Home Tags Participatiewet

Participatiewet

Wet- en regelgeving
Arbeidsbeperking is uitdaging voor ondernemer

Arbeidsbeperking is uitdaging voor ondernemer

De Participatiewet komt eraan, de sociale werkvoorziening wordt afgebouwd en gemeenten krijgen meer te zeggen op de arbeidsmarkt. De overheid verwacht dat meer bedrijven sociaal gaan ondernemen. Echter, Nederland kent nog maar weinig succesverhalen op dit terrein.
Wet- en regelgeving
Gemeenten geen zicht op werk voor ggz-cliënt

Gemeenten geen zicht op werk voor ggz-cliënt

Te weinig kennis over de doelgroep en geen zicht op arbeidsmogelijkheden voor mensen met psychische problemen. Dat zijn twee belangrijke conclusies uit de tussenrapportage van het Landelijk platform ggz over arbeidsparticipatie van ggz-cliënten.
Participatie
Ex-delinquenten en verslaafden minste kans op werk

Ex-delinquenten en verslaafden minste kans op werk

Mensen met een verslavingsachtergrond en ex-gedetineerden worden door een werkgever het minst gemakkelijk geaccepteerd als werknemer dan andere mensen met een arbeidsbeperking. Een onderzoek van Start Foundation geeft gemeenten inzicht in het succes van plaatsing van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt.
Participatie
Arme regio's meer geld voor participatie

Arme regio’s meer geld voor participatie

Zwakke regio's kunnen straks rekenen op een groter deel van het budget voor hulp aan arbeidsgehandicapten. Staatssecretaris Jetta Klijnsma wil rekening houden met de regionale arbeidsmarkt en het aantal mensen met een arbeidsbeperking in een gebied.
Participatie
‘Arbeidsmarkt onhaalbaar voor mensen met beperking’

‘Arbeidsmarkt onhaalbaar voor mensen met beperking’

‘We zeggen “ga werken” tegen een groep die dat niet zelfstandig kan.’ Idioot eigenlijk, vindt hoogleraar Inclusieve Arbeidsorganisaties Frans Nijhuis. De Participatiewet is gedoemd te mislukken, vreest hij, tenzij werkgevers goede ondersteuning krijgen en we de inhoud van functies anders gaan indelen.
Participatie
Wat wil de overheid met de Participatiewet?

Wat wil de overheid met de Participatiewet?

Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben.
De nieuwe zorg-apartheid

De nieuwe zorg-apartheid

Bij de vaststelling van het zorgakkoord door kabinet en gedoogpartijen is een nieuwe vorm van apartheid ontstaan. En dit keer niet gebaseerd op ras of geloof, maar op basis van je handicap, je beperking. Apartheid is het Afrikaner woord voor "isolement".
Wet- en regelgeving
Gas geven of remmen?

Gas geven of remmen?

Moeten we doorstoten en per 1 januari 2015 de AWBZ-taken overhevelen naar gemeenten of gaan we het een jaar uitstellen? Om mij heen hoor ik een voorkeur voor uitstel en dus voor meer voorbereidingstijd. Er is meer tijd nodig om te experimenteren met nieuwe zorgconstructies en met moderne manieren van cliëntenparticipatie.
Participatie
Gehandicaptenzorg blij met aanpassing Participatiewet

Gehandicaptenzorg blij met aanpassing Participatiewet

Een zachte landing voor Wajongers, garantiebanen voor alle groepen arbeidsgehandicapten en een pilot om de eventuele problemen met de integrale aanpak door gemeenten te onderzoeken. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is tevreden.
Wet- en regelgeving
Werknemers van de sociale werkvoorziening willen er bij Klijnsma op aandringen dat zij arbeidsgehandicapten een eerlijke kans geeft op koopkracht en banen.

Arme regio’s krijgen meer geld voor Participatiewet

Arme regio's als Oost-Groningen, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen kunnen rekenen op een groter deel van het budget voor hulp aan arbeidsgehandicapten. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft dat woensdag in de Tweede Kamer gezegd. Ze kwam daarmee tegemoet aan de wens van vrijwel alle fracties.