Home Tags Participatiewet

Participatiewet

Wijkteam
Wat staat jou te wachten in 2015?

Wat staat jou te wachten in 2015?

Wat kunnen we verwachten in 2015? Een overzicht.
Participatie
Verkeerde handicap voor quotum Participatiewet

Verkeerde handicap voor quotum Participatiewet

De komende jaren moeten werkgevers 125.000 gehandicapten aan het werk te helpen. Een quotum voor de werkgevers zou voor zo’n 140.000 gehandicapten met een middelbare of hoge opleiding juist een grotere afstand tot de arbeidsmarkt betekenen, stelt de Correspondent.
Wijkteam
Opbouwwerker als smeerolie

Opbouwwerker als smeerolie

Onlangs hadden wij het in een teamvergadering over hoe we rapporteren en hoe we onze uren verantwoorden. Mijn gemiddelde werkweek: twaalf uur flexibele begeleiding nieuwe buurtgroepen, drie uur informatie, vier uur begeleiding bestaande buurtgroepen, twee uur teamvergadering, één uur netwerk.
Wet- en regelgeving
Arbeidsbeperking is uitdaging voor ondernemer

Arbeidsbeperking is uitdaging voor ondernemer

De Participatiewet komt eraan, de sociale werkvoorziening wordt afgebouwd en gemeenten krijgen meer te zeggen op de arbeidsmarkt. De overheid verwacht dat meer bedrijven sociaal gaan ondernemen. Echter, Nederland kent nog maar weinig succesverhalen op dit terrein.
Wet- en regelgeving
Gemeenten geen zicht op werk voor ggz-cliënt

Gemeenten geen zicht op werk voor ggz-cliënt

Te weinig kennis over de doelgroep en geen zicht op arbeidsmogelijkheden voor mensen met psychische problemen. Dat zijn twee belangrijke conclusies uit de tussenrapportage van het Landelijk platform ggz over arbeidsparticipatie van ggz-cliënten.
Participatie
Ex-delinquenten en verslaafden minste kans op werk

Ex-delinquenten en verslaafden minste kans op werk

Mensen met een verslavingsachtergrond en ex-gedetineerden worden door een werkgever het minst gemakkelijk geaccepteerd als werknemer dan andere mensen met een arbeidsbeperking. Een onderzoek van Start Foundation geeft gemeenten inzicht in het succes van plaatsing van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt.
Participatie
Arme regio's meer geld voor participatie

Arme regio’s meer geld voor participatie

Zwakke regio's kunnen straks rekenen op een groter deel van het budget voor hulp aan arbeidsgehandicapten. Staatssecretaris Jetta Klijnsma wil rekening houden met de regionale arbeidsmarkt en het aantal mensen met een arbeidsbeperking in een gebied.
Participatie
‘Arbeidsmarkt onhaalbaar voor mensen met beperking’

‘Arbeidsmarkt onhaalbaar voor mensen met beperking’

‘We zeggen “ga werken” tegen een groep die dat niet zelfstandig kan.’ Idioot eigenlijk, vindt hoogleraar Inclusieve Arbeidsorganisaties Frans Nijhuis. De Participatiewet is gedoemd te mislukken, vreest hij, tenzij werkgevers goede ondersteuning krijgen en we de inhoud van functies anders gaan indelen.
Participatie
Wat wil de overheid met de Participatiewet?

Wat wil de overheid met de Participatiewet?

Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben.
De nieuwe zorg-apartheid

De nieuwe zorg-apartheid

Bij de vaststelling van het zorgakkoord door kabinet en gedoogpartijen is een nieuwe vorm van apartheid ontstaan. En dit keer niet gebaseerd op ras of geloof, maar op basis van je handicap, je beperking. Apartheid is het Afrikaner woord voor "isolement".