Home Tags Mantelzorg

mantelzorg

Dementie

Brede inzet bepleit na tien jaar ontmoetingscentra voor dementen en hun verzorgers: Een klankbord voor verscheurde gevoelens

Eind november presenteerden drie organisaties in Amsterdam de resultaten van tien jaar ontmoetingscentra voor demente ouderen en hun verzorgers. Volgens betrokkenen is het de hoogste tijd om de opzet hiervan landelijk in te voeren. ‘Het is moeilijk te accepteren dat je bepaalde dingen niet meer kunt,’ zegt meneer Van Duin, één van de bezoekers van een dergelijk centrum in De Pijp in Amsterdam.
Wmo

Nadruk op uitbreiding van capaciteit in de ouderenzorg: Het antwoord op vergrijzing

Het kabinet wil dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. De zorg thuis moet daarom uitgebreid worden. Maar verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg krijgen geen geld meer voor zorgvernieuwing. Bovendien komt er een korting op de instellingsbudgetten van in totaal 70 miljoen in 2007. De thuiszorg wordt zwaar gestraft voor het wegwerken van de wachtlijsten in de afgelopen jaren: een bezuiniging van bij elkaar 11,5 procent.
Informele zorg

Project voor ondersteuning mantelzorgers ouderen met gedragsproblemen wint Preffi-prijs: ‘Voorkom dat mantelzorgers zelf patiënt worden’

Mantelzorgers van ouderen met gedragsproblemen krijgen in Enschede extra aandacht om te zware belasting te voorkomen. Het project ‘Preventieve ondersteuning van mantelzorgers van ouderen met gedragsproblemen’ is eind januari beloond met de Preffi-prijs. ‘Mantelzorgers moeten soms een stapje terug doen om te voorkomen dat ze zelf ziek worden.’
Dementie

Mentorproject demente ouderen wacht op groen licht voor landelijke invoering: De stem van wilsonbekwamen

'Ik kom even kijken hoe het met u gaat,' zegt Laura Meilink. Haar cliënt - de 85-jarige mevrouw Van Hooff - pakt haar hand vast. Ze is blij iemand te zien. Meilink is één van de vrijwilligers van Stichting Mentorschap in Rotterdam die als aanspreekpunt voor hulpverleners fungeert en noodzakelijke beslissingen voor een demente oudere neemt.
Wmo

Onderzoeker Henk Rosendal tempert enthousiasme over transmurale zorg: ‘Patiënten blijven te lang afhankelijk van hulp’

De invoering van de transmurale zorg werd in 1994 bijna juichend ter hand genomen: in plaats van de instelling kwam voortaan de patiënt centraal te staan in de zorg. Dus huisarts, thuiszorgwerkers en specialisten in het ziekenhuis gingen voortaan meer en beter met elkaar samenwerken. De patiënt kon daardoor sneller naar huis. 'Maar,' concludeert onderzoeker Henk Rosendal nu bijna tien jaar later: 'Sommige patiënten zijn juist slechter af met de aanpak.'
Informele zorg

Extramuralisering legt gapend gat tussen zorg en welzijn bloot: ‘Dubbeltje welzijn kan euro zorg voorkomen’

Ouderen, gehandicapten en psychiatrische patiënten die in een instelling verblijven maken gebruik van dagbesteding, de wasservice, de klusjesdienst. Dergelijke diensten horen bij de instelling, en worden betaald vanuit de AWBZ. Maar als ze zelfstandig wonen, vergoedt de AWBZ deze activiteiten in principe niet meer en de gemeenten hebben er geen geld voor. 'Bij de extramuralisering is men vergeten de noodzakelijke infrastructuur te regelen.'
Wmo

Cursus ondersteunt overbelaste allochtone mantelzorgers: ‘Ik had nog nooit van de thuiszorg gehoord’

Veel allochtone ouderen verwachten dat, wanneer zij hulpbehoevend worden, hun kinderen hen zullen verzorgen. De thuiszorg kennen ze vaak niet. De in Rotterdam ontwikkelde cursus Transculturele Familiezorg Thuis biedt overbelaste mantelzorgers ondersteuning en uitleg. Moet een schoondochter weten hoe ze een diabetespatiënt moet verplegen, of is het voldoende wanneer zij weet hoe ze de thuiszorg kan inschakelen?
Wmo

Vernieuwing informatie- en communicatietechnologie in thuiszorg blijft kleinschalig: ‘Professional dreigt ingehaald te worden door cliënt’

'De overheid moet het toepassen van ict in de thuiszorg eisen,' stelt Hans van Grieken, één van de initiators van Caremore. Via mobiel internetten moeten gegevensuitwisseling en -registratie efficiënter dan ooit gaan. Hoe ziet de toekomst van ict in de thuiszorg eruit? 'Zolang er geen wet is die tot digitaliseren dwingt, blijft het bij kleinschalige initiatieven.'
Dementie

Logeerhuis voor demente bejaarden ontlast mantelzorgers: ‘Het is net een gezin met tien kinderen’

Een hotel, waar demente ouderen langere of korte tijd kunnen verblijven. Zodat de mantelzorger even tot rust kan komen en kan bijtanken. Dat is de doelstelling van 'Het Logeerhuis', midden in een volksbuurt in hartje Amsterdam. Een tussenvoorziening die mantelzorg én zorgcentra kan ontlasten. 'Dat stukje meer geven aan de gasten en hun familie, daar doe je 't voor.'
Wmo

Geestelijk verzorger Rieke Mes over gebrek aan zorg voor dementerenden: ‘Patiënt wordt te lang thuis gehouden’

Het beleid om demente ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen is doorgeschoten, vindt geestelijk verzorger Rieke Mes. Zij begeleidde jarenlang demente mensen in verpleeghuizen en schreef daar een boek over. 'Meer verpleeghuisplaatsen zijn hard nodig. Maar beleidsmakers sluiten hun ogen, want mantelzorgers zijn goedkoper.'