Home Tags Maatschappelijk werk

maatschappelijk werk

Lies Schilder

Sociale professional moet voor zichzelf opkomen

De Beroepsvereniging van Professionals in het Sociaal Werk moet de stem laten horen van de professional.
Wijkteam
Lucie Kessens

Vraag eens: waar kan ik u mee helpen?

Maatschappelijk werkers kwamen bij ons met het goedbedoelde idee ‘betere burgers’ van mijn ouders te maken.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik
Op eigen kracht je weg kiezen

Op eigen kracht je weg kiezen

Loskomen van een milieu zoals waar ik vandaan kom, ligt niet voor de hand. Wat heeft gemaakt dat ik hier toe in staat was? In eerste instantie het verlangen naar een ander of beter leven. Dat verlangen was zo sterk dat er voor mij geen andere weg was die ik kon gaan.
Weerstand tegen maatschappelijk werk

Weerstand tegen maatschappelijk werk

Eigen kracht, naast de klant staan, de klant helpen om zelf oplossingen te vinden, soms samengevat in methodieken zoals herstelwerk, allemaal onderwerpen waarover ik spreek met sociale professionals en die ik van harte toejuich. Het is een andere manier van hulpverlenen dan die destijds bij mijn familie werd toegepast.
Wet- en regelgeving
‘Gemeenten vinden beroepsgeheim ouderwets’

‘Gemeenten vinden beroepsgeheim ouderwets’

Het beroepsgeheim voor sociale professionals komt onder druk te staan nu de gemeenten nieuwe zorgtaken krijgen. Dat zegt Lies Schilder, directeur van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) in Graadmeter.
Deze anti-pestmethoden zijn veelbelovend

Deze anti-pestmethoden zijn veelbelovend

Om pesten op school het hoofd te bieden is een integrale aanpak nodig met verschillende acties richting iedereen die erbij betrokken is. De gepeste, de pester(s)/aanstichter(s), de ouders, de leerkrachten en de klasgenoten. Maar hoe kies je als school de juiste aanpak?
Wijkteam
Berith Josefsson

Zweden: Je kunt niet alles overlaten aan gemeenten

Berith Josefsson is expert jeugdzorg en kindermishandeling in de nationale commissie van gezondheid en welzijn, en lid van enquêtecommissies van het ministerie van Gezondheid en Sociale Zaken in Zweden. Zij vertelt over de rol, positie en taken van de sociaal werker in haar land.
Armoede en Schuldhulpverlening
Hoe komen we achter de voordeur?

Hoe komen we achter de voordeur?

In mijn jeugd kwamen bij ons regelmatig maatschappelijk werkers over de vloer. Niet alleen bij ons thuis, maar ook bij de buren en andere bewoners in de ‘Woonschool’ waar ik opgroeide. De gemeente had ons in deze nieuwe buurt geplaatst om te ‘leren wonen’. De maatschappelijk werkers waren druk met blussen en pleisters plakken, maar konden niet voorkomen dat de echte problemen bleven. Tot op heden is er weinig veranderd.
Participatie
‘Blended werken is echte invulling van eigen kracht’

‘Blended werken is echte invulling van eigen kracht’

Tussen de maatschappelijk werker en de cliënt is er van nature sprake van een machtsverhouding en een gevoel van ongelijkheid. Hoe je ook probeert de hulpverleningsrelatie gelijkwaardig te houden, de cliënt mist nu eenmaal kennis waarvan hij denkt dat de hulpverlener die wel heeft. Blended werken kan deze ongelijkheid gedeeltelijk opheffen, volgens Martijn Wesseling, trainer in online hulpverlening.
Vrijwilligers
Nieuwe hoop

Nieuwe hoop

Wanneer heb je voor het eerst in je leven iets nieuws gedaan? Is het toevallig dat die Dagelijkse Gedachte waarop ik me in een achteloze bui heb geabonneerd vandaag in mijn mailbox staat? Of hecht ik er simpelweg nu meer waarde aan dan andere dagen? Omdat de vraag zo actueel is?