeletterdheid kost de samenleving ruim 1 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van PricewaterhouseCoopers in opdracht van de Stichting Lezen & Schrijven. Er is een duidelijke relatie tussen laaggeletterdheid en armoede. ‘Professionals in het wijkteam zijn cruciaal om laaggeletterdheid te herkennen.’
Armoede en Schuldhulpverlening

Satcha Maduro: ‘Uit de schulden komen? Ga hardlopen!’

Ze heeft nog 4 maanden te gaan, dan is ze schuldenvrij. Satcha Maduro heeft inmiddels een coaching bedrijf voor sociale professionals opgebouwd. ‘Ik moest eerst de bodem raken om uit de financiële en psychische problemen te komen. Hardlopen heeft mij de energie gegeven mijn problemen aan te pakken en mijn leven leuker te maken.’
Armoede en Schuldhulpverlening

De deurwaarder als kennispartner voor het sociaal domein

De deurwaarder als kennispartner voor het sociaal domein
De incassosector komt regelmatig negatief in de publiciteit. Dit eenzijdige beeld gaat echter voorbij aan innovatieve ontwikkelingen in de sector. Hoe zien die trends en ontwikkelingen eruit? En hoe kunnen gemeenten sociale organisaties effectiever samenwerken met incassopartners?
Armoede en Schuldhulpverlening

Gemeente moet regie nemen in aanpak armoede en schulden

Wat werkt in aanpak armoede en schulden?
Er zijn zo veel aanpakken van armoede en schulden, welke werkt nu echt? Op die praktische vraag zocht Movisie-adviseur Christine Kuiper een antwoord. ‘Je kunt zeggen: “Het zijn fraudeurs” als mensen zich niet aan de complexe regels houden, of hen helpen de formulieren in te vullen.’
Armoede en Schuldhulpverlening

Gemeenten in de regierol bij schuldhulpverlening en bewindvoering

Beschermingsbewind kostte de gemeenten in 2013 55 miljoen en in 2015 115 miljoen euro. 1 De cijfers voor 2017-2018 zijn nog niet bekend, maar het beschermingsbewind trekt een zware wissel op het budget voor bijzondere bijstand. Hoe pak je als gemeente de regie?
Armoede en Schuldhulpverlening

De deurwaarder als kennispartner voor gemeenten

De incassosector komt regelmatig negatief in de publiciteit. Dit eenzijdige beeld gaat echter voorbij aan innovatieve ontwikkelingen in de sector. Hoe zien die trends en ontwikkelingen eruit? En hoe kunnen gemeenten effectiever samenwerken met incassopartners? De sleutels liggen bij vroegsignalering en werken aan duurzame oplossingen.
Armoede en Schuldhulpverlening

Redactioneel: 80 jaar Sociaal Bestek!

Waar moet je dan beginnen? Ik heb persoonlijk in ieder geval deze 80 jaar niet volledig meegemaakt, maar zie wel één van de belangrijkste bewegingen in die 80 jaar in de sociale zekerheid terugkomen: de verschuiving van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving.
Armoede en Schuldhulpverlening

Geen pappen en nathouden: Schuldenoffensief Tilburg zet zwaar geschut in

Het Tilburgse college komt met een waar Schuldenoffensief. Preventie, vroegsignalering en aanpak van (on-)oplosbare schulden zijn de komende drie jaar speerpunten. Ook als juridische onmogelijkheden in de weg lijken te staan. Wethouder Hans Kokke en manager schuldhulpverlening Joke de Kock vertellen.
Armoede en Schuldhulpverlening

Meten en delen is cruciaal voor vroegsignalering

Bijna één op de vijf Nederlandse huishoudens heeft problematische schulden of een risico daarop. De kosten van schuldenproblematiek zijn groot. Zowel voor de maatschappij als voor het individu. Hoe eerder burgers met financiële problemen worden geholpen, hoe beter. Toch melden zij zich pas vijf jaar na het ontstaan van de eerste schuld bij schulden.
Armoede en Schuldhulpverlening

‘Onorthodoxe’ maatregelen om schuldenproblematiek te verminderen

Dat slechts een klein deel van het aantal mensen dat schulden heeft in beeld komt bij hulpverleners, is bekend. Maar wat kun je doen om ook die andere mensen te bereiken? De gemeente Tilburg hoopt hier met het Schuldenoffensief een stap in te zetten.