Home Tags Mishandeling

mishandeling

Huiselijk geweld

‘We laten mishandelde kinderen behoorlijk in de steek’

‘Het is goed dat er de laatste tien jaar zoveel wetgeving is ontstaan om kindermishandeling terug te dringen, maar we moeten niet denken dat dit de oplossing van het probleem is.’ Dat zegt bijzonder hoogleraar Majone Steketee.
Wijkteam
Mishandeling-Fotolia.jpg

Veilig Thuis: ‘We liggen terecht onder een vergrootglas’

‘Het beeld dat er bij veel Veilig Thuizen wachtlijsten zijn, klopt niet.' Dat zegt Debbie Maas, adjunct-directeur van Veilig Thuis West-Brabant.
Huiselijk geweld

‘Mannen misschien kwetsbaarder dan vrouwen’

Na een pilot van negen jaar trekt het kabinet structureel geld uit voor mannenopvang. Mannen die slachtoffer zijn van mishandeling kunnen op steeds meer plekken terecht. Nu nog het taboe eraf: ‘Hulpverleners, zoals huisartsen, herkennen de signalen niet.’
Wijkteam
1-mannenopvang-iStock.jpg

Mannenmishandeling is nog steeds een taboe

‘Het komt geregeld voor dat bijvoorbeeld huisartsen bij signalen niet doorvragen, omdat ze er geen rekening mee houden dat ook een man slachtoffer kan zijn van mishandeling.’
Huiselijk geweld

#OMG: Fouten maken?

Op onze website delen bloggers regelmatig hun ergernissen, leermomenten en belevenissen. Een van deze bloggers is Elsbeth Kamphuis. In haar meest recente blog wenst ze iedereen een gelukkig faaljaar toe.
Huiselijk geweld
Ouderenmishandeling-2-iStock.jpg

‘Mishandeling op welke wijze dan ook is nooit acceptabel’

Professionals moeten meer oog hebben voor ouderenmishandeling, daarom toetst de IGZ of de meldcode Huiselijk geweld en mishandeling van volwassenen bekend is én toegepast wordt.
Huiselijk geweld

Blog: Van nature goed?

Er zijn dagen dat ik moedeloos word van het negatieve nieuws. In de organisaties waar ik werk zijn we juist heel hard aan het werk om vanuit vertrouwen samen te werken.
Huiselijk geweld

Maak ouderenmishandeling bespreekbaar

Het is vandaag de internationale dag tegen de ouderenmishandeling. En deze dag is volgens Annemiek Goes, senior adviseur huiselijk geweld bij Movisie, belangrijk om meer bewustzijn te creëren.
Huiselijk geweld
privacyschending gemeente

Gemeentesysteem is gevaar voor slachtoffer huiselijk geweld

Niet alle gemeenten gaan zorgvuldig om met het systeem waarmee ze bepalen of iemand een uitkering krijgt.
Huiselijk geweld
Doorstart discussie verplichte anticonceptie

Doorstart discussie verplichte anticonceptie

Door een afschuwelijke gebeurtenis is de discussie over verplichte anticonceptie weer opgelaaid. Die is ingewikkeld en vindt vooral plaats op het internet. Door de discussie te voeren, vergroten we de kans dat het onderwerp eindelijk op de politieke agenda komt te staan. Dus wat vind jij?