Home Tags Ouderenmishandeling

ouderenmishandeling

Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Opinie: Toenemende afhankelijkheid maakt ouderen extra kwetsbaar

Ouderenmishandeling is niet uitzonderlijk
Veel ouderen die het slachtoffer worden van misbruik en mishandeling zijn wilsbekwaam en sterk afhankelijk van degenen die hen mishandelen. De aanpak van ouderenmishandeling vergt dan ook niet alleen veel en specialistische kennis, maar ook creativiteit. Het is nodig om buiten de gebaande paden te gaan.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Je hoort ze niet, dan zal het wel goed zijn met oudere migranten’

Het onderwerp ouderenmishandeling is onder oudere migranten nog niet verder gekomen dan bewustwording. ‘Het zou mooi zijn als professionals weten wat ze moeten doen om mishandeling te signaleren onder migrantenouderen’, zegt Jeanny Vreeswijk van NOOM – Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten. ‘Je moet wel een vertrouwensband opbouwen.’
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

THEMA ‘Het begint met twee pakken melk’

‘De aanpak van ouderenmishandeling is nog maar net begonnen’, zegt Trudy Jacobs van het Radboudumc. Volgens haar is nog een lange weg te gaan.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Meer geld maar weinig kennis over ouderenmishandeling

1 op de 20 thuiswonende ouderen krijgt te maken met ouderenmishandeling
Uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 67 meldingen zijn binnengekomen over vermoedens van ouderenmishandeling door professionals tussen 2011 en 2014. ‘Het topje van de ijsberg’, zegt Nico van Oosten van Movisie. Andere onderzoeken laten heel andere cijfers zien.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Drie vragen aan…

‘Actuele kennis op dit onderwerp ontbrak. Natuurlijk is bekend hoeveel meldingen er binnenkomen bij Veilig Thuis en de politie, maar je weet dat dat slechts het topje van de ijsberg is. Het was nodig om beter in beeld te krijgen hoe groot het probleem is. Wij hebben daarom een uitgebreid onderzoek gedaan waar ruim duizend 65plussers aan meewerkten.’
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Afgelopen jaar 62.000 ouderen mishandeld: ‘Dit is slechts de ondergrens’

1 op de 20 thuiswonende ouderen krijgt te maken met ouderenmishandeling
Uit onderzoek van Regioplan blijkt dat één op de vijf thuiswonende ouderen te maken heeft gehad met een vorm van ouderenmishandeling. Onderzoeker Maartje Timmermans: ‘We denken dat het werkelijke cijfer hoger ligt.’
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Doe niet alsof ouderenmishandeling uitzonderlijk is’

Ouderenmishandeling is niet uitzonderlijk
Het Actieplan Ouderen in veilige handen heeft gezorgd voor een extra impuls in de aanpak van ouderenmishandeling. Toch is er nog een weg te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Regioplan en de HvA. ‘Op cruciale punten is er bijvoorbeeld nog sprake van handelingsverlegenheid.'
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Mishandeling op welke wijze dan ook is nooit acceptabel’

Ouderenmishandeling-2-iStock.jpg
Professionals moeten meer oog hebben voor ouderenmishandeling, daarom toetst de IGZ of de meldcode Huiselijk geweld en mishandeling van volwassenen bekend is én toegepast wordt.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Verbreek taboe rond financieel misbruik van ouderen

1-Ouderenmishandeling-Ministerie-van-VWS.jpg
Om het taboe rond financieel misbruik van ouderen bespreekbaar te maken, startte staatssecretaris Van Rijn vandaag een campagne om financieel misbruik tegen te gaan en bespreekbaar te maken.
Mantelzorg

Risico op ouderenmishandeling wordt steeds groter

Ouderenmishandeling-iStock.jpg
‘Als maatschappij hebben we geaccepteerd dat je aan de bel kan trekken als het gaat om het welzijn van kinderen, maar gaat het om volwassenen, dan vinden we het lastig.’