Home Tags Richtlijnen en protocollen

richtlijnen en protocollen

Wmo
Noord-Holland: Protocol Ouderenmishandeling

Noord-Holland: Protocol Ouderenmishandeling

Eén op de twintig 65-plussers is jaarlijks het slachtoffer van mishandeling. De Noord-Hollandse Advies- en Steun-punten Huiselijk Geweld (ASHG’s) stelden een gezamenlijk signalerings- en meldprotocol op. Provinciaal kenniscentrum PRIMOnh ontwikkelde in opdracht van de ASHG’s het protocol Ouderenmishandeling.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik
Noord-Holland ontwikkelt Protocol Ouderenmishandeling

Noord-Holland ontwikkelt Protocol Ouderenmishandeling

Eén op de twintig 65 plussers is jaarlijks het slachtoffer van mishandeling. De Noord-Hollandse Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG’s) kiezen voor een gemeenschappelijke aanpak. Provinciaal kenniscentrum PRIMOnh ontwikkelde in hun opdracht het Protocol Ouderenmishandeling.
Geen protocollen maar meer tijd

Geen protocollen maar meer tijd

De afgelopen weken heb ik twee interessante bijeenkomsten bezocht. De eerste was de Manifestatie Buurtallianties “Er Op Af”. De centrale vraag was hoe je mensen in complexe situaties het beste kunt bereiken en helpen. De tweede bijeenkomst was De Projectencarrousel naar aanleiding van het boek “De Projectencaroussel ontleed, het rendement van Zalmgedrag” door Daniël Giltay Veth.
Protocol lost problemen jeugd-ggz niet op

Protocol lost problemen jeugd-ggz niet op

Gebrekkige samenwerking tussen bureaus jeugdzorg en de jeugd-ggz leidt tot lange wachttijden en ontoereikende behandeling. Dat constateren de inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg in een gezamenlijk rapport. Een protocol moet de samenwerking verbeteren. Maar volgens de MOgroep biedt het geen oplossing voor twee andere fundamentele problemen: de gescheiden financiering en de grote instroom van ggz-jeugd via de huisarts.

Op zoek naar ingrediënten voor goede verpleeghuiszorg: Buiten het protocol om

De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil protocollen in de verpleeghuiszorg om minimale zorg te garanderen. Maar wat vinden de manager, het personeel en de cliëntenraad een basis voor goede zorg? Zorg + Welzijn ging op zoek naar wat nodig is voor goede zorg, vanuit de invalshoek van de manager, het personeel en de cliëntenraad. Volgens hen moet niet het budget, niet de protocollen, maar een duidelijke en door iedereen gedragen visie op zorg centraal staan.

‘De hulpverlening is veel te indirect. Echt een schande.’ Margalith Kleijwegt over de ‘Onzichtbare ouders’ van Amsterdam-West.

Er is een groeiende kloof tussen allochtone gezinnen en het onderwijs, de hulpverlening en de rest van de maatschappij. Dat constateert journaliste Margalith Kleijwegt. Deze week presenteert ze haar boek ‘Onzichtbare ouders’ in wijkcentrum Eigenwijks. Dit is het buurtcentrum in Amsterdam-West waar Mohammed B. - de moordenaar van Theo van Gogh - als vrijwilliger werkte. ‘Hulpverleners praten alleen nog over protocollen. In de versnipperaar ermee.’

Protocol Wet Voorzieningen Gehandicapten heeft nauwelijks effect: Gemeenten houden geld WVG in eigen zak

Chronisch zieken en gehandicapten krijgen niet de voorzieningen waar ze recht op hebben. Daarnaast komen gemeenten hun plichten voor gehandicapten en chronisch zieken niet na. Dat blijkt uit een onderzoek van het Meldpunt WVG-protocol van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad). Ook blijkt dat gemeenten zelfs 182 miljoen euro hebben bespaard op de Wet Voorzieningen Gehandicapten.
Wmo

Ggz-cliënten trainen hun hulpverleners in respectvolle bejegening: ‘Tsja, het is zeer ernstig met u’

Hulpverleners zitten vaak vast aan de richtlijnen van hun organisatie. Protocollen en financiën bepalen hun gedrag, de beleving van de cliënt komt op de tweede plaats. Om die verhouding om te keren geven Eindhovense ggz-cliënten hun zorgverleners een cursus waarin ze vertellen wat goede zorg voor hen inhoudt. En wat niet: 'De psychiater praatte me alleen maar verder de put in'